Search Results

You are looking at 1 - 10 of 24 items for :

  • "market economy" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

The analysis approaches satisfaction with work as affected by demographic and social characteristics as well as by labor market and labor organization position. Furthermore the impact of expectations to and evaluation of the job is also considered. The international variation in the explanatory mechanism of satisfaction with work is analyzed by comparing five groups of European societies. First, distinction is made between 'old' European market economies and 'new' post-socialist countries. Second, based on economic indicators, the first group of countries is divided into three subgroups: West (Center 1), Scandinavia (Center 2), and Periphery, while the second group of countries is divided into more developed and less developed transition societies. The ISSP 1997 Work Orientation Module data are used for the analysis. Only respondents in labor force are analyzed (N=11739). The paper presents descriptive statistics for the clusters of the countries as well as for the dependent and independent variables in the analysis. Then, ordered logit models are used to predicting satisfaction with work. The explanatory variables contain objective status indicators, subjective evaluation of the job, the country groups and interaction terms. Results reveal that both status indicators and attitudes toward the job are significant predictors of the general satisfaction in agreement with gender paradox, life cycle, reference-group and status discrepancy hypotheses. However, these explanatory mechanisms vary a lot by the groups of countries. If controlling for composition effects within these groups of countries, Scandinavia turns out to be a place with highest satisfaction and developed transition societies are characterized by the lowest satisfaction wit work.

Restricted access
Educatio
Authors: György Csepeli, Eörs Szathmáry, and István Murányi

Publishing Company. 2 Csepeli, Gy., Örkény, A. & Székelyi, M. (2004) Blindness to Success. Social-psychological Objectives Along the Way to a Market Economy in

Open access

Irodalom/References 1 Albert, M. (2003) Universities and the Market Economy: The Differential Impact on Knowledge Production in Sociology and Economy . Higher

Open access

. The author reviews the effects of globalization, free-market economies and the new discourse of liberalism. It also explains the history of new liberal endeavours and serves their interests. The book analyses the feelings behind each neoliberal

Open access

Confucian cultural foundation, attach great value to education, and are highly competitive ( Sun, 2013; Yang, 2011 ). In other ways, however, China is distinctive. It is one of the few remaining socialist countries, but shifted to a neoliberal market economy

Open access

equality (but at least fairness) from unequal power-sharing forced by the strengthening market economy. We do not necessarily identify with this kind of ‘ethics’ of social innovation – though we admit that we are attracted to it. Getting acquainted with

Open access

A tanulmány a rendszerváltás jelenségét a modernizáció összefüggésében kísérli meg értelmezni azon kutatások eredményeire alapozva, amelyek a XIX. század elejétől kapitalizálódni kényszerülő hazai fejlődést több modernizációs korszakra bontják. Ezen kutatások nem csupán a kiegyezés utáni vagy a két világháború közti időszakot tekintik modernizációs korszaknak, hanem az állam-szocialista berendezkedést is, továbbá az 1989–90-es rendszerváltást követően máig kialakult-kialakított félperifériás globálkapitalizmus-variánst is. A szerző felveti, hogy a rendszerváltó politikai elit különböző csoportjai vajon ebben a történeti perspektívában közelítettek-e a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójának kihívásaihoz, avagy ezek halmazából indulataiknak, érdekeiknek, felkészültségüknek, ideológiáiknak stb. megfelelően önkényesen válogattak-válogathattak. Ugyanis, ha a rendszerváltó politikai osztály nem a reálviszonyoknak megfelelően definiálta a korszak kihívásait, akkor egyáltalán nem meglepő, hogy nem adott rá adekvát választ, és így a társadalom minden területét hosszú ideje átható újratermelődési zavarok, az őket kísérő súlyos feszültségek és konfliktusok nem utalnak másra, mint a legutóbbi rendszerváltásunk válságára, netán kudarcára. A tanulmány ennek kapcsán számos fontos kérdést vet fel – például, hogy az állami-szövetkezeti tulajdon privatizálása önmagában már kapitalizmus-e, hogy a „piac” politikai akarattal „bevezethető-e”, avagy „kiiktató-e” a társadalomból stb. – melyeken talán érdemes elgondolkodni.

Restricted access

The study deals with theoretical questions of the Hungarian privatization law. It clarifies the differences between the economic and legal concept of privatization, the various interpretations of privatization. The Hungarian privatization was the earliest and at the same time-after the German-the quickest completed privatization in the former socialist countries. It reviews the so-called spontaneous privatization between 1988–1990, and the privatization legislature of 1992 and 1995 as well. As a conclusion the study deals with the evaluation of the privatization law, and with the consequences of privatization with regards to social politics.

Full access

A környezet büntetőjogi védelmének komoly hagyományai vannak a magyar anyagi büntetőjogban. A környezetet nem károsító termelés nincs, vagy a természeti folyamatok sok területén ma még csak lehetőség, ezért nehéz megindokolni a környezeti bűncselekmények miatt a büntetés jogalapját.A büntetőjog akkor tud igazán hatékonyan működni, ha az egyéb jogágak (polgári jog, közigazgatási jog stb.) védelmi rendszereire és eszközeire komoly anyagi forrásokat biztosítunk. A tettesek megbüntetése nem jelent megoldást a környezeti ártalmakra, s megfontolandó, hogy a reparatív szemlélet (pl. in integrum restitutio) kapjon prioritást a jogkövetkezmények alkalmazásánál.A környezet büntetőjogi védelme akkor fokozható, ha a környezetvédelmi normákat az állam betartatja. A környezeti jogszabályok részben virtuális joganyagként értelmezhetők a végrehajtási deficit jelensége miatt.

Restricted access

Shortly after the end of the Cultural Revolution, some four decades ago, there were no passenger cars in China when Volkswagen AG started its negotiations inthis country. The country was poor and underdeveloped. Today, the GDP of China reached USD 17.6 billion compared to the US’ 17.4 billion USD. Car production in China is now more than 18 million cars per year, more than in the USA. Today, China is still a socialist country and its economic system is called ‘socialist market economy’ but there are about 50 million private companies, 400 million people are belonging to the middle class and there are about 800 super rich having more than 100 million USD on average. In this ‘sino-marxist’ country, there are even 130 multi billionaires in USD. No wonder that under these circumstances, joint ventures and wholly foreign-owned enterprises, especially also in the automotive industry, are welcome.

Volkswagen started its negotiations with its Chinese partner, STAC (Shanghai Tractor and Automobile Investment Corporation), BoC (Bank of China) and CNAIC (China National Automotive Industry Corporation) in 1979. These negotiations ended in 1984 by setting up the ‘Shanghai-Volkswagen’ joint venture which started the production of the Santana in 1985. Some years later, in 1988, Volkswagen started the negotiations with FAW (First Automobile Work) in Changchun. These negotiations lasted much shorter and the second VW joint venture, ‘FAWVW’, started with the production of Jetta and Audi 100, 100, 000 cars per year in 1991.In 2004, the ‘Volkswagen Group China’ (VGC), a wholly VW-owned holding company was set up in Beijing in order to coordinate the VWparticipations, the sales and marketing of its joint ventures, the purchasing, personnel and governmental relations as well as finance. Today, VGC has, including its 16 subsidiaries, 95,000 employees, has built 30 million cars at 30 Chinese production sites and sold them by 5,000 dealers (with 330,000 employees). In 2016, VGC has built about 4 million cars.

Full access