Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All

As it is generally accepted by main researchers in the field of Slavic loanwords of the Hungarian language, practically no East Slavic influence can be detected on the oldest layer of the Slavic borrowings. New etymologies established in some cases reflect East Slavic pleophony, and the analysis of well-known Slavic loanwords with TorT, TolT, TerT, TelT can give a new look at the whole body of Slavic borrowings. Pleophony seems one of the main criteria to establish an opposition between East Slavic loanwords on the one hand and South and West Slavic borrowings on the other. The material of our research requires a new classification in the corpus of Slavic loanwords in Hungarian.

Restricted access

Bulgar dialects, presented in the table below: Numbers EOT WOT Ogur WOT VB 1 WOT VB 2 WOT VB 3 Chuvash 1 bīr bir bĭr bir pir pěrě 2 ekki eki eki eki eki ikě 3 üč üč ü̆č́ ∼ ü̆ś ǖč>weč ṷ̈eś viśě 4 tort tö¯rt tü̆wet tüwet t ü ärt tăvată 5 bēš bēl bėl

Restricted access

orchestrale romaine a bien voulu fêter mon 70me anniversaire ètait vraiment des mieux réusaies. Il convient d’autant plus en remarquer le mérite que mes compositions, entre autres torts, ont aussi celui de n’être guère commodes aux exécutans – peut-être même

Restricted access

A sokat emlegetett „levantei kalmárszellem” egyik manifeszt ókori példája Palmyra. A Kr. e. I. században Róma befolyása alá került városállam két évszázad alatt a Közel-Kelet egyik leggazdagabb települése lett, amiről impozáns romjai ma is beszédesen tanúskodnak. Palmyrát Michael Rostovtzeff nyomán máig „karavánvárosként” emlegeti a kutatás. Ez a terminus technicus lényegében helytálló is, de csak abban az értelemben, hogy Palmyra volt a karavánok szervezője és védelmezője, nem pedig kiinduló- és/vagy célpontja. A város gazdasági felemelkedésének az volt a titka, hogy a Seleukida időszaktól kezdve aktívan kivette részét a keleti kereskedelemből, ami ez esetben elsősorban a kínai selyemmel, arábiai illatszerekkel, indiai fűszerekkel, drágakövekkel és gyöngyökkel való kereskedést jelenti. A palmyrai kereskedelmet azonban nem szabad úgy látnunk, mint amelynek egyedüli célja és feladata a keleti árucikkeknek a Mediterráneum felé közvetítése volt. A palmyrai entrepreneurök jelen voltak a Perzsa-öböl, a Parthus Királyság, az arábiai fejedelemségek, a Vörös-tenger menti római kikötők, és a nyugat-indiai királyságok kereskedelmi központjaiban, és alapvetően közvetítő kereskedelmet folytattak a fent nevezett államok között, melyek közül csak az egyik — számunkra nyilván a legérdekesebb — volt a Mediterráneumba vezető kereskedelmi útvonal. A közvetítő kereskedelem hasznával viszont kétségkívül városuk javát szolgálták, amely a III. század közepén — kihasználva a Római Biro dalomban támadt válságidőszakot — váratlanul politikai hatalomra tört. Palmyra gazdasági és katonai ereje azonban nem bizonyult elegendőnek a gyengélkedő Birodalommal szemben. A város Kr. u. 272-es katonai és politikai veresége után nem tudott többé lábra állni, s az anyaállam bukásával Palmyra kereskedői is elveszítették addigi befolyásukat.

Restricted access