Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "szexualitás" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

Irodalom/References 1 Bagdy E., Belső N. & Popper P. (2004) Szeretet, szerelem, szexualitás. Budapest, Sziget. 2 Coombs, P. H. (1971) Az oktatás

Open access

Foucault, Michel (1999): A szexualitás története. A tudás akarása. Atlantisz, Budapest. Foucault, Michel (1998a): A diskurzus rendje. In: Uő: A végtelenbe tartó nyelv . Pallasz, Budapest

Restricted access

. Társadalomkutatás XXVII. évf. 3, 319–345. Farkas Zoltán (2010): A társadalmi képesség fogalma és típusai. II. rész. Társadalomkutatás XXVIII. évf. 1, 19–32. Foucault, Michael (1996): A szexualitás

Restricted access