Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "social media" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All

, Aschbrenner KA, et al. Systematic review of social media interventions for smoking cessation. Addict Behav. 2017; 73: 81–93. 9 Pikó B, Balázs MÁ, Page RM. The significance of media

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Az asthma bronchiale a szakirodalom alapján a szomatikus és a pszichés tényezők összefonódásával jellemezhető. Lényeges, hogy ezen betegcsoport egészségmagatartására releváns hatással lehet a szociális deficiteket kompenzáló virtuális világ. Célkitűzés: Célunk, hogy azonosítsunk olyan faktorokat, amelyeknek köszönhetően a jövőbeli intervenciók hatékonyabbá tehetik a betegellátást. Vizsgálni kívánjuk a közösségimédia- és internethasználatot, az önértékelést és a kötődéssel összefüggő szociodemográfiai tényezőket. Módszer: A vizsgálathoz az általunk magyarra adaptált Facebook Használati Kérdőívet, a Problémás Internethasználat Kérdőívet, a Rosenberg Önbecsülés Skálát és egy szociodemográfiai kérdőívet alkalmaztunk. A kutatásba 10 és 18 év közötti, 175 fő, asthma bronchialéban szenvedő gyermeket vontunk be (92 fiú, 83 lány). Eredmények: A Facebook használata elterjedtebb a lányok, a bölcsődébe járt, illetve a nem szoptatott gyermekek, mint a fiúk, a bölcsődébe nem járt, illetve a szoptatott gyermekek körében (p<0,01). Az internethasználatra ezek a tényezők nem gyakoroltak szignifikáns befolyást. Már az 1–7 napig tartó szoptatás is kötődést megerősítő hatással bír, ami megmutatkozik a kisebb mértékű közösségimédia-használatban, összevetve a nem szoptatott gyermekek értékeivel (p<0,01). Közepes erősségű, negatív kapcsolatot találtunk a Facebook-használat és a gyermekek száma a családban (ρ = –0,400; p<0,01), illetve az önértékelés és a Facebook-használat között (ρ = –0,475; p<0,01). A lakóhely nagysága és a Facebook-használat közepes erősségű, pozitív korrelációval jellemezhető (ρ = 0,492; p<0,01). Következtetések: A kötődési hiányokkal jellemezhető asthmás fiatalok valószínűbben használják a szociális visszacsatolásokat (feedbackeket) fokozottan nyújtó közösségi médiát önértékelésük és szociometriai státuszuk kompenzálására, főképpen a lányok. Védőfaktorként az élő, személyes kapcsolatok meglétét, valamint a korai életévekbeli anya–gyermek kapcsolatot emelhetjük ki. Orv Hetil. 2018; 159(47): 1971–1980.

Restricted access

. 8 Delgado-López PD, Corrales-García EM. Influence of internet and social media in the promotion of alternative oncology, cancer quackery, and the predatory publishing phenomenon. Cureus 2018; 10: e

Open access

B. The Social MEDia Course. Available from: http://thecourse.webicina.com/ 17 Sørensen K, Pelikan JM, Röthlin F, et al. Health literacy in Europe: comparative results

Restricted access

]. 6 Barbieri S, Feltracco P, Lucchetta V, et al. A social media-based acute alcohol consumption behaviour (neknomination): case series in Italian emergency departments. Interact J Med Res. 2018; 7: e2

Open access

; 127: 183–187. 2 Van de Belt TH, Engelen LJ, Berben SA, et al. Internet and social media for health-related information and communication in health care: preferences of the

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Horváth, Katalin Matics, and Bertalan Meskó

. 2007; 148: 2095–2099. [Hungarian] 15 Meskó B. The importance of social media to clinical practice. Clin Pract. 2014; 11: 31–33. 16 Thompson AE, Graydon SL

Open access

urologic profession campaign on cryptorchidism using internet and social media. Urol Int. 2017; 98: 478–482. 43 Roter DL, Hall JA. Physician gender and patient

Restricted access

habituated and consequently, results in a kind of addiction [ 41 ,  42 ]. Xu et al. [ 43 ] stated that more than half of undergraduates who use social media experience poor sleep quality, which is consistent with this study. Using social media before

Open access

panic, misleading information has to be corrected by the “official” media straightway. In view of changing media usage, patterns must be considered as power and effects of social media and have to use it in a professional way. Many suggestions

Restricted access