Search Results

You are looking at 1 - 10 of 316 items for :

  • "rejection" x
  • All content x
Clear All

acceptance and rejection rates are examined for these manuscripts in “ Multiple-part manuscripts submitted to Monthly Weather Review ” section. In “ What the reviewers said ” section, a subset of 94 manuscripts are examined where the individual reviews are

Restricted access

.S. Schroeder R.I. Popp 1969 Acute rejection following cardiac transplantation: phonocardiographic and ultrasound observations Circ

Restricted access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Balázs Nemes, P. Sótonyi, G. Lotz, A. Heratizadeh, F. Gelley, C. Doege, M. Hubay, Zs. Schaff, and B. Nashan

. Ebelt 1999 Apoptosis and the expression of Fas and Fas-ligand (FasL) antigen in rejection and reinfection in liver allograft specimens Transplantation 67

Restricted access

communication, such as email or social networks ( Young, 1998 ). We have decided to investigate one of the consequences of IGD that is social isolation and impairment in interpersonal relationships. This was done using the sensitivity to social rejection or

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Eniko Sarvary, D. Lee, J. Varadi, M. Varga, I. Gaal, R. Chmel, G. Beko, Z. Kanyo, B. Nemes, Zs. Gerlei, J. Fazakas, L. Kobori, Zs. Herold, S. Németh, I. Galoczi, J. Jaray, and R. Langer

of acute renal graft rejection Vojnosanit Pregl 60 35 41 . 2. G.B. Fogazzi

Restricted access

Az elhízás pszichológiai aspektusai nem választhatók el a túlsúlyos emberekkel szemben kialakított sztereotípiáktól és a nők társadalmi helyzetétől. Mind a tudományos, mind a köznapi megközelítésekre jellemző, hogy az elhízásért elsősorban az egyént és nem a környezeti tényezőket teszik felelőssé. A túlsúlyos embert a társadalom erőteljesen stigmatizálja és diszkriminálja, bár az elutasítás rendszerint indirekt formát ölt, és már gyerekkorban tetten érhető. Kvalitatív vizsgálatunk arra irányult, hogy felmérje e társadalmi összetevők hatásait a serdülőkor előtt álló lányok elhízással, a túlsúlyos emberekkel és a soványságideállal kapcsolatos attitűdjeiben. Nyolc fókuszcsoport-interjúban 51, 9—11 éves gyerek vett részt Budapesten és környékén. Az interjúk szociálpszichológiai tartalomelemzése több szinten, a „grounded theory” elve szerint és a sztereotipizálás hatásainak elméleti kerete mentén zajlott. Eredményeink a túlsúlyossággal szembeni egyöntetű, negatív attitűdökről árulkodnak, amelyek kifejeződése kommunikációs tabuba ütközik, így az elutasítás ténye implicit marad. A gyerekek morális dilemmát élnek át, mivel az elutasítás tapasztalata szembekerül a saját magukról fenntartott pozitív, toleráns én képével. Következésképp a túlsúlyhoz kapcsolódó attribúció kérdése meghatározó szerepet kap az elfogadás—elutasítás dinamikájában. A beszélgetéseket a soványság normatív jellege, vagyis a sovány mint jelző nélküli állapot gondolata is áthatja. Mivel azonban mindez implicit módon és nem nyíltan kommunikálva fogalmazódik meg, a túlsúlyos gyerekek fenyegetett helyzete fokozottan tetten érhető, hiszen az implicit vagy averzív elutasítást az elutasító nem, csupán az elutasított érzékeli. A túlsúly problémája megnevezhetetlen, mégis áthatja a csoportdinamikát. Kutatásunk eredményei arra engednek következtetni, hogy a serdülőkor előtt álló lányokban kiemelten fontos lenne tudatosítani az (A) egészséges táplálkozással, az egészséges életmóddal, vagyis az elhízás megelőzésével és kezelésével kapcsolatos és a (B) külső megjelenésre vonatkozó társadalmi elvárások, sztereotípiák és kirekesztő attitűdök közötti különbséget.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Gábor Papp, Judit Kovács, József Pántya, and Nóra Kiss

rejection-aggression link in the hot sauce paradigm: The case of rejection sensitivity. Journal of Experimental Social Psychology, 44 (3), 775–782. Luerssen A. Individual differences in

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Nemes, Réka P. Szabó, László Bidiga, Károly Kalmár Nagy, Lóránt Illésy, and Anikó Szilvási

organ transplantation. Nova Science Publishers, New York, NY, 2015; pp. 487–533. 5 Wan SS, Ying TD, Wyburn K, et al. The treatment of antibody-mediated rejection in kidney

Open access

99 103 Berta, A. and Lampé, Zs. (1998): Immunoglobulin levels in the tears of patients with corneal grafts and transplant rejection. Adv. Exp. Med. Biol. 438 , 603

Restricted access

Abstract  

Editors of peer-reviewed journals obtain recommendations from peer reviewers as guidance in deciding upon the suitability of a submitted manuscript for publication. To investigate whether the number of reviewers used by an editor affects the rate at which manuscripts are rejected, 500 manuscripts submitted to Monthly Weather Review during 15.5 months in 2007–2008 were examined. Two and three reviewers were used for 306 and 155 manuscripts, respectively (92.2% of all manuscripts). Rejection rates for initial decisions and final decisions were not significantly different whether two or three reviewers were used. Manuscripts with more reviewers did not spend more rounds in review or have different rejection rates at each round. The results varied by editor, however, with some editors rejecting more two-reviewer manuscripts and others rejecting more three-reviewer manuscripts. Editors described using their scientific expertise in the decision-making process, either in determining the number of reviews to be sought or in making decisions once the reviews were received, approaches that differ from that of relying purely upon reviewer agreement as reported previously in the literature. A simple model is constructed for three decision-making strategies for editors: rejection when all reviewers recommend rejection, rejection when any reviewer recommends rejection, and rejection when a majority of reviewers recommend rejection. By plotting the probability of reviewer rejection against the probability of editor rejection, the decision-making process can be graphically illustrated, demonstrating that, for this dataset, editors are likely to reject a manuscript when any reviewer recommends rejection.

Restricted access