Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "Environmental" x
  • Social Sciences and Law x
  • Materials and Applied Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Erőművek életciklus-elemzése a fajlagos anyagfelhasználás tükrében

Life-cycle analysis of power plants in the light of specific material use

Scientia et Securitas
Author: Zoltán Korényi

Összefoglaló. A dolgozat témája a különböző erőműfajták életciklusra vonatkozó fajlagos anyagigényének a vizsgálata. Az elemzések a nemzetközi szakirodalmi források felhasználásával történtek. Módszere, a bázisadatok elemzése, majd az anyagigényeknek az erőmű beépített teljesítményére és az életciklus alatt megtermelt villamosenergiára vonatkoztatott fajlagos értékek meghatározása. Az eredmények azt mutatják, hogy a nap- és szélerőművek elterjedésével a hagyományos erőművek által felhasznált fosszilis energiaforrások (pl. a szén) bent maradnak ugyan a földben, de cserébe az új technológia legyártásához a hagyományos anyagokból (beton, acél, alumínium, réz stb.) fajlagosan jóval nagyobb mennyiségekre lesz szükség. Emellett megnő a ritkán előforduló fémek (gallium, indium stb.) felhasználása, ami Európában, a lelőhelyek hiányában, új kockázatokkal jár.

Summary. The topic of the study is to determine the material use of different power plant types. This is a part of the known life cycle analysis (LCA). The aim of LCA is to determine the impact of human activity on nature. The procedure is described in the standards (ISO 14040/41/42/42). Under environmental impact we mean changes in our natural environment, air, water, soil pollution, noise and impacts on human health. In the LCA, the environmental impact begins with the opening of the mine, continues with the extraction and processing of raw materials, and then with the production of equipment, construction and installation of the power plant. This is followed by the commissioning and then operation of the power plants for 20-60 years, including maintenance. The cycle ends with demolition, which is followed by recycling of materials. The remaining waste is disposed of. This is the complex content of life cycle analysis. Its purpose is to determine the ecological footprint of man.

The method of the present study is to isolate a limited area from the complex LCA process. This means determining the amount of material needed to build different power plants, excluding mining and processing of raw materials. Commercially available basic materials are built into the power plant’s components.

The research is based on the literature available in the international area. The author studied these sources, analysed the data, and checked the authenticity. It was not easy because the sources from different times, for different power plants showed a lot of uncertainty. In overcoming the uncertainties, it was a help that the author has decades of experience in the realisation of power plants. It was considered the material consumption related to the installed electricity capacity of the power plant (tons/MW) as basic data.

The author then determined the specific material consumptions, allocated to the electric energy generated during the lifetime, in different power plants.

The calculation is carried out with the help of the usual annual peak load duration hours and the usual lifetime of the power plants.

The results show that with the spread of solar and wind energy, the fossil energy sources previously needed for conventional power plants will remain inside the Earth, but in exchange for the production of new technological equipment from traditional structural materials (concrete, steel, aluminium, copper and plastic), the special need multiplies. If we compare the power plants using renewable energy with the electric energy produced during the life cycle of a nuclear power plant, the specific installed material requirement of a river hydropower plant is 37 times, that of an onshore wind farm it is 9.6 times, and that of an outdoor solar power park is 6.6 times higher.

Another important difference is that wind turbines, solar panels and batteries also require rare materials that do not occur in Europe (e.g. gallium, indium, yttrium, neodymium, cobalt, etc.). This can lead to security risks in Europe in the long run.

Open access

A genetikai adatok szerepe a járványok elleni küzdelemben

Genetic data in the fight against pandemics

Scientia et Securitas
Authors: Ágnes Becsei, Orsolya Anna Pipek, Péter Pollner, and István Csabai

Összefoglaló. A COVID–19-járvány alatt bizonyossá vált, hogy az adattudományok, az adatok gyors megosztása és a nemzetközi összefogás a hatékony járványkezelés kulcsfontosságú eszközei. A járvány előtt létrejött Újonnan Felbukkanó fertőző betegségek Obszervatóriuma (Versatile Emerging infectious disease Observatory, VEO) nevű nemzetközi konzorcium célja egy olyan monitorozó rendszer kiépítése, amely a potenciálisan veszélyes kórokozókat még az előtt azonosítja, mielőtt azok tömeges megbetegedéseket okoznának, lehetőséget adva ezzel a gyors reagálásra. A járványok megelőzésére és kezelésére létrejött nemzetközi együttműködésekben, így a VEO-ban is a kórokozók, vagy a fertőzésnek kitett személyek genetikai szekvencia adatai kiemelkedő fontosságúak. Az ilyen típusú adatok kezelésével kapcsolatban az Európai Unióban többek között a Nagojai Jegyzőkönyv és a GDPR fogalmaz meg elveket, szabályokat.

Summary. Data science is proved to be a key tool in the fight against the ongoing COVID-19 pandemic, but it requires a huge amount of data shared between international research groups. The Versatile Emerging infectious disease Observatory (VEO) EU collaboration was established to generate and distribute high quality data for an evidence-based early warning system for emerging infectious diseases. Through an iterative process between data scientists, disease experts, social scientists and citizen scientists, a collaborative platform will be created for storing, secure sharing and analyses of traditional and new data sources. Next generation sequencing (NGS) has revolutionized genomic research. This versatile technology is broadly applicable to pathogens and human hosts. Rapid sharing of pathogen genetic resources, including physical samples of cultured pathogens and additionally genetic sequencing data of pathogens, is crucial in support of research and outbreak response. Access to genetic resources is regulated by the Nagoya protocol which is an internationally binding treaty to ensure equal sharing of benefits arising from the use of genetic resources. So far the Nagoya protocol has been applied only to biological samples, but digital data from genetic sequencing doesn’t necessarily fall under the treaty. Effects of diseases can differ based on genetic backgrounds, as certain gene variants may provide protection against or susceptibility to viral diseases. Human genomic data is an important resource for medical research. The General Data Protection Regulation (GDPR) lists identifiable human genetic data as sensitive, which is a subset of personal data. Sharing and analysis of this kind of data are strictly regulated and they are also subject to ethical challenges. These concerns become less pronounced when analyzing environmental samples like sewage. Samples collected from wastewater treatment plants can be used as pooled samples, containing naturally anonymized genetic information of the human population, near the wastewater treatment plant.

Open access

Adattudományi innováció az egészségügy környezeti kihívásainak kezelésében: a nagy adatállományok hasznosításának jelentősége és lehetőségei a járványkezelésben

Innovation in Data Science to Address the Environmental Challenges of Health Systems: the Significance and Opportunities of the Analysis of Big Routine Datasets in Pandemic Management

Scientia et Securitas
Authors: Péter Gaál, Tamás Joó, Tamás Palicz, Péter Pollner, István Schiszler, and Miklós Szócska

Összefoglaló. A COVID-19 járvány rámutatott arra, hogy az egészségügy kiemelt nemzetbiztonsági terület. Az egészségbiztonsági kockázati tényezőkkel szemben ellenálló egészségügyi rendszerek adattudományi innováció nélkül nem képzelhetők el. A közlemény két esettanulmányon keresztül mutatja be, hogy a nagy, működés során generálódó adatbázisok elemzése hogyan segítheti a járványokkal szembeni védekezést. A mobilcella információk elemzése a leghatékonyabb eszköz a tömeges népességmozgások nyomon követésére, így a vesztegzár intézkedések hatásának döntéstámogatási célú vizsgálatára, az oltásellenes közösségimédia-aktivitás hálózatelemzése pedig segíti az immunizációs kampányok tervezését és megvalósítását. Tanulmányunkban amellett érvelünk, hogy az egészségügy információ- és kommunikációtechnológia fejlődésére építő digitalizációja a kulcsa egy környezeti változásokkal megbirkózni képes egészségügy kialakításának.

Summary. The COVID-19 pandemic has shown that health and health care should be considered a top priority area of national security. Health security risks can only be addressed with resilient health systems, which are not possible to be established without innovation in health data science. This publication introduces two examples to illustrate this point, both in the field of the management of epidemics. The first case provides a summary of our previous publication about how mobile phone Call Detail Records can be used to trace population movement to evaluate the effectiveness of movement restriction measures, such as the lock down, which was implemented in Hungary during the first phase of the COVID-19 pandemic. Our analysis shows that the collation and processing of Call Detail Records is an effective and inexpensive method to monitor mass population movement, and complements well the GPS-based smartphone method, which is more suitable for contact tracing and controlling of home quarantine of individuals. Our CDR-based method could be used by other countries, as well as to monitor movement between countries at the European level or internationally, with minimal adaptation effort. The second case introduces a study to gain insight into and better understanding of the potential impact of antivaccination social media activism on the Human Papilloma Virus vaccination campaign in Hungary in 2014. The network analysis of Facebook antivaccination posts and comments showed that during this period, the activists in this network were unable to reach a wider population and were not able to disturb the implementation of the expansion of the well functioning Hungarian public vaccination programme. Unfortunately, this is not the case regarding the COVID-19 vaccination campaign in progress, which suggests that the antivaccination activism is a real and serious security threat to be dealt with. In conclusion, we argue in this paper that the digital transformation of health care, based on the explosive development of information and communication technologies, is of key importance to the establishment of resilient health systems, which are able to cope efficiently with the challenges posed by the rapid environmental changes generated by societal transformation of the 21st century.

Open access

A preventív és proaktív fogászati azonosítás bevezetése és jelentősége tömegkatasztrófa áldozat azonosításkor

The introduction and importance of preventive and proactive dental identification in disaster victim identification

Scientia et Securitas
Authors: Botond Simon, Ajang Armin Farid, and János Vág

Összefoglaló. A modern kriminalisztika interdiszciplináris területe a tömegkatasztrófa áldozat azonosítás. A katasztrófát általában egy előre nem látható esemény okozza, amelyben mind az emberi, mind pedig az anyagi kár jelentős. Napjainkban az áldozatazonosítás folyamata reaktív módon történik, tehát az azonosításhoz szükséges dokumentáció az esemény bekövetkezése után kerül összegyűjtésre. A fogászati ante-mortem (AM) adatokat előre, hatóságilag egy központi adatbázisban, preventív jelleggel, kötelező módon nem tárolják.

A preventív AM adatbázis létrehozása felgyorsíthatja és költséghatékonnyá teheti az áldozatazonosítást, mert a jelenlegi reaktív módszer helyett preventív módon, proaktív jelleggel kerülne sor az azonosításra.

Summary. Mass disaster identification is an interdisciplinary field of modern forensic science. A disaster is usually caused by an unforeseen event in which both human and material damage is significant. Nowadays, the victim identification process is reactive, i.e., the authorities react to the event that has occurred and collect the necessary documentation for identification after the event has taken place. Primary identifiers include fingerprints, DNA and dental records. In mass casualty incidents, teeth are usually the most common means of identifying victims. However, dental ante-mortem (AM) documentation is not stored in advance in a central database as a preventive measure.

The creation of a preventive AM database could speed up and make victim identification cost-effective, because it would be done in a preventive and proactive way instead of the current reactive method. The quality of the AM documentation would be guaranteed to be good and accurate, so that post-mortem (PM) data collected in the field can be easily and efficiently compared by a smart pattern recognition software, increasing the likelihood of successful identification. The introduction of digital health involves not only security and technology, but also cultural change. In Hungary, from 2020 onwards, the private sector will be obliged to provide data to the National eHealth Infrastructure (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, EESZT), so digital health information will be stored in a centralized system, which can improve the quality of ante-mortem documentation. When identifying victims, it is important to have biometric identifiers that are resistant to environmental influences, have individual characteristics, are easy to collect and compare with reference information, and can be stored and used in a cost-effective way. The palatal ridge has been shown to meet the above properties. The development of digital dentistry and the involvement of the dental sector in data collection will facilitate the work of forensic dental experts, enabling the state to ensure effective identification and subsequent dignified farewells and burials for its citizens in the event of a mass disaster. According to the principle of operation of the preventive AM-PM database, the two- and three-dimensional X-ray and other imaging data, findings, anamnesis documentation and final reports collected during the lifetime of a citizen are stored in a central database. Changes during screening examinations can be traced. One of the most valuable is dental documentation. All information linked to the individual is stored with AM ID, which is also linked to passport and ID card information. In the event of an accident, post-mortem data is also stored in the AM-PM database, which is saved with a PM ID. With the help of a smart algorithm, the AM-PM ID match helps to identify the victim. In the case of missing persons, it is important that the missing person’s medical AM documentation, if not already stored, is immediately included, since when identifying an unknown body, it is probably best to start the search among the missing persons first.

Open access

Járvány, vírus, Virológiai Nemzeti Laboratórium

Epidemic, virus, National Laboratory of Virology

Scientia et Securitas
Author: Ferenc Jakab

Összefoglaló. A fertőző betegségek világméretű fenyegetettsége és terjedése komoly társadalmi, egészségügyi kockázatot jelent minden nemzet számára. A lokális problémák megoldása mellett minden esetben közös nemzeti és nemzetközi összefogás szükséges. Az elmúlt években hazánkban is egyre nagyobb számban jelentek, illetve erősödtek meg új fertőző betegségek, amelyek szignifikáns társadalmi fenyegetést jelentenek. Éppen ezért a Virológiai Nemzeti Laboratórium (VNL) létrehozásának célja a Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutatóközpont (PTE SzKK) kötelékén belül működő komplex virológiai laboratóriumi egység kutatási teljesítményének és kutatás-fejlesztési tevékenységének növelése, és ezzel párhuzamosan részvétel a hazai és nemzetközi szintű kutatási hálózatok munkájában. A VNL-hez tartozó komplex virológiai kutatási egység egyedüli hazánkban, hiszen minden biológiai biztonsági szintű laboratóriumi facilitással rendelkezik. Ennek megfelelően lehetőség van a 2-es (BSL-2), 3-as (BSL-3) és egyetlen egyetemi fenntartású laboratóriumként 4-es biológiai biztonsági szintű (BSL-4) laboratóriumi tevékenység elvégzésére. Ezzel egyedülálló lehetőséget nyit hazánkban is a fertőző betegségek leküzdésében vívott harcban. Hazánkban a PTE rendelkezik az egyetlen ilyen komplex virológiai kutatólaboratóriummal, amelyet tisztán kutatási és nem járványügyi feladatok elvégzésére hoztak létre. Ennek megfelelően az itt munkát végző fiatal kollégák az egyetemi prioritásoknak megfelelően a nemzetközileg elismert, kimagasló tudományos eredmények elérését tűzték ki célul. Mivel a laboratóriumi egység egyedülálló hazánkban, így a virológia területén nemcsak a kutatást, de az oktatást is kiválóan szolgálja.

A PTE SzKK Virológia Kutatócsoportjának elsődleges kutatási területe az állatokról emberekre terjedő, úgynevezett virális zoonózisok vizsgálata. Ezen kórokozók a legtöbb esetben súlyos, akár halálos kimenetelű fertőzéseket is képesek okozni, éppen ezért a vizsgálatok igen magas szakmai kompetenciát és megfelelő laboratóriumi infrastruktúrát igényelnek. Mindazonáltal az ilyen irányú vizsgálatok száma nemzetközi szinten is igen megnőtt, hiszen az új betegségek megjelenése is gyakoribbá vált, amit elsősorban a környezeti és emberi tényezők együttes hatása eredményezhet. A kutatócsoport az alapkutatásokon kívül számos alkalmazott kutatási projektben is részt vesz, amelyek célja a humán diagnosztikában, betegellátási gyakorlatban is alkalmazható tesztek, potenciálisan antivirális hatóanyagok fejlesztése, tesztelése. Mivel a laboratórium egyedülálló biológiai biztonsági szinttel rendelkezik az ilyen irányú alkalmazott kutatásokban, kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységekben is részt tud venni, ezzel emelve a hazai kutatás-fejlesztési irányokat a mikrobiológia területén. A virológiai laboratórium nemcsak alap- és alkalmazott kutatásokat folytat, de szükség esetén részt tud venni a hazai védelmi, biztonsági szervek munkájában is.

A VNL fő célja egy hazai, magas színvonalú nemzeti virológiai kutatási centrum létrehozása, amely elősegíti a hazai virológiai kutatások tudományos fejlesztését, valamint a szakterület K+F+I tevékenységének növelését.

Summary. Today, the global threat and spread of infectious diseases pose serious social and health risks for every nation of the world. In addition to local challenges, there is a sustained need for national and international collaborations. In recent years, numerous new infectious diseases have emerged and grown into significant social threats also in Hungary. Therefore, in collaboration with national and international research networks, the ultimate goal of the National Laboratory of Virology (NLV) is to boost the performance and R&D activities of the Virology Laboratory complex of the Szentágothai János Research Centre (PTE-SzKK) at the University of Pécs. Due to its specific, high level facilities, our virology research unit has a unique asset in Hungary. Accordingly, it is capable of conducting experiments requiring Biosafety Level 2 (BSL-2), Biosafety Level 3 (BSL-3) and as the only academically supported unit in Hungary, it is also capable of covering Biosafety Level 4 (BSL-4) standards to uniquely combat infectious diseases in the area. Our laboratory is a distinctive research facility not only nationally, but internationally as well. Currently, the University of Pécs possesses the only virological research laboratory in Hungary that was established purely for research purposes and not for performing epidemiological tasks. Accordingly, aligned with their academic priorities, our young investigators set their horizons towards achieving internationally recognized, outstanding scientific results. Notably, because our renowned laboratory unit is unparalleled throughout the country, colleagues are wishing to pursue research and training in the field of virology.

The primary research field of the PTE-SzKK Virology Research Group is studying the so-called viral zoonoses; infectious transmissions from animals to humans. In most cases, these pathogens may cause serious, or even fatal infections requiring high level professional competence and corresponding laboratory infrastructure. Nevertheless, the number of international studies has recently surged as new diseases evolve and become more common due to the combined effects of environmental and human factors. In addition to basic science, our team is also conducting a number of applied research projects such as development of potential antiviral agents and tests for human diagnostics and medical care. Since our laboratory possesses a particularly high level of biosafety, it may be equally utilized in clinical practice and by providing novel directions for the national microbiology research and R&D field. Moreover, NLV not only implements basic and applied research, but also collaborates with various organizations of the Homeland Security of Hungary.

The primary goal to establish an NLV was to utilize a National research facility in the field of virology in Hungary in order to increase both research and R&D activity in the country.

Open access

A szennyvíz alapú epidemiológia jelentősége a COVID–19 járványban és azon túl

The importance of wastewater-based epidemiology in the COVID-19 pandemic and beyond

Scientia et Securitas
Authors: Tamás Pándics, Eszter Róka, Bernadett Khayer, Zoltán Kis, Luca Bella Kovács, Nóra Magyar, Tibor Málnási, Orsolya Oravecz, Bernadett Pályi, Eszter Schuler, and Márta Vargha

., Burns, C. C., Deshpande, J., Oberste, M. S., & Lowther, S. A. (2014) Environmental Surveillance for Polioviruses in the Global Polio Eradication Initiative. Journal of Infectious Diseases, Vol

Open access

A H-UNCOVER vizsgálat eredményei és hatása a magyarországi járványkezelésre

Results of the H-UNCOVER cross-sectional nationwide survey and it’s impact on the Hungarian COVID-19 epidemic

Scientia et Securitas
Authors: Béla Merkely, Gábor Áron Fülöp, Annamária Kosztin, Zoltán Vokó, and

.0/ 28 World Health Organization (2020) Country & Technical Guidance - Coronavirus Disease (COVID-19). Environmental Protection, Vol 1. pp. 1–8. 29

Open access

Egészségbiztonsági kihívások a XXI. században – dohányipari befolyásolási technikák és a hevített dohánytermékekkel kapcsolatos aggodalmak

Health Security Challenges in the 21st Century – Tobacco Industry Interference and heated tobacco products

Scientia et Securitas
Authors: Tamás Joó, Zsuzsa Cselkó, Melinda Pénzes, Viktória Szerencsés, József Bodrogi, Gábor Kovács, Márta Nagy, Tibor Demjén, and Krisztina Bogos

., Feleszko, W. (2020) Heat not burn tobacco product - A new global trend: Impact of heat-not-burn tobacco products on public health, a systematic review. International Journal of Environmental

Open access

COVID–19 járvány hatása a pszichiátriai megbetegedések gyakoriságára – PTSD

Effects of the COVID-19 pandemic on the incidence of psychiatric illnesses – PTSD

Scientia et Securitas
Authors: Mária Zsóka Bellavics, Zsombor Hermann, and József Haller

Environmental Research and Public Health, Vol. 17. No. 11. pp. 4151. 23 Frans, Ö., Rimmö, P. A., Åberg, L., & Fredrikson, M. (2005) Trauma exposure and post

Open access