Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,417 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Schneider, Erika Tóth, József Lővey, Zsuzsanna Molnár, Beáta Deák, Erika Várady, Judit Csomor, András Matolcsy, Zsolt Lengyel, Klára Petri, István Gaudi, and András Rosta

87 1571 1578 Fischer, R. I., Gaynor, E. R., Dahlberg, S. és mtsai: Comparison of a standard regimen (CHOP) with three intensive

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Takács, Annamária Szabolcs, Péter Hegyi, Zoltán Rakonczay jr., and Gyula Farkas

Toh, S. K. C., Phillips, S., Johnson, C. D.: A prospective audit against national standards of the presentation and management of acute pancreatitis in the South of England. Gut, 2000, 46 , 239

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Kelemen, Mihály Újhelyi, Dávid Pukancsik, Ákos Sávolt, Eszter Kovács, Zoltán Zaka, Zsuzsa Sándor, and Zoltán Mátrai

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A szerzők a Regnault „B” típusú emlőfelvarrás sebészi technikájának módosításával végzett onkoplasztikus műtéti technikát és az új emlősebészeti módszer alkalmazásához kapcsolódó retrospektív klinikopatológiai vizsgálat eredményeit mutatják be. Módszer: 2012. április és 2018. október között, emlőrák miatt, módosított Regnault „B” technikával operált 215 nőbeteg klinikopatológiai adatait prospektíven vezetett adatbázis alapján retrospektív módon vizsgáltuk. A betegek életminőségét validált kérdőív segítségével mértük fel, míg a műtétek esztétikai eredményét a szintén validált Breast Cancer Conservative Treatment (BCCT.core) számítógépes program és az 5 pontos Likert-skála alapján értékeltük. Eredmények: A betegek átlagéletkora 53 év (szórás: 29–81 év) volt. A medián utánkövetési idő 47 hónap (szórás: 7–85 hónap) volt. Az átlag műtéti idő 47 perc (szórás: 35–85 perc) volt, míg a patológiai tumorméret átlagosan 33 mm-nek (szórás: 18–58 mm) bizonyult. Pozitív sebészi szél miatt 13 (6%) esetben irányított reexcisióra, míg 3 (1,4%) esetben mastectomiára kényszerültünk. Az összesített szövődményarány 7,4% (n = 16) volt. Az esztétikai eredmények Likert-skála szerinti átlagértéke 4,2 (szórás: 2–5), míg a BCCT.core program alapján 1,3 pont (szórás: 1–4 pont) volt. Az életminőséggel kapcsolatos kérdőívek eredményei magas betegelégedettséget igazoltak. Következtetés: A módosított Regnault „B” emlőmegtartó technika biztonságos és hatékony standard ’level II.’ onkoplasztikus emlősebészeti technika. A műtét magas betegelégedettséggel, illetve kozmetikai eredménnyel képes a közepes vagy nagyobb térfogatú emlők külső, illetve külső-felső negyedeinek T1–T3-as tumorai miatt az emlők akár 20–50%-ának eltávolítására, majd egyidejű parenchymaáthelyezéssel történő rekonstrukciójára. A módszer előnye, hogy nem igényel ellenoldali szimmetrizációs műtétet, míg hátránya, hogy az emlő bőrpalástján vezetett metszések komplettáló mastectomia esetén az azonnali rekonstrukciót nehezítik. Orv Hetil. 2020; 161(24): 1002–1011.

Restricted access

Az International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine új, specifikus HbA1c-standardot állított elő. A jövőben a HbA1c-méréseket a laboratóriumok világszerte az International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine módszere szerint standardizált tesztekkel végzik. A HbA1c mértékegysége is megváltozik az új referencia-módszer szerint. Hazai laboratóriumokban a bevezetés időpontja 2011. április 1. A megvalósítandó cél, hogy valamennyi laboratórium a standardizált módszert használja, a HbA1c-eredményeket mmol/mol egységben és az ebből visszaszámolt Diabetes Control and Complication Trial/National Glycohemoglobin Standardization Program szerinti százalékos értékben adja ki. A standardizáció eredményeként lehetővé válik a HbA1c-értékek széles körű összehasonlítása. Orv. Hetil., 2011, 152, 555–558.

Open access

The effects of gastric feeding on intestinal motility are still under debate. In order to better define the character of the contractile activity in fed and fasting states, we used the impedance technique to investigate the duodenal time periods of the migrating motor complex (MMC) and the interdigestive phases I-III. During general anaesthesia, pigs (32-40 kg) were instrumented with a luminal impedance catheter into the proximal duodenum in fasting (n = 6) and fed states (n = 6, Muskator®, 400 g, Muskator-Werk, Düsseldorf, Germany). Duodenal motility was recorded continuously for 4 h, which made it possible to determine the length of interdigestive phases I-III and the MMC cycle. Differences between the groups were compared by using the Wilcoxon Rank-Sum Test. Feeding patterns were only found in pigs in the fed state. The subsequent MMC cycle length was shortened by 34% (p = 0.007) which was due to a shortened phase I of the MMC cycle (p = 0.014). While phase II seemed to be unaffected, phase III was prolonged by 31% after feeding had occurred (p = 0.012). The present study suggests that a standard maintenance diet disrupts the spontaneous MMC cycles by turning into fed pattern with the subsequent MMC cycle length being shortened. This was mainly due to a shortened phase I.

Restricted access

importance. Antibiotic susceptibility is evaluated using directions from notable institutions that are recognized by the scientific community. The current leading institutions that supply these standards for antibiotic susceptibility evaluation are the

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: István Besznyák, Imre Svastics, Tamás Egyed, Félix Szentpétery, Dániel Teknős, Péter Nagy, Tamás Mersich, Kristóf Dede, and Attila Bursics

Hoffmann 2008 A critical analysis of laparoscopic appendectomy: how experience with 1,400 appendectomies allowed innovative treatment to become standard in a university hospital World J Surg

Restricted access

Aims

Labyrinthectomized rats are suitable models to test consequences of vestibular lesion and are widely used to study neural plasticity. We describe a combined microsurgical–chemical technique that can be routinely performed with minimum damage.

Methods

Caudal leaflet of the parotis is elevated. The tendinous fascia covering the bulla is opened frontally from the sternomastoid muscle’s tendon while sparing facial nerve branches. A 4 mm diameter hole is drilled into the bulla’s hind lower lateral wall to open the common (in rodents) mastoid-tympanic cavity. The cochlear crista (promontory) at the lower posterior part of its medial wall is identified as a bony prominence. A 1 mm diameter hole is drilled into its lower part. The perilymphatic/endolymphatic fluids with tissue debris of the Corti organ are suctioned. Ethanol is injected into the hole. Finally, 10 µL of sodium arsenite solution (50 µM/mL) is pumped into the labyrinth and left in place for 15 min. Simple closure in two layers (fascia and skin) is sufficient.

Results and conclusion

All rats had neurological symptoms specific for labyrinthectomy (muscle tone, body position, rotatory movements, nystagmus, central deafness). Otherwise, their behavior was unaffected, drinking and eating normally. After a few days, they learned to balance relying on visual and somatic stimuli (neuroplasticity).

Restricted access
Imaging
Authors: Melinda Boussoussou, Borbála Vattay, Bálint Szilveszter, Márton Kolossváry, Judit Simon, Milán Vecsey-Nagy, Béla Merkely, and Pál Maurovich-Horvat

tool to detect lesion specific ischemia and identify patients for subsequent revascularization [ 12 ]. Currently, fractional flow reserve (FFR) is the gold standard assessment of hemodynamic significance for coronary stenosis as measured by invasive

Open access
Imaging
Authors: Borbála Vattay, Melinda Boussoussou, Sarolta Borzsák, Milán Vecsey-Nagy, Judit Simon, Márton Kolossváry, Béla Merkely, and Bálint Szilveszter

randomized SCOT-HEART (Scottish Computed Tomography of the Heart, NCT01149590) trial have shown that CTA based patient management could substantially improve long term outcomes as compared to standard care alone [ 7 ]. The PROMISE (Prospective Multicenter

Open access