Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "szervezés" x
  • Business and Economics x
  • All content x
Clear All

vagy szervezett kritika? – Tudományelméleti megjegyzések a szervezetelméletek kritikai alkalmazásához. . [Critics on organization or organized critics? – Remarks on using organizational theory critical.] BKÁE Vezetés és Szervezés Tanszék [Department of

Restricted access

Egészségügyben 7 ( 3 ): 21 – 25 . Dobák , M. – Antal , Z. ( 2010 ): Vezetés és szervezés [Management and Organization]. Aula : Budapest

Restricted access