Search Results

You are looking at 1 - 10 of 40 items for :

  • "myocarditis" x
  • All content x
Clear All
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Gábor Mogyorósy, Enikő Felszeghy, Tamás Kovács, Andrea Berkes, László Tóth, György Balla, and Ilma Korponay-Szabó

, Messere JE, Rusconi PG, Shaddy RE, Towbin JA, Wilkinson JD, Lipshultz SE: Ventricular remodeling and survival are more favorable for myocarditis than for idiopathic dilated cardiomyopathy in childhood: An outcomes study from the Pediatric Cardiomyopathy

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Dezsényi, Bálint Gergely Szabó, József Danka, László Ocskay, László Bor, András Csepregi, Edit Babarczi, Edina Petrovicz, and József Budai

, Smith ER. Cardiac involvement in trichinosis. Chest 1981; 79: 698–699. 4 Compton SJ, Celum CL, Lee C, et al. Trichinosis with ventilatory failure and persistent myocarditis. Clin

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Enikő Tátrai, István ifj. Hartyánszky, András Lászik, Márta Hubay, György Acsády, and Péter Sótonyi

: Detection of viruses in myocardial tissues by polymerase chain reaction: Evidence of adenovirus as a common cause of myocarditis in children and adults. J. Am. Coll. Cardiol., 2003, 42 , 466–472. Kearney D. L

Restricted access

aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur Heart J. 2013; 34

Open access

)] markedly protects mice against Coxsackie B3 virus-induced myocarditis. Antimicrob Agents Chemother 48 , 267-274 (2004). The interferon inducer ampligen [poly(I)-poly(I)-poly(C 12 U)] markedly protects mice against Coxsackie B3

Restricted access

Parvovirus infection of Muscovy ducks caused by a genetically and antigenically distinct virus has been reported from Germany, France, Israel, Hungary, some Asian countries and the USA. The pathological changes include those of degenerative skeletal muscle myopathy and myocarditis, hepatitis, sciatic neuritis and polioencephalomyelitis. In the study presented here, day-old and 3-week-old goslings and Muscovy ducks were infected experimentally with three different parvovirus strains (isolates of D-216/4 from the classical form of Derzsy's disease, D-190/3 from the enteric form of Derzsy's disease, and strain FM from the parvovirus disease of Muscovy ducks). All three parvovirus strains caused severe disease in both day-old and 3-week-old Muscovy ducks but in the goslings only the two strains of goose origin (D-216/4 and D-190/3) caused disease with high (90-100%) mortality when infection was performed at day old. Strain FM (of Muscovy duck origin) did not cause any clinical signs or pathological lesions in the goslings. In the day-old goslings and Muscovy ducks the principal pathological lesions were severe enteritis with necrosis of the epithelial cells (enterocytes) of the mucous membrane and the crypts of Lieberkühn, and the formation of intranuclear inclusion bodies. Other prominent lesions included hepatitis and atrophy (lymphocyte depletion) of the lymphoid organs (bursa of Fabricius, thymus, spleen). In goslings infected with the strain originating from the classical form of Derzsy's disease mild myocarditis was also detected. After infection at three weeks of age, growth retardation, feathering disorders, myocardial lesions (degeneration of cardiac muscle cells, lympho-histiocytic infiltration) and hepatitis were the most prominent lesions in both geese and Muscovy ducks. In addition to the lesions observed in the geese, muscle fibre degeneration, mild sciatic neuritis and polioencephalomyelitis were also observed in the Muscovy ducks infected with any of the three parvovirus strains.

Restricted access

of influenza a myocarditis during the influenza epidemic of winter 1998–1999 J Cardiol 37 315 323 . 13. A

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Gyöngyi Petra Major, Szabolcs Halász, Tamás Simor, Orsolya Németh, Orsolya Pothárn, and Lajos Nagy

Bevezetés: A Vas megyei Markusovszky Kórházban 2009. július óta folynak szív mágneses rezonanciás vizsgálatok. Leggyakrabban a myocardialis viabilitás megítélésére, kisebb arányban myocarditis, sportolóknál előforduló tisztázatlan etiológiájú syncope, cardiomyopathia és más ritkább betegségek kivizsgálására alkalmazzák. Célkitűzés: A szerzők arra a kérdésre kerestek választ, hogy a krónikus coronariaocclusio mögötti myocardiumrégiók mágneses rezonanciás vizsgálatával megítélt myocardium-életképesség megléte, illetve hiánya milyen arányban járult hozzá a klinikai döntéshozatalhoz, azaz a revascularisatiós stratégia megválasztásához. Módszerek: A fő elemzési szempontok az alábbiak voltak: az occlusio utáni szívizom-életképesség jelenléte vagy hiánya, a revascularisatio szükségessége, illetve ennek tényleges megtörténte. Eredmények: A vizsgálatba bevont 88 beteg 103 elzárt coronariájának ellátási területét vizsgálva 86 régió revascularisatiós stratégiáját a mágneses rezonanciás vizsgálat eredménye alapján határozták meg, ami az elzárt coronariák 83,5%-ának felelt meg. Következtetések: A szív mágneses rezonanciás vizsgálata jelentősen hozzájárult a krónikus occlusióval rendelkező coronariabetegek revascularisatiós stratégiájának felállításához. Bár a mágneses rezonanciás vizsgálat drága, az érintett myocardiumrégió életképességének megítélését mind az infarctustransmuralitás, mind a szegmentális kiterjedés tekintetében a szívizom-szcintigráfiánál és a terheléses echokardiográfiánál pontosabban határozza meg. Orv. Hetil., 2012, 153, 1638–1644.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Constantin, Noémi Andrási, Andrea Ponyi, Ádám Goschler, László Ablonczy, Judit Kincs, Monika Csóka, Bálint Egyed, Zsuzsanna Horváth, Krisztina Kalocsai, Rita Káposzta, Kinga Kardics, Viktória Kemény, Bernadett Mosdósi, Tamás Pék, Zsófia Szabó, Attila Tóth, Kálmán Tory, Andrea Tölgyesi, Beáta Ónozó, Hajnalka Vágó, Csaba Vilmányi, Weiser Peter, Zoltán Szekanecz, Gábor Kovács, and Attila Szabó

Care Med. 2019; 20: e55–e60. 31 Lippi G, Salvagno GL, Guidi GC. Cardiac troponins in pediatric myocarditis. Pediatrics 2008; 121: 864

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: János Tomcsányi, Miklós Somlói, Tamás Frész, Hrisula Arabadzisz, Emil Toldy-Schedel, Balázs Sármán, András Zsoldos, Erzsébet Nagy, and Zsófia Farbaky

A súlyos stressz hatására bekövetkező bal kamrai diszfunkció régóta ismert jelenség. Ennek a bal kamra apicalis dilatatiójával járó reverzíbilis formáját Sato és munkatársai 1990-ben történt első leírása nyomán „tako-tsubo”-cardiomyopathiának vagy ampulla-cardiomyopathiának hívják. Az erről szóló publikációkban mind a japán, mind az angolszász irodalomban szinte egyenlőségjelet tesznek a stressz-cardiomyopathia és a tako-tsubo-cardiomyopthia közé. Célkitűzés: A stressz indukálta reverzíbilis balkamra-diszfunkciós betegeink adatainak feldolgozásával tisztázni e kórkép lehetséges klinikai formáit és legjellemzőbb klinikai paramétereiket. Módszer: a 2002 és 2007 közötti, a Budai Irgalmasrendi Kórházban kezelt olyan betegek adatainak retrospektív feldolgozása, akiknél kimutatható volt a reverzíbilis balkamra-diszfunkció, és a koronarográfia negatív eredményt adott, valamint a klinikum és a laborparaméterek nem utaltak myocarditisre. Eredmények: Az elmúlt öt és fél évben összesen 6 olyan esetet találtunk, amelyek megfeleltek a fent leírt kritériumoknak. A betegek 55–80 év közötti nők voltak, akiknél öt esetben volt kimutatható oki tényezője a reverzíbilis balkamra-diszfunkciónak. Következtetések: A stressz indukálta cardiomyopathiának csak egyik formája a bal kamra csúcsi dilatációja, és ennek a csoportnak a fő közös jellemzője nem a tako-tsubo-szerű balkamra-tágulat, amely nincsen mindig jelen, hanem a szinte mindig meglévő QT-megnyúlás és negatív T-hullámok, amelyek a coronariabetegség nélküli akut, reverzíbilis balkamra-diszfunkciót néhány nappal követik megfigyeléseink és az irodalmi adatok alapján.

Restricted access