Search Results

You are looking at 1 - 10 of 965 items for :

  • All content x
Clear All

the Greens: New Ecological Activism in Post-Socialist Slovakia. Problems of Post-Communism , Vol. 45, No. 1, 54–62. Snajdr E. The Children of the Greens: New Ecological Activism in

Restricted access

(Transylvanian), (Czecho) Slovakian (Upper Hungarian), Yugoslavian (Vojvodinian), Transcarpathian (Soviet Union), and Western (Western European, American, Australian) literature ( Németh, 2013 , p. 20). Historical framework (Czecho) Slovakian Hungarian literature

Restricted access

: Examining Industry-state Relations in the Czech and Slovak Republics. Europe-Asia Studies , 52(1): 111–131. Gould J. Identity Politics and Economic Reform: Examining Industry

Restricted access

Economics & Politics 2010 22 62 392 Fisher, S. — Gould, J. — Haughton, T. (2007): Slovakia’s

Restricted access

wheat leaf rust ( Puccinia triticina ) races and virulence changes in Slovakia in 1994–2004 . Biologia 63 : 1 – 4 . Hanzalová , A. , Huszár , J. , Herzová , E. , Bartoš , P

Restricted access

Folkloristic musical works played an essential role in the creation of a ‘Slovak idiom’ in classical music of the post-war period. From the simple arrangement of folk songs to a more autonomous art music (which may have been only partly influenced by folk traditions) there existed a broad spectrum of musical practices, including also film music and music for the professional ‘folk music ensembles’ that appeared after 1948. By referring to specific examples from this large body of music, I will show how composers worked with harmonic and poetic elements that were particular to folk music: my discussion of examples from the breadth of this music — including music for the film Zem spieva ([The land sings], music by F. Škvor), the ‘model’ compositions for the ensemble SĽUK (A. Moyzes) and, finally, the subjective folklorism of the avantgarde in the 1960s and 1970s — shows how Slovak composers worked under changing ideological influences to bring about an ‘ennobling’ of folk music.

Restricted access

Quarterly , 64 ( 1 ): 3 – 37 . Aliu , Fl. – Krasniqi , B. – Knapkova , A. – Fisnik Aliu , Fi : ( 2019 ): Interdependence and Risk Comparison of Slovak, Hungarian and Polish

Restricted access

The paper deals with the transformation processes Czecho-Slovakia was undergoing at the very beginning of the 1990s and the way they were reflected in the language of the prominent nationwide newspapers, together with what their priority was given to. Attention is paid to how these changes were reflected and what processes and tendencies were involved in relation to the Soviet Union, the Soviet ideology, and the Soviet man.

Restricted access

Pelikán, J., Fedor, P. J., Krumpál, M. and Cyprich, D. (2002): Thrips (Thysanoptera ) in nests of birds and mammals in Slovakia. Ekológia (Bratislava) 21, 275-282. Thrips (Thysanoptera) in nests of birds and mammals in Slovakia

Restricted access

A 19. század építészete a szlovák szakmai irodalom kevésbé feldolgozott témái közé tartozik. Behatóbb megismerése több módon lehetséges. Megközelíthető az alkotók életútjain keresztül, vagy a nem egyszer kimagasló minőségű alkotások történetének feltárása által, melyeket a mai Szlovákiának mint a Habsburg Monarchiának, illetve Ausztria-Magyarországnak a kontextusában, valamint Közép-Európa geopolitikai, kulturális és társadalmi összefüggéseiben kell szemügyre vennünk. A 19. század építészetének így értelmezett háttere kihangsúlyozza annak egyedi vonásait, stílus- és típusbeli sokrétűségét, a technológiai haladást és modern elemeit, ugyanakkor rögzíti a helyi építészeti hagyomány és a külső befolyások kapcsolatát, tehát az európai építészet visszatükröződését. E sokszínűséget a klaszszicizmustól a modern hajnaláig jelentőségükkel a régió határait túllépő személyiségek képviselik, kezdve a sort Hefele Menyhérttel és lezárva azt Dušan S. Jurkovičcsal vagy Harminc M. Mihállyal.

Restricted access