Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • "safeguards" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Imre Rurik, László Róbert Kolozsvári, Diederik Aarendonk, Agapi Angelaki, Dean Ajdukovic, Christopher Dowrick, Michel Dückers, Kathryn Hoffmann, Zoltán Jancsó, Elena Jirovsky, Zoltán Katz, Enkeleint-Aggelos Mechili, Maria van den Muijsenbergh, Anna Nánási, Elena Petelos, Danica Rotar-Pavlic, Dimitra Sifaki-Pistolla, Hajnalka Tamás, Palla Roland, Tímea Ungvári, and Christos Lionis

Absztrakt:

Háború és/vagy nyomor sújtotta közel-keleti, ázsiai és afrikai országok felől 2015-ben milliós nagyságrendű migrációs áradat indult el Európa felé, amely Magyarországot is elérte. A menekültkrízis komoly kihívást jelentett mindegyik európai ország egészségügyi rendszere számára. Kevés figyelmet kapott az a hatalmas munkaterhelés, amelyet a menekültek/migránsok egészségügyi ellátása jelentett az alapellátás számára, amely erre kapacitásában és részben szakmailag sem volt megfelelően felkészülve. A magyar alapellátás elsősorban a hazánkon átvonuló migránsok ellátásában volt érintett. A betegközpontú, együttérző, a menekültek egészségügyi szükségleteit felmérő, bizonyítékalapú intervenciók iránti igény és ezek alapján megfelelő, az integrált alapellátás kapacitását bővíteni képes oktatási program kifejlesztésére való szándék indította el az EUropean Refugees – HUman Movement and Advisory Network (EUR-HUMAN) projektet, 7 európai ország közreműködésében. Az EUR-HUMAN projekt fő célja a gyakorlati ismeretek bővítése volt mindazon európai országokban, amelyek migránsokat és menekülteket fogadnak: felmérni egészségügyi igényeiket, minimalizálni a határokon való átkelés egészségügyi kockázatait, főleg a korai megérkezés periódusára és az átmeneti vagy tartós letelepedés idejére fókuszálva. Fő céljai az intervenció igényének felismerésére, meghatározására, tervezésére, az alapellátás minőségének javítására irányulnak, különös tekintettel a sérülékeny csoportokra. Közleményünk leírja a projekt menetét, bemutatja eredményeit, és összegzi a háziorvosok számára készült oktatási anyag legfontosabb gyakorlati tanácsait; megmutatja azon szakmai továbbképzési források elérhetőségét a magyar (házi)orvosok számára, amelyek hasznosak a migrációban érintett országokból érkezők ellátásában. Az EUR-HUMAN projekt a Horizont 2020 programok keretében futott le 2016-ban az Európai Bizottság felügyelete alatt, a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) által finanszírozva. Orv Hetil. 2018; 159(35): 1414–1422.

Restricted access

A polycystás ovarium szindróma a leggyakoribb heterogén endokrin rendellenesség reproduktív korú nőkben. A szindróma továbbra is rejtélyes rendellenesség, amelynek etiológiája még nem tisztázott. Családi előfordulása viszonylag gyakori polycystás ovarium szindrómában szenvedő betegek körében, ami jelentős genetikai komponensre utal, jóllehet, az öröklődés módja nem tisztázott. A szerzők orvosi irodalmi adatok alapján áttekintették a genetikai és környezeti tényezők szerepét a polycystás ovarium szindróma kialakulásában. A mai napig még nem azonosítottak olyan gént, ami okozza vagy jelentős mértékben hozzájárul a kórkép fenotípusának kialakításához. A polycystás ovarium szindrómát olyan genetikai rendellenességnek kell tekinteni, amelyben számos genetikai és környezeti tényező kölcsönhatása határozza meg a heterogén klinikai és biokémiai fenotípust. Összefoglalva a jelenlegi bizonyítékokat, a szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a környezeti tényezők azonosítása és módosítása lehetségessé teszi azon személyek egészségének hatékonyabb védelmét, akiknél a genotípus vagy korábbi környezeti hatások hajlamosítanak a betegség kifejlődésére. Orv. Hetil., 2013, 154, 650–657.

Restricted access

://www.shipman-inquiry.org.uk Safeguarding Patients: Lessons from the Past – Proposals for the Future, paras 10.91–10.98; The Fifth Report of the Shipman Inquiry, on-line: http://www.shipman-inquiry.org.uk Olayiwola, A. O., Olufunmilay

Restricted access

–1055. Zhang, Z., Lam, T. N., Zuo, Z.: Radix Puerariae: an overview of its chemistry, pharmacology, pharmacokinetics, and clinical use. J. Clin. Pharmacol., 2013, 53 (8), 787–811. UNESCO, Convention for the Safeguarding

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsolt Reiger, Gergely Varga, Beáta Tóth, László Maródi, and Melinda Erdős

110 4198 4205 de Lange, T.: Shelterin: The protein complex that shapes and safeguards human telomeres. Genes Dev., 2005, 19

Open access

Working together to safeguard children. A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children. 2013. http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/w/working%20together.pdf Accessed: January 3, 2014

Restricted access

atherosclerosisban. A rejtélyes HDL-partikulum]. Lege Artis Med., 2009, 19 (1), 23–27. [Hungarian] Jakab, L.: Inflammation: the safeguard of the integrity of the organism. [A szervezet épségének őrzése, az inflammatio.] Imm

Open access

42 °C with strict anaerobic conditions. Anaerobic conditions were safeguarded with gas-generating bags (Oxoid Gas Generating Kit, Anaerobic system BR0038B; Oxoid Ltd., UK) and anaerobic jars (Oxoid Ltd., UK). Determination and identification of the

Restricted access

conditions [ 34 ]. The ability of biofilms to safeguard S. aureus from the host immunity is well-known; however; the precise mechanisms for this intricate process are not yet clearly elucidated [ 35 ]. Invariably, all the MDR isolates showed biofilm

Restricted access

neuroprotective is on the rise to protect a growing patient population by preventing dangerous perioperative and postoperative complications and degeneration. Neuroprotection comprises the strategies employed to safeguard the central nervous system (CNS) from

Open access