Search Results

You are looking at 1 - 10 of 40 items for :

  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • All content x
Clear All

Duna–Tisza közi karbonátos homoktalajon, az MTA ATK TAKI Õrbottyáni Kísérleti Telepén vizsgáltuk az eltérő minőségű komposztok és a húsliszt hatását a talajtulajdonságokra, ill. néhány talajvizsgálati jellemzőre. A heterogén talaj 0–8% közötti CaCO3- és 1,0–1,5% humuszkészlettel rendelkezett. A humuszos szint vastagsága 60–80 cm, a pH(H2O) 6,8–7,5, a pH(KCl) 6,3–7,3 közötti értékeket mutatott. Az agyagfrakció mennyisége 10–15%-ot tett ki. A termőhely felvehető foszforral közepesen, nitrogénnel és káliummal gyengén ellátott volt. A kísérleteket 2002-ben és 2003-ban állítottuk be egyenként 5 kezeléssel (0, 25, 50, 100 és 200 t·ha-1 friss komposzt, vagy 0, 2,5, 5, 10 és 20 t·ha-1 húsliszt), 4 ismétléssel, azaz 20-20 (egyenként 5×8= 40 m²-es) parcellával, véletlen blokk elrendezésben. Egyszeri terhelést alkalmaztunk 2002-ben, a további években a komposztok és húsliszt trágyaszerek utóhatásait figyeltük meg. A maximális 200 t·ha-1 komposzt-, illetve a 20 t·ha-1 csontos húslisztadag kereken 20–120 t·ha-1 szárazanyag, 12–48 t·ha-1 szerves anyag, 0,6–6,8 t·ha-1 zsír bevitelét jelentette. Az ásványi elemek maximuma elérte a 13,5 t·ha-1 Ca (33,7 t·ha-1 CaCO3), illetve a 11,6 t·ha-1 P (26,6 t·ha-1 P2O5) mennyiséget. A K-, Mg-, Na- és S-bevitel is több száz kg·ha-1-nak adódott a komposztok esetén. A Zn kereken 42, a Mn 21, a Sr 18, a Ba 12, a Cu 8, a Cr 2 kg·ha-1 maximális terhelést jelzett. Az éretlen komposztban az NH4-N forma 275, a félérettben 113 kg·ha-1 mennyiséget ért el. Az érett komposzttal ugyanakkor maximálisan 193 kg·ha-1 műtrágya-egyenértékű NO3-N-t szántottunk alá. Az érett vágóhídi komposzt hatása 6 év után is igazolható volt a talaj szántott rétegének humusz-, összes-N-, összes P- és S-, valamint oldható P-, S-, Fe-, Zn- és Mo-tartalmának emelkedésén. A bevitt szerves anyag közel fele, az összes-N 18– 20%-a beépülhetett a talaj tartós humuszanyagaiba. Az éretlen komposzt terheléssel szintén igazolhatóan emelkedett a feltalaj szervesanyag-, összes N- és NO3-N-, összes P-, összes S- és Na-készlete. Az oldható elemek közül a P, K, Na, S, Zn és Cu jelzett dúsulást az egyes években. A félérett komposzt hatására 50%-kal nőtt a feltalaj szervesanyag-, illetve több mint kétszeresére az összes-N-készlete. A talajszerkezetre gyakorolt kedvező hatás a 6. évben is igazolható volt. Hasonlóképpen az „összes” és az oldható P, S, Na és Zn elemtartalmakban való gyarapodás. A növekvő csontos húslisztterheléssel átmenetileg 0,5 értékkel igazolhatóan mérséklődött a pH(H2O), emelkedett az „összes” só, az összes-N és ásványi-N frakciók mennyisége. A savtermelő nitrifikáció méreteire és sebességére utal, hogy 13-szorosára nőtt a szántott réteg NO3-N-, illetve 6-szorosára az NH4-N-koncentrációja az 1. évben. Maximálisan mintegy 400 kg NO3-N + 165 kg NH4-N tárult fel hektáronként. Az aszályos 2003-ban a kukorica csekély termésével nem tudta hasznosítani a sok ásványi-N-t, mely feltehetően az altalajba távozhatott. A 6. évben a húsliszt lebomlott és a mobilis bomlástermékei eltűntek (NO3-N, vízoldható sók, savak). Összefoglalva megállapítható, hogy míg a húsliszt gyorsan bomló trágya, úgy NO3-érzékeny területeken az előírt 170 kg·ha-1·év-1 N-terhelés túllépését kerülni kell. Az éretlen és félérett komposzt viszont több éven át lassan ásványosodik a talajban és nitrogénjének egy része tartósan beépülhet a talaj humuszanyagaiba. Az előírt 170 kg·ha-1·év-1 N-terhelésre vonatkozó korlátozást ezért nem szükséges ezekre a szerves trágyaszerekre kiterjeszteni, a terhelés a 2–3-szorosára növelhető.

Restricted access

Waste and fuels from waste

Part I. Analysis of thermal decomposition

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Danuta Król and Sławomir Poskrobko

sludge, biomass waste from the production of rapeseed oil (extracted rapeseed meal), waste from the production of starch (potato rapeseed). Therefore, the aim of the study was to demonstrate the applicability of research for identification of phase

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: R. Briones-Martínez, M. Juárez-Juárez, M. Oliver-Salvador, and M. Cortés-Vázquez

Abstract  

DSC was used to study the extent of denaturation of hemisphaericin and mexicain hydrolysates from corn gluten, soybean and sunflower meals. It was observed that the defatted meals studied exhibited only one broad peak transition. The data obtained demonstrated that the partial protein denaturation found with hemisphaericin or mexicain is correlated to modifications of functional properties. The two enzymes display different modes of action, according to the protein source.

Restricted access

Introduction Microwavable frozen baked goods are used frequently by the food industry to enrobe meat, vegetable, and sweet items for convenient meal delivery [ 1 ]. Doughs, however, suffer from poor texture upon microwave

Restricted access

Abstract  

The protein content of various corn-meals /rice, lupine, sorghum, pumpkin, linseed, water melon, tomato/ collected from Egypt and the USA have been determined by 14 MeV neutron activation analysis via14N/n, 2n/13N reaction. Non-conventional sources like tea and coffee residues were also investigated. The concentrations of trace elements determined by the X-ray fluorescence technique show definite differences even for a given type of seed produced in different geographical regions.

Restricted access

Abstract  

INAA and anti-Compton spectrometry has been employed in the analysis of test bone samples. Validity and accuracy of the method were checked by the use of two biological reference materials procured from the National Institute of Standards and Technology, USA (NIST) and the International Atomic Energy Agency, Austria (IAEA). NIST 1486 Bone Meal (ca. 200–800 mg) and A-11 Milk Powder (ca. 200–600 mg) samples were irradiated in the 100 kW TRIGA Mainz reactor. Concentrations of 13 elements in both biological reference materials have been determined and were found in good agreement with the certified and provisional values.

Restricted access
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Authors: C. Dunkley, W. Kim, W. James, W. Ellis, J. McReynolds, L. Kubena, D. Nisbet, and S. Ricke

Abstract  

A method has been developed for the study of passage rates and mean residence times (MRT) of test rations through the gastrointestinal tracts of layer hens. The use of rare earth elements as stable indigestible markers monitored by neutron activation analysis has been previously demonstrated in numerous species. In this study hafnium was used to mark corn and alfalfa rations as well as a combination ration made up of 90% alfalfa and 10% corn. The primary goal of the study was to evaluate the potential for use of rare earth stable markers in poultry digestion and to determine efficiency of meal marking, optimum exposure rates and determination limits for use in the design of future experimental protocols. Three groups of 10 hens each were fed a particular marked meal with fecal droppings monitored for 24 hours. The hens were sacrificed after a second dosed feeding and a delay of two or seven hours, and digesta was collected from each portion of the gastrointestinal tract. Fecal dry matter as well as digesta collected was then prepared for analysis and the elemental concentrations of hafnium were measured with instrumental neutron activation analysis (INAA). Element adsorption on alfalfa was far less efficient than on the corn ration, limiting the applicability of much of the alfalfa data to digestion studies. Passage rate curves were prepared for corn. The marker was found to primarily concentrate in the ileum at both sacrifice times.

Restricted access

Abstract  

A non destructive method based on the31P(n,)32P reaction for the assay of phosphorus in bone samples is described. This method involves a thermal neutron irradiation of 2 minutes in a reactor followed by the measurement of the bremsstrahlung produced by the of32P in a Ge-detector surrounded by an anti-Compton shield. Accuracy and precision were tested by analysing the certified NIST 1486 Bone Meal reference material and tri-calcium phosphate (Ca3(PO4)2) samples. The value obtained for the reference material was in good agreement with the certified value and with relative standard deviation of 4.1% the precision was acceptable. The value obtained for Ca3(PO4)2 shows a deviation of –6% from the expected value, reflecting the effect of the sample density in bremsstrahlung measurement.

Restricted access

Abstract  

Desserts are the most aromatic and delicious parts of meals, and also a source of nutrient trace elements for the human body. In this work, instrumental neutron activation analysis has been applied to determine the trace elements antimony, chromium, cobalt, iron, manganese, potassium, rubidium, scandium, sodium and zinc in creme caramel, ice-creams, jellies and mousse dried desserts from the Greek market. According to our results, their classification as nutrient trace element sources for the human body is: mousse>ice-cream>creme caramel>jelly. Among the different studied flavours, chocolate and its derivatives are the richest in nutrient trace elements. Moreover, the consumption of one portion of a chocolate mousse dessert can offer to the human body about 60% of the daily required chromium, 40% of the daily required iron, 10% of the daily required manganese and potassium and 4% of the daily required sodium.

Restricted access