Search Results

You are looking at 1 - 10 of 23 items for :

  • "vallásosság" x
  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All

reneszánsza [The Renaissance of the European Greek Catholic Space]. In S. Lackovits , Emőke - Mészáros , Veronika (eds.) Népi vallásosság a Kárpát-medencében . 5. Konferencia Pápán 1999. június 22 - 24 , 105 - 128 . Veszprém : Veszprém Megyei

Restricted access

hagyta…” Tanulmányok a népi vallásosság köréből . Budapest, 88 – 116 . Marosi Ernő

Restricted access

Repanić-Braun 2008, 315, 2.kép. 121 A megadott adatok és információk (akárcsak az alábbiak) L. Imre Mária néprajzkutató köszönettel vett levélbeli közléséből származnak (2016. február 7.). A népi vallásosság tárgyi

Restricted access

. (1986): Vallásos élet Havadon. A népi vallásosság mint integráló erő. In: Tüskés (1986: 496-515). Vallásos élet Havadon 496 515

Restricted access

Bárth , János 1990: A katolikus magyarság vallásos életének néprajza [Ethnology of the Religious Life of Catholic Hungarians]. In: Dömötör , Tekla. (ed.): Magyar Néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság . [Hungarian Ethnography VII. Folk

Restricted access

. Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei 1996 Bartha , Elek 1981–1983: Népi vallásosság és paraszti műveltség [Folk piety and peasant literacy]. A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve

Restricted access

kialakításában [The role of church/religion in shaping folk values], in: LACKOVITS, Emőke (ed.), Népi vallásosság a Kárpát-medencében I. Veszprém. CALHOUN, Craig 1997: Társadalompolitikák és identitáselmélet [Social policies and

Restricted access

N. G. Holm) Scripta Instituti Donneriani Åboensis XI. 187–200. Stockholm Gryneus , Tamás 1991: „Látomások” — túlvilági élmények a mai magyar népi szájhagyományban. In: Boldogasszony ága . Tanulmányok a népi vallásosság

Restricted access

Erdélyi , Zsuzsanna 1991: Az archaikus népi imádságzáradékok történeti kérdései [Die historischen Fragen der Schlussformeln der archaischen Volksgebete]. In: Erdélyi , Zsuzsanna (Hrsg.): Boldogasszony ága. Tanulmányok a népi vallásosság köréből . Szent

Restricted access

.-GÖPFERT, M. (eds.)1987: Népi vallásosság (Folk Religiosity). OMC Kiadó, Bécs. ROBERTS, Richard H. 1998: The construals of Europe: Religion, Theology and the Problematics of Modernity. In: Paul HEELAS (ed.) Religion, Modernity and

Restricted access