Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • "reziliencia" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Reziliencia és érzelmi intelligencia

Resilience and Emotional Intelligence

Educatio
Author: Dóra Dobokai Róbert Lászlóné Simon

Irodalom/References 1 Békés V. (2002) A reziliencia-jelenség avagy az ökologizálódó tudományok tanulságai egy ökologizált episztemológia számára. In

Open access

. Iskolavezetők a méltányos oktatásért . Budapest, Tempus Közalapítvány. pp. 10–29. 8 Székely, I. (2015) Reziliencia: a rendszerelmélettől a társadalomtudományokig

Open access

Irodalom/References 1 Berszán L. (2015) Megküzdés és Reziliencia? Amikor a kevesebb több. Erdélyi Társadalom, Vol. 13. No. 1. pp. 9–19. 2

Open access

–181. 19 Rayman J. & Varga A. (2015) Reziliencia vagy inklúzió. Romológia, Vol. 3. No. 10. pp. 12–24. 20 Rayman J. & Varga A. (2017a) Iskolai esélyek a

Open access

Tanszék. Letölthető: http://old.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b334.pdf [Letöltve: 2019. 10. 01.] 7 Hörich B. (2018) Mobilitási szándékok és reziliencia

Open access

. 21 Polónyi I. (2002) Az oktatás gazdaságtana. Budapest, Osiris Kiadó. 22 Tóth E. et al. (2016) Reziliencia a magyar oktatási rendszerben. Magyar Pedagógia

Open access

Irodalom/References 1 Ardagh, J. (1999) A francia világ atlasza. Budapest, Helikon Kiadó. 2 Barna E. (2018) Popzene, kapitalizmus és reziliencia

Open access

Forray R. K. (2016) Reziliencia a cigány, roma hallgatók körében. In: Fehérvári A., Juhász E., Kiss V. Á. & Kozma T. (eds) Oktatás és fenntarthatóság . HERA Évkönyvek II. Budapest, Magyar Nevelés- és

Open access

A. (eds) Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Open access

Educatio 1 , 75 - 87 . Forray , R. K. ( 2015 ed.). Cigány diákok a felsőoktatásban . Pécs : PTE – WHSz . Forray , R. K. ( 2016 ). Reziliencia a cigány, roma hallgatók körében . In: Oktatás és Fenntarthatóság. HERA Évkönyvek. Fehérvári Anikó

Open access