Search Results

You are looking at 1 - 10 of 77 items for :

  • "rejection" x
  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

communication, such as email or social networks ( Young, 1998 ). We have decided to investigate one of the consequences of IGD that is social isolation and impairment in interpersonal relationships. This was done using the sensitivity to social rejection or

Open access

Az elhízás pszichológiai aspektusai nem választhatók el a túlsúlyos emberekkel szemben kialakított sztereotípiáktól és a nők társadalmi helyzetétől. Mind a tudományos, mind a köznapi megközelítésekre jellemző, hogy az elhízásért elsősorban az egyént és nem a környezeti tényezőket teszik felelőssé. A túlsúlyos embert a társadalom erőteljesen stigmatizálja és diszkriminálja, bár az elutasítás rendszerint indirekt formát ölt, és már gyerekkorban tetten érhető. Kvalitatív vizsgálatunk arra irányult, hogy felmérje e társadalmi összetevők hatásait a serdülőkor előtt álló lányok elhízással, a túlsúlyos emberekkel és a soványságideállal kapcsolatos attitűdjeiben. Nyolc fókuszcsoport-interjúban 51, 9—11 éves gyerek vett részt Budapesten és környékén. Az interjúk szociálpszichológiai tartalomelemzése több szinten, a „grounded theory” elve szerint és a sztereotipizálás hatásainak elméleti kerete mentén zajlott. Eredményeink a túlsúlyossággal szembeni egyöntetű, negatív attitűdökről árulkodnak, amelyek kifejeződése kommunikációs tabuba ütközik, így az elutasítás ténye implicit marad. A gyerekek morális dilemmát élnek át, mivel az elutasítás tapasztalata szembekerül a saját magukról fenntartott pozitív, toleráns én képével. Következésképp a túlsúlyhoz kapcsolódó attribúció kérdése meghatározó szerepet kap az elfogadás—elutasítás dinamikájában. A beszélgetéseket a soványság normatív jellege, vagyis a sovány mint jelző nélküli állapot gondolata is áthatja. Mivel azonban mindez implicit módon és nem nyíltan kommunikálva fogalmazódik meg, a túlsúlyos gyerekek fenyegetett helyzete fokozottan tetten érhető, hiszen az implicit vagy averzív elutasítást az elutasító nem, csupán az elutasított érzékeli. A túlsúly problémája megnevezhetetlen, mégis áthatja a csoportdinamikát. Kutatásunk eredményei arra engednek következtetni, hogy a serdülőkor előtt álló lányokban kiemelten fontos lenne tudatosítani az (A) egészséges táplálkozással, az egészséges életmóddal, vagyis az elhízás megelőzésével és kezelésével kapcsolatos és a (B) külső megjelenésre vonatkozó társadalmi elvárások, sztereotípiák és kirekesztő attitűdök közötti különbséget.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Gábor Papp, Judit Kovács, József Pántya, and Nóra Kiss

rejection-aggression link in the hot sauce paradigm: The case of rejection sensitivity. Journal of Experimental Social Psychology, 44 (3), 775–782. Luerssen A. Individual differences in

Restricted access

adolescents with clinically diagnosed PIU reported lower paternal and maternal emotional warmth and higher rejection and overinvolvement when compared to healthy controls ( Xiuqin et al., 2010 ). In the case of parental control, the results are less clear. The

Open access

, Wegmann, & Brand, 2018 ; Mallorquí-Bagué et al., 2017 ). This study aims to provide empirical evidence for the theory underlying this research, namely parental acceptance–rejection theory (PARTheory; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2012 ) and core

Open access

experiences .” ( Vosnadiou & Verschaffel, 2004 , p. 445) In such instances, the theory of conceptual change explains the phenomenon of theory rejection followed by theory replacement. The theory of conceptual change, although focusing primarily on cognitive

Open access

appearance in religious settings, or be tolerated in private, it is not expected to show up in the halls of science. One of the defining characteristics of Modernity is its rejection of a sacred worldview as superstitious and ignorant. Science, Modernity

Open access

humans . Br. J. Psychol. , 108 , 416 – 435 . doi: 10.1111/bjop.12208 . Bahry , D. L. , & Wilson , R. K. ( 2006 ). Confusion or fairness in the field? Rejections in the ultimatum

Open access

daydreaming is a coping strategy to avoid the experience of distress and pain, and to cope with traumatic experiences, negative emotions, social rejection and loneliness. This excessive form of daydreaming might share similar features with other addictive

Open access

ethnic community upon disclosure, which naturally made the fear of rejection extremely salient. This also evoked the cultural and familial values of “saving face” and not “airing one’s dirty laundry” (i.e., discussing “shameful” personal information with

Open access