Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for :

  • "personality traits" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All

Sen, S., Burmeister, M., Ghosh, D.: Meta-analysis of the association between a serotonin transporter promoter polymorphism (5-HTTLPR) and anxiety-related personality traits. Am. J. Med. Genet., Part B, Neuropsychiatric genetics: the official

Restricted access

Chabrol, H., Van Leeuwen, N., Rodgers, R. et al.: Contributions of psychopathic, narcissistic, Machiavellian, and sadistic personality traits to juvenile delinquency. Pers. Individ. Differ., 2009, 47

Restricted access

Sen, S., Burmeister, M. és Ghosh, D.: Meta-analysis of the association between a serotonin transporter promoter polymorphism (5-HTTLPR) and anxiety-related personality traits. Am. J. Med. Genet. B. Neuropsychiatr. Genet., 2004, 127 , 85

Restricted access

cognitive decision making in major depression: The influence of the prefrontal cortex, serotonin transporter genotype and personality traits. [Affektív és kognitív döntéshozatali funkciók major

Restricted access

Bevezetés: A machiavellizmust szociál- és személyiségpszichológusok a másik személyhez való pragmatikus, érzéketlen, kihasználó és manipulatív hozzáállásként írják le. Számos korábbi kutatás összefüggésbe hozta a machiavellista személyiségvonást és a társkapcsolatok zavarait, illetve a személyiség leíró szinten diszfunkcionálisnak minősített működését. Célkitűzés: A szerző annak a vizsgálatát tűzte ki célul, hogy a személyiségzavar interperszonális problémákban megnyilvánuló vetülete és a machiavellizmus között milyen kapcsolat áll fenn. Módszer: A vizsgálatban 252 személy (146 nő és 106 férfi; életkori átlag±szórás: 32,46±5,39 év) töltött ki egy machiavellizmust és egy interperszonális problémákat mérő önbeszámolós skálát. Eredmények: A machiavellizmus számos interperszonális problémával közepesen erős összefüggést mutatott. Közülük legerősebben az agresszió és a tekintéllyel szembeni ambivalencia jósolta be a machiavellista vonások megjelenését. Következtetések: A vizsgálat eredményeit a szerző többek között a páciens–gyógyító kapcsolat vonatkozásában vitatja meg. Orv. Hetil., 2014, 155(39), 1584–1588.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: András Molnár, Stefani Maihoub, Zoltán Fent, László Tamás, and Ágnes Szirmai

Otolaryngol. 1983; 95: 407–416. 10 Savastano M, Maron MB, Mangialaio M, et al. Illness behaviour, personality traits, anxiety, and depression in patients with Menière’s disease. J

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Eszter Kirilly, Xénia Gonda, Gabriella Juhász, and György Bagdy

Annak ellenére, hogy számos szomatikus betegség kezelésére alkalmazott – például daganatellenes, antimikrobás, immunmoduláns, neurológiai, illetve hormonháztartásra ható – gyógyszer hathat negatív irányban a hangulatra, ezt egészen a rimonabant 2008-ban emiatt történt visszavonásáig nem kezelték jelentőségének megfelelően. A szerzők a teljes gyógyszerpalettát áttekintve tárgyalják a szorongást és a depressziót, mint gyógyszer-mellékhatásokat. A gyógyszerválasztásnál minden esetben figyelembe kell venni, ha a betegeknél magas a depresszió kialakulásának a kockázata, például, ha már korábban előfordult vagy jelenleg is fennáll a depressziós epizód vagy betegség, ha a családi anamnézisben előfordul depresszió, illetve ha a betegnél olyan neurotikus személyiségvonások állnak fenn, amelyek következtében sérülékenyebb a depressziót kiváltó hatásokkal szemben. A veszélyt jelentő gyógyszerek felírása előtt emellett célszerű figyelembe venni az alkalmazni kívánt szer hatékonyságát, a rendelkezésre álló alternatív gyógyszeres és nem gyógyszeres terápiás lehetőségeket, és minden esetben biztosítani kell a beteg monitorozását a kezelés során az esetleges depressziós vagy szorongásos tünetek mihamarabbi észlelése érdekében. Orv. Hetil., 2013, 154, 1327–1336.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Julianna Bircher, Eszter Kótyuk, Renáta Cserjési, Andrea Vereczkei, Zsolt Rónai, Mária Sasvári-Székely, Anna Székely, and Géza Nagy

, Novick O, Umansky R, et al. Dopamine D4 receptor (D4DR) exon III polymorphism associated with the human personality trait of novelty seeking. Nat Genet. 1996; 12: 78–80. 29

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsolt Rónai, Zoltán Lippai, Zsuzsanna Elek, and Anikó Somogyi

polymorphism associated with the human personality trait of Novelty Seeking. Nat Genet. 1996; 12: 78–80. 19 Leung PW, Chan JK, Chen LH, et al. Family-based association study of DRD4

Open access

support. Arch Surg. 2012; 147: 212–217. 34 Van der Wal RA, Bucx MJ, Hendriks JC, et al. Psychological distress, burnout and personality traits in Dutch anaesthesiologists: a survey

Open access