Search Results

You are looking at 1 - 10 of 234 items for :

  • "organization" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

institutions related to the functioning of international organizations) (Wolters Kluwer 2010 ). Parish , Matthew , ‘ An Essay on the Accountability of International Organisations

Full access

Hoefling, T. (2003): Working virtually. Managing People for Successful Virtual Teams and Organizations . Stylus Publishing, Virginia. Hoefling T Working

Restricted access

1 INTRODUCTION In 2018 , Paul van der Heijden, was somewhat skeptic about the International Labour Organisation (ILO), which was about to turn 100 years old. 1 He argued that in recent years, the ILO had somehow lost its power and drive, by its

Free access

Ashforth, B. E. — Anand, V. (2003): The Normalization of Corruption in Organizations. Research in Organizational Behavior Vol. 25, 1–52. Anand V

Restricted access

occupational conditions and organizational features play an important role in developing burnout syndrome. The symptoms of teacher burnout affect not only the individual and close colleagues, but also influence the behavior of students. Studies show

Open access

and identified similar patterns in their journeys. Secondly, these teacher trainers, besides pursuing their own professional development, often end up in volunteer positions for the professional organisations they belong to. It is a genuine question

Open access

A cikkben egy bírósági peres eljárás folyamatát elemzem. Korábbi tanulmányaimban kidolgoztam a bíróság mint felelőtlen szervezet fogalmát és elméletét, amelyen azt értem, hogy ha a bíróság mások érdekeit sérti, azok nem tudnak visszahatni (aktív hatalom hiánya), sem védekezni (passzív hatalom hiánya). A bíró kockázat nélkül viselkedik, tevékenysége felett nincs kontroll, immunis a jelzésekre. Egybemosódik, vajon az egyik fél azért kritizálja a per menetét, mert ebből előnyt akar húzni, vagy azért, mert a bíróság visszaél a hatalmával. E két helyzet megkülönböztethetetlen. Az is megkülönböztethetetlen, hogy a bíróság azért tesz vagy nem tesz valamit, mert nem érti a per szakkérdéseit, vagy nyomást érzékel a per gyorsítására, esetleg elfogult vagy korrupt. A tanulmány a szervezeti hatalom oldaláról bemutatja a bíróságok hatalmi eszközeit, lehetőségeit, a hatalommal való visszaélés széles spektrumát, az ítéletekben megtalálható súlyos ellentmondásokat, a felelőtlen szervezetek működési logikájának kaotikusságát. A bemutatott szerződésszegési per 6,5 sorról kellett hogy döntsön. Ez nem sikerült, pedig 12 bíróság 10 éven keresztül 35 tárgyalási napon foglalkozott az üggyel. Zárásként azért megállapította az Ítélőtábla: mindenki kiválóan dolgozott, és nem húzódott el a per, a tényeket pedig alaposan feltárták. Mint kiderült, a szerződés szövege alapján lehetett dönteni. Akkor mit csinált a felelőtlen szervezet? 10 éven keresztül feltárta a per szempontjából érdektelen tényeket. Nem mindegy? A vesztes fizet. A jogerős ítélet mindent legalizált. Kinek az érdekében? Itt jön be a korrupció két típusa: a kínkeserves és a statáriális.

Restricted access

. The Power of Collective Purse Strings Hassard, J. - Pym, D. (eds) (1990): The Theory and Philosophy of Organizations. Routledge, London

Restricted access

Efficiency. Group & Organization Management , Vol. 24. No. 2. pp. 217–238. 3 Costa, A. C., Fulmer, C. A. & Anderson, N. R. (2017) Trust in Work Teams: An

Open access

. New York, Springer. pp. 117–130. 16 Hurley, R. F. (2012) The Decision to Trust: How Leaders Create High-Trust Organizations . San Francisco, Jossey

Open access