Search Results

You are looking at 1 - 10 of 36 items for :

  • "sustainable development" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

Nowadays globalization and sustainable development are interconnected economic factors having positive and negative effects on various aspects of human rights. Although the internationalization of human rights and the birth of their so-called third generation can be attributed to globalization, it has increased disparities regardless of anti-discrimination principles of human rights. There is a minimum level of economic development and resources essential for providing full-scale human rights coverage, for this reason both IMF and World Bank has on several occasions been charged with prescribing structural reform projects and shock therapy measures on state budgets, that significantly deteriorated the conditions in the population’s economic and social rights. The active participation in the global problem’s solution is also an important element of the UN Secretary General’s strategy which aims at turning the UN into an international organization that does not watch mass scale human rights abuses silently, is able and willing to act to promote development, security and human dignity in order to achieve global freedom. Not only the active role of the international organizations, but also the decision-making process closer to the levels accessible to people must also be reinforced to improve the human rights dimension of sustainable development.

Full access

Introduction Although the United Nations ( UN, 2015 , p. 17) 2030 Agenda for Sustainable Development emphasizes the importance of quality education and lifelong learning for all children, knowledge and understanding as to how

Open access

Sustainable Development ’ ( 2002 ) 2 International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 173 – 194 . Horváth , G. , ‘ Protection of Land as a Special Subject of

Full access

Az MTA Szociológiai Kutatóintézet (MTA SZKI) és az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ (EK) 2009 óta részt vesz az EU 7 Keretprogramja által finanszírozott Civil Társadalom a Fenntarthatóságért (Civil Society for Sustainability, CSS) című kutatási projektben. A projekt fő célja, hogy EU szinten kapcsolatot teremtsen a civil társadalom és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó kutatók között. Segíteni kívánja a civil szervezetek és a kutatási intézmények közötti együttműködést, többek között olyan civil társadalom központú kutatási projektek formájában, amelyek a fenntartható fejlődést célozzák. A projektben 4 országból 3 kutatócsoport és 3 civil szervezet vesz részt. Ezek páronként ún. tandemeket alkotnak, amelyek a következők: Dialogik gGmbH (Stuttgart) – unw e.V. (Ulm); Mutadis SARL (Párizs) – REC Slovenija (Lubljana); illetve MTA SZKI – EK. A projekt 1. fázisának eredményeit (az EK stratégiai problémáinak feltárása) korábban e folyóirat hasábjain közöltük. Jelen cikkünkben egy olyan mintaprojektet mutatunk be, amely Gyöngyös város éghajlatvédelmi stratégiájának kifejlesztését célozta, s amely a CSS projekt második fázisában valósult meg.

Restricted access

, Sharachchandra M. (1991): Sustainable Development: A Critical Review. World Development , Vol. 19, No. 6, 607–621. Lele S. M. Sustainable Development: A Critical Review

Restricted access

Education and Sustainable Development Current discussions around education for sustainable development (ESD) in Austria focus on the notions of sustainable development, on environmental education (EE), on development education

Open access

A tanulmány elemzést nyújt a környezetvédelmet érintő normák keletkezéséről. Ezek a normák nem feltétlenül csak jogi természetűek lehetnek. Másféle normák is hatást gyakorolhatnak a környezetvédelemre: jogi, politikai, erkölcsi, vallási, tudományos és egyéb szabályok. Minden humán környezetvédő aktus mögött ezen normák kapcsolatrendszere húzódik meg. Van, hogy a történeti tények előzik meg a jogalkotást, és van, hogy éppen fordítva. A tudományos normák is hatással lehetnek a jogi és egyéb, környezetvédelmi szabályok formálódására. A tanulmány tárgyalja a társadalmi autoregulációt, valamint az ökonormativitás látszatát. Bizonyításra kerül továbbá, hogy a fenntartható fejlődésnek szükségszerű velejárója a normatív fejlődés.

Restricted access

.). Finally, we will summarise the main argument of the paper (3.). A short preliminary terminological remark: we are using the expression ‘sustainability’ instead of the more popular ‘sustainable development’. 5 The concepts are almost identical, the former

Open access

Hármas tagolású írásom – amely 2009-es szociológiai-közgazdasági témájú munkám rövidített változata, s amely így a módszerek megbízhatóságát illetően szükségszerűen korlátozott – a mai magyar bio-élelmiszerpiac „főszereplőiről” ad körképet. Az első harmadban bio- és nem biotermékek árainak összehasonlítását végzem el két helyszínen annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjunk az árszínvonal-különbségekről. Megállapítom, hogy az ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek átlagosan drágábbak még a legdrágább termékeket összehasonlítva is, ám ezek árai a vizsgált főcsoportokban minden esetben kisebb eltérést mutatnak, mint a legolcsóbbaké. A nagy élelmiszer-áruházban a felső kategóriás termékek felára összességben már „csak” 20% körüli, és megnő azon konkrét termékek száma, amelyek e csoporton belül relatíve olcsóbbak. A második fő részben szemügyre veszem a 2008. évi biotematikájú rendezvényeket és a hasonló magazinokat, weboldalakat, amelyek elemzésével közelebb juthatunk a biofogyasztáshoz kötődő speciális – nemritkán, sőt alapvetően ellentmondásokat generáló – értékek meghatározásához. Az egészség, környezet, család és a hagyományok jól kitapintható fontossága mellett a modern fogyasztói lét örömeit sem vetik meg a szubkultúra tagjai, viszont az ezotériához fűződően nem sikerült kimutatnom különleges viszonyt. Legvégül az eladók szemszögéből járom körül a témát, egy speciális elosztási csatornát, a biotermékek on-line kereskedelmét elemezve: korlátozott eszközeimmel megpróbálom bebizonyítani az értékesítői oldal erős „behálózottságát”. A ténylegesen kontrollált bioélelmiszert előállító vagy azzal kereskedő személyek, cégek nagy része megjelenik a világhálón, s jellegzetesen vásárolni is lehet honlapjaikon – akár az ökopiacot, akár közvetlenül az internetet használjuk ennek alátámasztására.

Restricted access