Search Results

You are looking at 1 - 10 of 113 items for :

  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

The rapid expansion of the Internet has greatly expanded the context in which copyright infringement can occur. ISPs largely remain the gateway through which end users access the vast flow of digital content traveling throughout cyberspace. Unfortunately, ISPs are at the receiving end of many disputes involving IPR violations. The difficulty in pinpointing the real culprit has resulted in a situation where the ISP is often taken to the court.The paper examines such situations where the ISPs have been involved into litigations for third party copyright infringement across the globe. An attempt has been made to highlight the problems in such litigations and how it has affected the industry. An analysis has been made of all the laws passed by the legislations of various countries which has created a limit in the liability of ISPs in various countries if the ISP follows certain guidelines. Special emphasis has been given to the decisions of the courts of these countries after the creation of such limitations and an analysis has been done of whether such exceptions have infact served the purpose or not. Finally the paper is concluded with the basic purpose and theme of the paper which is to create an international standard guideline and in doing so the point that the individual countries legislations wont have an effective control over the problem has been highlighted and this is the reason why an international body like WIPO and WTO has to enter to control the situation.

Full access

Társulás (2011) Európai Drogmegelőzési Minőségügyi Standardok (European Drug Prevention Quality Standards, EDPQS) . EMCDDA http

Open access

Conclusions on the Implementation of the EU Action Plan on Drugs 2013–2016 Regarding Minimum Quality Standards in Drug Demand Reduction in the European Union. 5

Open access

Absztrakt:

Az EU-hoz mint gazdasági és értékközösséghez történt csatlakozás történelmi mércével is kedvező feltételeket és lehetőségeket teremtett a magyar gazdasági szereplők számára tevékenységük bővítéséhez és fejlesztéséhez. Bár jelentősége tagadhatatlan, haszna egyértelmű, a kormányok belpolitikai szempontok által nagymértékben determinált gazdaságpolitikája miatt az EU-tagság önmagában is, nemzetközi összehasonlításban különösen csekély mértékben járult hozzá Magyarország fejlett országok mögötti gazdasági felzárkózáshoz, műszaki-szerkezeti modernizációjához és a szerkezeti reformokhoz. Bár nehezen bizonyítható, mégis megalapozottan feltételezhető, hogy az EU-tagság nélkül Magyarország minden tekintetben elmaradottabb lenne. Bár a tagságból származó előnyök elsősorban az uniós transzferek csökkenése miatt középtávon csökkennek, az EU-n kívüli mozgástér rendkívül szűk Magyarország számára, ezért az EU-tagságnak nincs alternatívája.

Open access

Efficacy of an Integrative Intervention. Journal of Gambling Studies , Vol. 30. No. 4. pp. 803–818. 9 EMCDDA (2011) European Drug Prevention Quality Standards: A

Open access

. 11 ILO (2015) Non-standard Forms of Employment. Report for Discussion at the Meeting of Experts on Non-standard Forms of Employment . Geneva, International Labour Office

Open access

–97. 73 TPDEG (2016) The Standard for Teachers’ Professional Development . https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/537035/160712_-_Letter

Open access

Secondary School Principals , Vol. 52. No. 325. pp. 62–72. ISSN 2471-3317 9 Curtis, P. (2009) The End of the “Bog-Standard” Comprehensive. The Guardian , 8 December

Open access

Society . Oxford, Oxford University Press. pp. 283–298. 16 Halldén, K. (2008) The Swedish Educational System and the ISCED-97. In: S. L. Schneider (ed.) The International Standard

Open access

Principles. Educational Philosophy and Theory, Vol. 49. No. 3. pp. 284–293. 19 Letenyei L. & Nagy G. D. (2007) Rugalmas kérdőív – a standard kérdőív kritikái és javaslat a kérdőíves

Open access