Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "managerialism" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All

A szerző négy évtizedes klinikai és vezetői gyakorlata birtokában elemzi az elmúlt évtized szülészeti trendjeinek változását. Rámutat azokra a pontokra, ahol a legjelentősebb szakmai előrehaladás történt (terhesgondozás, új szakmai irányelvek, integrált ellátás). A cikk kitér a prevenció és korszerű diagnosztika elveire. Végül a szerző összefoglalja a szülészeti ellátás és terhesgondozás strukturális és funkcionális átszervezésének indokait. Orv. Hetil., 2012, 153, 1087–1091.

Restricted access

A politikusok személyiségének kutatásánál nem a pszichopatológia és ezáltal egy bizonyos betegség diagnosztizálása a feladat, hanem azon jellemzők, karakterisztikus jegyek beazonosítása és kognitív funkciók, attitűdök vizsgálata, amelyek hatással lehetnek a vezetőképességre, befolyásolhatják a vezetési és tárgyalási stílust, valamint az illető egy esetleges krízis alatt meghozott döntéseit. Alapvetően kétféle megközelítés létezik arra vonatkozóan, hogy a személyiség szerepet játszik-e a politikában: Az egyik a vezető politikusi személyiség projekciójának tekinti a politikai eseményeket, a másik teljesen negálja a személyiség jelentőségét. Az első irányzathoz kapcsolódva, a jelen dolgozat célja a politikus személyiségének közvetlen és közvetett módszerekkel történő vizsgálatai közül az utóbbihoz kapcsolódó kognitív és behaviorális jegyek meghatározása. A közvetett vizsgálatok között a beszédek és interjúk elemzése (pszicholingvisztika), a metakommunikatív jegyek tükröződése és az életrajzi adatok pszichológiai feldolgozása (pszichobiográfia) szerepel. A vezető politikus karaktere fontos az arculatépítés, a kampánymunka és a pártok versenye, „életben maradása” szempontjából.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Attila Kovács, Lajos Döbrőssy, András Budai, Imre Boncz, and Ágnes Cornides

Magyarországon az emlőrák jelentős népegészségügyi probléma. A halálozás mérséklésére a tünetmentes asszonyok szervezett, azaz személyes behíváson, visszahíváson és utánkövetésen alapuló szűrővizsgálata a legígéretesebb módszer. A tapintásos emlővizsgálattal kiegészített mammográfiás szűrés az 50–65 éves korcsoportban bizonyítottan hatásos; praemenopausalis asszonyok esetében a hatásosság még nem bizonyított, ennek ellenére a közvélemény és a szakmai döntéshozókra nehezedő nyomás miatt a perimenopausalis korban levő (45 év feletti) asszonyokat nem rekesztik ki a szűrőprogramból. Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi Program megteremtette a szervezett emlőszűrés szervezeti, adminisztratív, jogszabályi és pénzügyi feltételeit, így a szűrőprogram 2002 óta működik. A két szűrési ciklus adatai szerint a szervezett szűrésen a meghívottak mintegy 40%-a vesz részt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár észrevételei szerint a meghívásos szűrés hatására jelentősen megemelkedett a diagnosztikus mammográfiás vizsgálatok száma; ez arra utal, hogy számosan a szervezett szűrés keretein kívül keresik a szűrés lehetőségét. A szűrővizsgálattal felfedezett emlőrákok száma, ezen belül a kis rákok aránya a nemzetközi standard értékeknek megfelelő. Az ún. intervallumrákok gyakoriságának megállapítására a szűrési nyilvántartással együttműködő patológiai adatbank létesítése folyamatban van. A szervezett emlőszűrés egészség-gazdaságtani elemzés szerint elfogadható a finanszírozó számára.

Restricted access

Appelbaum, S. H.: Managerial/Organizational stress: Identification of factors and symptoms. Health Care Manage Rev., 1980, 5 , 7–16. Appelbaum S. H. Managerial/Organizational stress

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Veronika Mészáros, Zoltán Cserháti, Attila Oláh, Dóra Perczel Forintos, and Szilvia Ádám

681 696 Bennett, P., Lowe, R., Matthews, V., et al.: Stress in nurses: coping, managerial support and work demand. Stress and Health, 2001, 17 , 55

Open access

527 536 Firth, L., Mellor, D. J., Moore, K. A., et al.: How can managers reduce employee intention to quit? Journal of Managerial Psychology, 2004, 19 , 170

Open access

., Bernin, P., et al.: Destructive managerial leadership and psychological well-being among employees in Swedish, Polish, and Italian hotels. Work, 2011, 39 (3), 267–281. Olesen, K., Carneiro, I. G., Jørgensen, M. B

Open access

Their professional knowledge is higher 6.11 1.190 4 They have a managerial-authoritative role 5.67 1.492 7

Open access