Search Results

You are looking at 1 - 10 of 27 items for :

  • "representations" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All

References 1 Hagger M, Orbell S. A meta-analytic review of the common-sense model of illness representations. Psychol Health 2003; 18: 141

Restricted access
Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Ágnes Vincze, Andrea Megyeri, Antónia Losonczi, Éva Pintér, Zsolt Nagy, and Judit Demeter

Irodalom 1 Reinhardt M. Cognitive representations of chronic diseases: empirical study of correlation between illness cognition and self

Open access

of alexithymia and psychiatric disturbances. Psychother. Psychosom., 1992, 57 (1), 42–49. 3 Látos, M., Barabás, G., Lázár, Gy., et al.: Mental representations

Restricted access

whether the topic is an ageing society or an active old age because statistics predict that in 2050 every fifth person will be over 60 years old. The health-psychological correlates of normal ageing can be easily captured by cognitive representations of

Open access

whether the topic is an ageing society or an active old age because statistics predict that in 2050 every fifth person will be over 60 years old. The health-psychological correlates of normal ageing can be easily captured by cognitive representations of

Open access

, Kadohisa M, Rolls ET: The primate insular/opercular taste cortex: neuronal representations of the viscosity, fat texture, grittiness, temperature and taste of foods. J. of Neurophysiology 92, 1685–1699 (2004) Rolls

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Emese Pálfi, Mária Ashaber, Cory Palmer, Robert M. Friedman, Anna W. Roe, and László Négyessy

Absztrakt

Bevezetés: A szomatoszenzoros kérgi área 3b és 1 közti szoros funkcionális kapcsolatot reciprok neuronalis összeköttetések biztosítják, jelezve, hogy a tapintási észlelés meghatározó módon függ a két área interakciójától. Célkitűzés: Jelen vizsgálat célja e neuronkörök megismerése volt a distalis ujjbegy-reprezentáció szintjén. Módszer: Az áreán belüli és áreák közötti összeköttetések vizsgálatához fiziológiai térképezéssel kombinált pályajelölést alkalmaztunk mókusmajmokban (Saimiri sciureus). Eredmények: A szerzők kimutatták, hogy a két área közötti reciprok összeköttetések az azonos ujjbegy reprezentációját preferálják. Ezzel szemben az áreán belüli kapcsolatok horizontális eloszlása igazolja a fiziológiai megfigyeléseket, amelyek erős kapcsolatot mutattak a szomszédos ujjbegyek reprezentációi között. Érdekes, hogy az injektált kérgi reprezentáció lokális bemeneti területe, amely a két áreában különbözik, egyforma méretű bőrfelületet reprezentál. Következtetések: Eredményeikből azt a következtetést lehet levonni, hogy áreán belül a lokális, horizontális kapcsolatok az ujjak közötti információ integrálásában, az áreák közötti, ujjbegy-reprezentációra lokalizálódó kapcsolatok pedig a kézmozgás során a stimulusok lokalizációjában játszhatnak szerepet. Orv. Hetil., 2016, 157(33), 1320–1325.

Open access

://www.sge-ssn.ch Painter, J., Rath, J.-M., Lee, Y.-K.: Comparison of international food guide pictorial representations. J. Am. Diet. Assoc., 2002, 102 , 483–489. Lee Y.-K. Comparison of

Restricted access

.: Social representations of H1N1 influenza A (Swine flu). Rev. Sociol., 2010, 40 (3), 273–295. 3 Barrelet, C., Bourrier, M., Burton-Jeangros, C., et al

Restricted access

. (eds.) The self-regulation of health and illness behaviour. Routledge, New York, 2003; pp. 257–277. 4 Leventhal H, Nerenz DR, Steele DJ. Illness representations and

Open access