Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "szexualitás" x
  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All

Archilochos első kölni epódosa (196a W) a bevett értelmezés szerint egy bosszú-csábítást beszél el. A narrátor Neobulé visszautasított kérőjeként alattomosan elcsábítja annak húgát, e célját pedig egy hamis házassági ígérettel és egy közönséges ajánlattal éri el. Valójában a szöveg nem tartalmaz kényszerítő okot a feltételezéshez, hogy a férfi házassággal áltatta volna a lányt. A szerelmi ajánlat (21-24. s.) pedig finom humorú, kétszólamú szövegnek tekinthető, amit a lány ártalmatlan, beszélgetésre szóló invitálásként érthetett, s erotikus metaforaként csupán a vers (férfi-) hallgatósága számára nyerhette el valódi értelmét. Az említett megfigyelések, továbbá pszichológiai és recepcióesztétikai megfontolások valószínűvé teszik, hogy a vers egy vágytól - nem: bosszútól - fűtött férfi és egy ismeretlen szűz - vagyis aligha Neobulé húga - találkozását örökíti meg.

Restricted access

próféciát; hét kert Eróshoz kapcsolódik, kettőt Dionysosnak szenteltek. Littlewood: i. m. (3. j.) 98–99. A regények, kert és szexualitás témaköréhez lásd Ch. Barber: Reading the Garden in Byzantium: Nature and Sexuality. BMGS 16 (1992) 1–19; általában a

Open access