Search Results

You are looking at 1 - 10 of 36 items for :

  • "similarity" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

Franciaország és Magyarország meglehetősen eltérő fejlődési pályát járt be az elmúlt 150 évben, mindkét országban közös azonban az örökölt monocentrikus térstruktúra. A gazdasági és politikai centralizációs törekvések a XVIII–XIX. századra vezethetőek vissza, a monocentrikus térszerkezetből származó hátrányok felismerése és ellenpólusok kijelölése az 1950-es, 1960-as évekre, a fejlesztéspolitika eredményeinek értékelése pedig a XX. század végére. Hogy sikerült-e változást elérni, jól tükrözi, hogy a XXI. század elején megfogalmazott fejlesztéspolitikai koncepciók célja továbbra is a monocentrikus térszerkezet oldása, Franciaországban Párizs, Magyarországon pedig Budapest dominanciájának csökkentése. Az értekezés célja Franciaország és Magyarország fejlesztéspolitikájának párhuzamba állítása, a különbségek és a hasonlóságok elemzése. Ennek során a következők kerülnek bemutatatásra: – a monocentrikus térszerkezet kialakulásának történelmi okai, – a kiegyenlített területi fejlődés érdekében elméletben és a gyakorlatban alkalmazott növekedési pólus koncepciók, – a fejlesztéspolitika jövőképe.

Restricted access

ELTAs – early influences as a foundation for professional knowledge When looking at the different life stories of leading ELT professionals, some similarities immediately sprang up. Interestingly, all the participants have had exposure to different

Open access

Absztrakt:

Az ASAP Training elnevezésű európai projekt kutatási elemének keretében az Európai Unió országai drogprevenciós rendszereinek feltárása és elemzése kezdődött meg. A kutatásban való részvételre mind a 28 tagország nemzeti drogkoordinációs szervezete meghívást kapott. Az önkitöltős kérdőívvel gyűjtött adatok segítségével megalkotásra kerülnek az európai rendszerek egységes profiljai, továbbá feltérképezésre kerülnek az azonosságok, a lényegi különbségek és ezek fényében a tipizált rendszerek erősségei és gyengeségei. A végső cél javaslatok megfogalmazása a rendszereknek, illetve azok elemeinek a javítására, fejlesztésére, különös tekintettel a munkaerő-fejlesztésre és oktatásra, figyelembe véve a drogprevenciós kultúra európai sajátosságait.

Open access
Educatio
Authors: Zoltán Rónay, Dominik Antonowicz, and Marta Jaworska

Absztrakt:

A tanulmány két viszonylag új felsőoktatási reformot vizsgál Lengyelországban és Magyarországon. Mindkettő egyfajta board (felügyelő testület) bevezetésére irányult különböző elnevezéssel. Az összehasonlító tanulmány alapja a két ország közös (kommunista) múltja, földrajzi helyzete (kelet-közép-európai térség) és a humboldti egyetemi modell öröksége. Az elemzés a reformok előzményeinek bemutatása után magát a két nemzeti reformot vizsgálja, megvilágítva a különbségeket és hasonlóságokat a lengyel egyetemi tanács és a magyar konzisztórium felépítése, hatásköre és felelőssége, valamint az egyetemi autonómiához való viszonya tekintetében. Ezzel is hozzá kíván járulni a boardizmusról jelenleg folyó szakmai diskurzushoz, értékelvén annak bevezetését e két (hasonló) nemzeti felsőoktatásban.

Open access

Matsumoto, D. (1990) Cultural Similarities and Differences in Display Rules. Motivation and Emotion , Vol. 14. No. 3. pp. 195–214. 19 Mayer, R. C., Davis, J. H. & Schoorman, F. D

Open access

country. That is why we know his name in this half of Europe. We can also get to know Hannah Arendt, although her works only came to us after 1990. She and her thoughts on the essential similarities of fascist and communist totalitarianism – albeit

Open access

similarity of, or difference between the various musical constituents. If pupils are made to observe the characteristic features of instruments, it also promotes the formation of timbre distinction. The curriculum for the junior section of primary school

Open access

can contribute to the development of their human potential and increase their desirability on the labour market. As we discussed the immigrants volunteering above, there are some similarities between this type of volunteering and international students

Open access

possible challenges neighbouring countries might encounter (especially those with similar historical, political, social and cultural similarities, such as, for example, Moldova). Analysis and results As in most of the EHEA countries, the Bologna Process has

Open access

to build a good relationship with the child and its family gain cultural awareness through information transmitted by storytelling and by discussing similarities and differences of what they observe or experience together. By watching and talking

Open access