Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for :

  • "personal development" x
  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

. R yckman , R. M. , H ammer , M. , K aczor , L. M. , & G old , J. A. ( 1996 ). Construction of a Personal Development Competitive Attitude Scale . Journal of Personality Assessment , 66 ( 2 ), 374 – 385

Restricted access

lifewide learning, education and personal development e-book (pp. 1 – 30 ). Retrieved from http://lifewideeducation.co.uk/home , http://lifewideeducation.co.uk/sites/default/files/chapter_a1_jackson

Open access

college students during the COVID-19 lockdown, suggesting that the lockdown policy has inevitably impacted their social life. Amidst sudden social and personal development, they are vulnerable to PIU during such a stressful event. Future intervention

Open access

to show their personal development. The four participants listed 119 ways of assessment that they use. My findings show that the main purpose of teachers using alternative assessment methods is to provide constructive feedback that helps

Open access

retreat included “heal a mental health condition (MH),” 2 “explore consciousness (EC),” “personal development (PD),” “increase creativity (IC),” and “have a mystical experience (ME).” Prior to the retreat, all participants went through an extensive

Open access

college students during the COVID-19 lockdown, suggesting that the lockdown policy has inevitably impacted their social life. Amidst sudden social and personal development, they are vulnerable to PIU during such a stressful event. Future intervention

Open access

, 2003 ), as well as this study, emphasized that (adult) learners need self-motivation for learning, an inner willingness for personal development, self-awareness, a positive attitude, and willingness to motivate and support others to develop their own

Open access
Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation
Authors: Veronika Bocsi, Tímea Ceglédi, Zsófia Kocsis, Karolina Eszter Kovács, Klára Kovács, Anetta Müller, Katalin Pallay, Barbara Éva Szabó, Fruzsina Szigeti, and Dorina Anna Tóth

, although some factors have appeared repeatedly. It is necessary to draw attention to an individual’s psychological characteristics, such as personality, motivation (both internal and external), personal development, health status, and health

Open access

Áttekintő tanulmányunk a daganatos betegségek szemszögéből veszi sorra a poszttraumás növekedéssel — mint traumát követő kedvező pszichológiai változással — kapcsolatos tényezőket. Ez a traumával való küzdelem során elért fejlődés jelentősen átrendezheti a személy hiedelemrendszerét, prioritásait, kapcsolatait, saját erejével kapcsolatos érzéseit, és új irányokat jelölhet ki a személy életében. Mivel a gyermekkorban és felnőtt korban átélt daganatos betegségeknek eltérő következményei lehetnek, fontosnak tartottuk mindkét csoport vizsgálatát. Az áttekintés a daganatos betegséget traumának tekinti, s a betegséggel kapcsolatos specifikus jellegzetességek mentén mutatja be a poszttraumás növekedés fogalmát, folyamatát és vizsgálati lehetőségeit. Fontos célkitűzésünk, hogy a poszttraumás növekedés folyamatjellegét megragadjuk, előrejelző tényezőinek áttekintésén majd integrálásán keresztül. Bemutatásra kerülnek a poszttraumás növekedést befolyásoló egyénen belüli és szociális faktorok, valamint a traumatikus stresszorral (betegség) kapcsolatos tényezők is. Fontos tehát, hogy a kedvező pszichológiai változásokat és a betegséggel kapcsolatos stressz tüneteket együtt vizsgáljuk. Kitérünk a gyermekkorban diagnosztizált daganatos betegséget átélő felnőttek vizsgálatára is, áttekintve a gyermekkori daganatos megbetegedéssel járó pszichológiai tényezőket mind a gyermek, mind a szülő szempontjából. Tárgyaljuk, hogy a jövőbeni kutatási irányokat tekintve, a tanulmányban áttekintett tényezők integrált vizsgálatára lenne szükség. A tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy minél többet tudunk azon tényezőkről, amelyek a betegséghez való kedvező pszichológiai alkalmazkodást segítik, annál hatékonyabb pszichológiai intervenciók tervezhetőek.

Restricted access

639 RYCKMAN, R. M., HAMMER, M., KACZOR, L. M., GOLD, J. A. (1996) Construction of a personal development competitive attitude scale. Journal of Personality Assessment, 66 , 374

Restricted access