Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "rule of law" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All

Az eutanázia passzív formája csaknem minden civilizált országban törvényes. Az eutanázia aktív formája azonban nem általánosan elfogadott intézmény. Európában az aktív eutanázia csak Hollandiában, Belgiumban, Luxemburgban és Svájcban legális. Ausztráliában az 1995. évi, a terminális állapotban lévő személyek jogairól szóló törvény legalizálta az asszisztált öngyilkosságot, de ezt 1997-ben hatályon kívül helyezték. Az asszisztált öngyilkosság nem azonos az aktív eutanáziával, mivel törvényes aktív eutanázia esetén az emberölés elkövetője az, aki nem büntethető, míg asszisztált öngyilkosság esetén az öngyilkosságban való közreműködés elkövetője a nem büntethető személy. Az aktív eutanázia esetén emberölést hajtanak végre a betegen annak kérésére. Asszisztált öngyilkosság esetén a beteg hajtja végre az öngyilkossági cselekményt (egészségügyi segítséggel). Az asszisztált öngyilkosság az Amerikai Egyesült Államok négy tagállamában legális: Vermontban, Washingtonban, Montanában és Oregonban. Uruguayban az eutanázia aktív változata 1932 óta nem büntethető. Orv. Hetil., 2014, 155(32), 1259–1264.

Restricted access

Absztrakt

Az aktív eutanázia 2015-től gyakorolható legálisan Kolumbiában. Kaliforniában 2016-tól hatályos az asszisztált öngyilkosságról szóló törvény. Míg az aktív eutanázia jogintézménye idegen az Amerikai Egyesült Államok jogrendjétől, addig az asszisztált öngyilkosság szabályait az oregoni minta alapján mind több tagállamban vezetik be. Dél-Amerikában nem Kolumbia az első ország, ahol az aktív eutanázia jogintézményét legalizálták: 1932 óta Uruguayban már törvényes az aktív eutanázia. Az észak-amerikai jogi tradíció nagymértékben eltér a dél-amerikai jogi hagyományoktól. Mindkét példa idegen a közép-európai jogrendektől. Magyarországon és a legtöbb európai uniós tagállamban csak a passzív eutanázia legális. A Benelux államokban az aktív eutanázia törvényes, mivel az Európai Unió szupranacionális joga nem tiltja ezt. Az európai uniós jog azonban nem kötelezi a tagállamokat az aktív eutanázia vagy az asszisztált öngyilkosság jogi lehetőségének megteremtésére. Orv. Hetil., 2016, 157(5), 174–179.

Restricted access