Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "szubsztrát indukált respiráció" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Mónika Knáb, Tibor Szili-Kovács, Klaudia Kiss, Márton Palatinszky, Károly Márialigeti, János Móga, and Andrea Borsodi

Szili-Kovács, T.: Szubsztrát indukált respiráció a talajban (szemle). Agrokémia és Talajtan 53 , 195–214 (2004). Szili-Kovács T. Szubsztrát indukált respiráció a talajban (szemle

Restricted access