Search Results

You are looking at 1 - 10 of 24 items for :

  • "polypropylene" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

through the acquisition of representative microphotographs. Results After 24 h of growth at 37 °C, adherence pattern of E. coli K-12 MG1655 on silicone, polypropylene, and stainless steel was studied. It was found that

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Tayita Suttirojpattana, Tamás Somfai, Satoko Matoba, Takashi Nagai, Rangsun Parnpai, and Masaya Geshi

. and Firth , J. ( 1969 ): Toxicity of polypropylene in tissue culture . Fd. Cosmet. Toxicol. 7 , 461 – 472 . Fissore , R. A. , Kurokawa , M. , Knott , J. , Zhang , M. and

Restricted access

hernia repair. Surg. Technol. Int., 2007, 16, 123–127. 4 Halm, J. A., de Wall, L. L., Steyerberg, E. W., et al.: Intraperitoneal polypropylene mesh hernia repair

Open access

repair using a tension-free polypropylene mesh: more than 5 years of follow-up. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2010; 151: 101–105. 9 Julian TM. The efficacy of Marlex mesh in the repair of

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Gábor Bognár, Loránd Barabás, Enikő Tóth, Andrea Schöller, and Gábor István

Absztrakt

Bevezetés: A Poupart-szalag fascia lata felhasználásával végzett rekonstrukcióját ismertetjük. Esetismertetés: Egy 66 éves nőbeteg esetét ismertetjük, akinek anamnézisében kizáródott lágyéksérv műtétje kapcsán szerzett vena femoralis sérülés miatti érsebészeti beavatkozás, majd többszöri rekonstrukciós műtétek szerepelnek. A Poupart-szalag helyreállításakor a fascia lata egy 15 × 3 cm-es csíkját használtuk, amit a spina iliaca anterior superiorra nyeleztünk. Ezt transzponáltuk subcutan tunnelen és varrtuk a tuberculum pubicumhoz, fedve így az iliacalis ereket. A hasfal musculoaponeuroticus részét szabott, 15 × 13 cm-es polipropilén hálóval rekonstruáltuk, amelyet subfascialisan a hasfal izomrétegéhez és a „neo-Poupart-szalaghoz” varrtunk. Megbeszélés: A Poupart-szalag teljes destrukciója ritka, de többszöri műtétet vagy traumát követően kialakulhat. A szalag rekonstrukciójában csak szintetikus háló használata volt ismert. Egy publikáció született autológ szövet és polipropilén háló használatával végzett rekonstrukcióról. Az általunk ismertetett műtéti technika ennek módosítása és első a hazai szakirodalomban. Következtetés: Ez az új technika hasznos eszköze lehet mind a plasztikai, mind a sérvsebészettel foglalkozó általános sebészek armamentáriumának.

Restricted access

under general anaesthesia. At each collection, tears were taken three times per eye from the lower (inferior) conjunctival fornix using a cellulose eye spear sponge (Eyelike Eye Spear BS40400, KORYO EyeTech, Dhaka, Bangladesh). Polypropylene

Restricted access

) . The gastrotomy was closed in two continuous rows using 3/0 polypropylene intracorporeal sutures. The falciform ligament was fixed into the nearest fenestrated cyst, and a drain was placed to the same cyst through the left trocar site. A total of 5

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Milan Došenović, Milena Radaković, Miloš Vučićević, Branislav Vejnović, Maja Vasiljević, Darko Marinković, and Zoran Stanimirović

aponeurosis and peritoneum were closed with 2.0 absorbable suture (Polysorb TM , Covidien Ltd., Ireland) in a continuous pattern. Skin closure was done using 2.0 monofilament-polypropylene (Surgipro™, Covidien Ltd., Ireland) sutures in a simple interrupted

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Ildikó Takács, Szabolcs Horváth, Borbála Balatonyi, Szaniszló Jávor, Ágnes Molnár, Sarolta Gáspár, Rebeka Hajós, Ágnes Meczker, János Lantos, Erzsébet Rőth, and György Wéber

Absztrakt

Bevezetés/célkitűzés: A hasfali sérvek laparoscopos megoldásában a sebészi háló intraperitonealis pozícióban kerül beültetésre. Állatmodellekben és a humángyakorlatban egyaránt ígéretesek a kombinált, többrétegű hálók. Jelen kísérlet célja két eltérő szerkezetű, szilikonbevonatú polipropilén háló biológiai viselkedésének összehasonlítása volt. Anyag és módszerek: Új-zélandi fehér nyulak hasfalán egy 3 × 4 cm nagyságú, teljes vastagságú hasfaldefektust készítettünk, melyet összetett hálóval fedtünk. 20 állatba a felszínén lamináris szilikonréteggel bevont hálót (LSPP), a másik 20 nyúl esetében szilikonnal impregnált polipropilén filamentumból szőtt hálót (MSPP) ültettünk be. Az intraperitonealis adhaesioképződés mértékét és a hálók beépülését vizsgáltuk. Immunhisztokémiai módszerrel az osztódó sejtek jelenlétét és eloszlását az idegen anyag környezetében (Ki-67), az érújdonképződést (VEGF) és a kialakuló neoperitoneum-réteget (CK) vizsgáltuk, scanning elektronmikroszkóppal a halók felszínét tanulmányoztuk. Eredmények: Az intraperitonealis adhaesioképződés mértéke az első héten nem mutatott eltérést, míg a harmadik héten az LSPP szignifikánsan kevesebb kitapadást generált. A Ki-67 antitest jelölés szignifikánsan alacsonyabb aktivitású volt a makroporózus hálók csoportjában. Ugyanebben a csoportban a VEGF pozitivitás időarányosan nőtt, míg az LSPP esetében nem változott. A vékony neoperitoneum-réteg csak a makroporózus háló felszínén volt szövettanilag kimutatható (CK jelölés), az LSPP esetében hiányzott. Következtetések: A sebészi háló alapanyaga és textúrája is meghatározó szerepet játszik a befogadó szövetbe történő integrációban, mely arányos a kiváltott idegentest-reakcióval.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Iván Csákai, József Knausz, Gyula Kolonics, and József Bátorfi

Absztrakt

A szerzők inguinoscrotalis óriássérv sikeres operációja során nyert tapasztalataikat ismertetik. A 8 éve növekvő extrém méretű heresérv műtétje során előbb az ismételten folytatott pneumoperitoneum-képzéssel tágították a hasfalat, majd a középső median vonalba, sub-lay helyzetbe implantált polipropilén hálóval összesen 16 cm-rel növelték a has körfogatát, így teremtve meg az extraabdominalis sérvtartalom hasüregbe történő repositiójának lehetőségét.

Restricted access