Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "tápanyag- visszapótlás" x
  • All content x
Clear All

Összefoglalás

Kutatómunkánk elsődleges célja a repce és napraforgó tarlómaradvány N-tartalmának Magyarországra jellemző reprezentatív értékeinek meghatározása volt az országos statisztikai termésadatok és a növényminták N-tartalmának laboratóriumi mérése alapján. Továbbá összefüggést kerestünk a talaj és a növény N-tartalma között.

Vizsgálataink során egész Magyarországot reprezentáló mintavételt végeztünk repce és napraforgó állományokból, 126 növény- és mintegy 70 talajmintát gyűjtöttünk be, melyek N-tartalmát laboratóriumban határoztuk meg.

Kiszámoltuk a két növény országos termésátlagával keletkező tarlómaradvány mennyiségét és a mért N-tartalom értékek alapján megbecsültük a tarlómaradványok N-tartalmát. Összefüggést mutattunk ki a talaj és a növény N-tartalma között. Esettanulmány jeleggel kiszámítottuk egy olyan terület N-mérlegét, amelyre vonatkozóan rendelkezésre áltak a számításhoz szükséges adatok.

Eredményeink legfőbb gyakorlati vonatkozása, hogy a növényi maradványok felszecskázása és talajba dolgozása útján visszapótolt N mennyiségének meghatározása hosszabb távon hozzájárulhat a növénytáplálás költségeinek csökkentéséhez, illetve a természeti erőforrásokkal való takarékosabb gazdálkodáshoz.

Open access
Cereal Research Communications
Authors: Zsolt Szentpétery, Márton Jolánkai, and Gergely Szöllősi

Journal of Plant Nutrition 2002 25 1429 1442 Jolánkai M. (2003): Tápanyag-visszapótlás, tápanyagellátás a

Restricted access

-ISO 3093, p. 7. Jolánkai, M. (2003): Tápanyag-visszapótlás, tápanyagellátás a növénytermesztésben. (Plant nutrition and nutrient supplying in crop production). III. Növénytermesztési Tudományos Nap. (III. Plant

Restricted access

. 55. 99–114. Jolánkai M., 2003. Tápanyag-visszapótlás, tápanyagellátás a növénytermesztésben. In: Szántóföldi növények tápanyagellátása. (Szerk.: Csorba Zs., Jolánkai P. & Szöllősi G.) 16–21. Akaprint. Budapest

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: Zs. Szentpétery, M. Jolánkai, Cs. Kleinheincs, and G. Szöllősi

Jolánkai M. (2003): Tápanyag-visszapótlás, tápanyagellátás a növénytermesztésben. III. Növénytermesztési Tudományos Nap, Bp. szerk: Csorba Zs. Jolánkai P. Szöllősi G. Akaprint, 16–21. Kelly, J.T. — Bacon, R.K.–Wells, B

Restricted access