Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "vallásosság" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All

References 1 Kopp, M., Székely, A., Skrabski, Á.: Religion and health in a changing society. [Vallásosság és egészség az átalakuló társadalomban

Restricted access

Kovács E., Pikó B.: Vallásosság a magyar középiskolások körében. Társadalomkut., 2009, 27 , 27–48. Pikó B. Vallásosság a magyar középiskolások körében

Open access

Bevezetés: A vallásosság hatása a mentális és fizikai egészségre, illetve az élettel való elégedettségre sokat vizsgált területe a pszichológiának. Ugyanakkor ezek a vizsgálatok kevesebb figyelmet fordítanak arra, hogy a vallásosság megélése, az Isten-kapcsolat milyen szerepet játszik hívő emberek élettel való elégedettségében. Célkitűzés: A szerző célkitűzése az volt, hogy megvizsgálja az Istenhez való kötődés és a vallásos megküzdés hatását az élettel való elégedettségre. Módszer: A kérdőívcsomagot 94 (49 nő, 45 férfi), önmagát római katolikusnak valló személy töltötte ki. Átlagéletkoruk 30,8±6,2 év volt. Túlnyomó többségük (96,8%) legalább érettségivel rendelkezett. A kérdőívcsomag a Kötődés Istenhez Leltárt, a Vallásos Megküzdés Skála rövidített változatát, valamint a Diener-féle Élettel Való Elégedettség Skálát tartalmazta. Eredmények: A negatív vallásos megküzdés és az Istenhez való szorongó kötődés a demográfiai változókon felül, negatív irányban befolyásolták az élettel való elégedettség mértékét. Következtetések: Az eredmények rámutatnak arra, hogy a negatív Isten-kép jelentősen befolyásolhatja a hívők élettel való elégedettségét, ami mentális és fizikai egészségükre is kihatással lehet. Orv. Hetil., 2013, 154(46), 1843–1847.

Restricted access

protective factor? Social epidemiological study of adolescent psychological health. [Vallásosság mint védőfaktor? Serdülők pszichikai egészségének szociális epidemiológiai vizsgálata.] Orv Hetil

Restricted access

] 18 Kopp, M., Székely, A., Skrabski, Á.: Religion and health in changing society. [Vallásosság és egészség az átalakuló társadalomban.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2004, 5 (2), 103

Open access

Békés V.: A halál iránti attitűd az életkor, a nem és a vallásosság függvényében. Kharón Thanatológiai Szemle, 2003, 7 , 30–49. Békés V. A halál iránti attitűd az életkor, a nem

Open access

hagyta.” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Szerk.: Tüskés G. Magvető Kiadó, Budapest, 1986, 117–188. Knapp É. „Mert ezt Isten hagyta.” Tanulmányok a

Restricted access

Policy Department Economic and Scientific Policy. Palliative Care in the European Union, 2008. Békés V.: A halál iránti attitűd az életkor, a nem és a vallásosság függvényében. Kharón Thanatológiai

Restricted access