Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "research in higher education" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

Az elmúlt évtizedek makroszintű változásai olyan társadalmi és gazdasági környezetet teremtettek, amelyben elkerülhetetlen volt egyebek mellett a felsőoktatási szektor átalakulása is. Maga a tudomány is megváltozott, a vizsgálható problémák köre bővült és átalakult, modernizálódtak az eszközök, módszerek; az akadémiai és a felsőoktatási kutatói világban strukturális változások következtek be. Tanulmányunk egy olyan vizsgálat tapasztalatait foglalja össze, amely a hazai felsőoktatási innováció sajátosságait, valamint a felsőoktatási kutatás és a gazdaság kapcsolatát hivatott feltárni, és mindezekből következően az innováció egyéni szintjét, a kutatókat és a kutatói érdeklődést kiemelt problémának tekinti. Dolgozatunkban elsősorban a társadalomtudományi területre összpontosítunk, arra keressük a választ, hogy milyen jellemzőkkel írható le ma, a projektek világában a tudomány, a kutatások gyakorlata és ebből adódóan a kutatói lét maga. A nemzetközi trendek szerint a tudomány az utóbbi évtizedekben autonómiáját vesztette, és a finanszírozók ellenőrzése alá került: a projektek váltak uralkodóvá, és megrendelések határozzák meg a kutatások (témáját és) jellegét. Ezt a helyzetet úgy lehetne jellemezni, hogy a „kis tudományt” (az egyéni érdeklődést és a tudós weberi ideáltípusát) felváltotta a „nagy tudomány” (és a projektmenedzser). Feltételeztük, hogy ez a jelenség még nem teljes mértékben figyelhető meg a hazai tudományos szférában, és mindemellett az átalakulási folyamat tudományáganként eltérő stádiumban van. Eredményeink szerint a „nagy tudománnyá” válás valóban elindult a vizsgált társadalomtudományi területen, ami vélhetően annak köszönhető, hogy a projektekben finanszírozott kutatási célok sok esetben olyan társadalmi, illetve társadalompolitikai problémák, amelyek egyébként a „kis társadalomtudomány” vizsgálati körébe tartoznak. A bekövetkező változások a kutatói létre és tevékenységre is hatással vannak. Tapasztalataink szerint egy kettős struktúra figyelhető meg az egyéni érdeklődés vezérelte kutatások és a projektek között, amelyek, bár tematikájukban ritkán egyeznek meg maradéktalanul, de egzisztenciális szempontból kiegészítik egymást. Összességében azt mondhatjuk, hogy bár „nagy tudományról” még nem beszélhetünk, a társadalomtudományi kutatási gyakorlatok egyértelműen átalakulni látszanak.

Restricted access

Turnover: The Synthesis and Test of a Causal Model of Student Attrition. Research in Higher Education , Vol. 12. No. 2. pp. 155–187. 3 Berger, J. B. & Braxton, J. M. (1998

Open access

.] 19 Levin, M. & Greenwood, D. (2016) Creating a New Public University and Reviving Democracy. Action Research in Higher Education. Berghahn, New York and Oxford

Open access

-Racial Interaction among Undergraduates: Some Consequences, Causes, and Patterns. Research in Higher Education , Vol. 45. No. 5. pp. 529–553. 8 Claeys-Kulik, A.-L. & Jorgensen, T. E

Open access

Irodalom/References 1 Ampaw, F. D. &. Jaeger, A. J. (2012) Completing the Three Stages of Doctoral Education: An Event History Analysis. Research in

Open access

call of stories: Using narrative inquiry in cross-cultural research in higher education ”. Revista de currículum y formación del profesorado , 14 ( 3 ), 49 – 62 . Retrieved from: http://www.ugr.es/∼recfpro/rev143ART3.pdf . UNESCO . ( 1994

Open access

, Experiences, and Cognitive Development. Research in Higher Education , Vol. 37. No. 1. pp. 1–22. 22 Tiele, T., Pope, D., Singletin, A., Snape, D. & Stanistreet, D

Open access

Bean , J. P. ( 1980 ). Dropouts and turnover: The synthesis and test of a causal model of student attrition . Research in Higher Education , 12 ( 2 ), 155 – 187 . doi: 10.1007/BF00976194 10.1007/BF00976194

Open access

Almerico, G. (2014) Building Character through Literacy with Children’s Literature. Research in Higher Education Journal, Vol. 26. No. 1. pp. 1–14. 4

Open access

. B. , Casillas , A. , & Oh , I. S. ( 2008 ). Third-year college retention and transfer: Effects of academic performance, motivation, and social connectedness . Research in Higher Education , 49 ( 7 ), 647 – 664 . doi: 10.1007/s11162-008-9098-3 10.1007/s

Open access