Search Results

You are looking at 11 - 20 of 42 items for

  • Author or Editor: Balázs Nagy x
Clear All Modify Search

2016-ban Kiskunmajsán egy régészeti leletmentés során egy éremlelet, valamint egy kincslelet került elő. A két leletegyüttes pénzeinek meghatározását V. Székely György végezte el. Jelen tanulmányunk célja a numizmatikai emlékanyag rövid ismertetése, amivel a feltáráson előkerült régészeti jelenségek keltezéséhez kívánunk hozzájárulni.

Restricted access

The incidence and number of species involved in the spectrum of sexually transmitted infections continue to increase. Laboratories have to be prepared for identification of unusual microbes. In our practice, a male patient had recurring urethritis and balanitis after having repeated unprotected insertive sexual intercourse with female piglets. He also had allergy to scents and some metals, otherwise he showed no general symptoms. Specimens were swabbed from the urethra, inflamed glans, rectum, mouth onto several culture media, subsequently isolates were tested for their morphology, biochemical activity. Kurthia gibsonii was isolated from urethra and glans. No concomitant infection with other microbes was detected, haemoculture was negative. Relying upon antibiotic sensitivity test, he was cured with 2 × 500 mg oral cefuroxime for 15 days, and topical gentamycin cream for 2 months. This is the first reported sexually transmitted, zoonotic infection without generalization by Kurthia spp. We report first the antibiogram of K. gibsonii. Slight differences in the antibiotic sensitivity suggest independent infection and sensitivity of urethral and mucous membrane tissues to distinct K. gibsonii strains. Allergy of the patient might predispose to opportunistic infection. Such aspects ought to be tested in details in further cases.

Restricted access

Adenoviruses have increasingly been recognized as significant viral pathogens causing highmorbidity andmortality especially among immunocompromised individuals such as transplant recipients and AIDS patients. Through the infection process, after the adenovirus fiber and penton are bonded to cell surface receptors through special amino acid moieties, secondary messengers activate protein kinases, pro-inflammatory cytokines and chemokines. Serotype and species specific antibodies also are induced. Recombinant human adenoviruses have been pivotal in the development of gene therapy strategies and have shown a great promise for the treatment of genetic disorders and malignancies. Recent studies have enlightened their harmful immunological effects dependent on fiber and hexon polypeptide structure and receptor binding. Pre-existing antibodies or those elicited by vectors neutralize input recombinant adenovirus particles rendering them ineffective. Mediators induce serious even lethal side effects and cytotoxic reactions which extinguish transgene expression. To overcome these difficulties new strategies are required in the application of recombinant adenoviruses to redirect vector entry from the natural receptors to alternative binding sites or using rare human or animal adenovirus fiber molecules to modify the native fiber structure by altering amino acid structure and creating chimeric fibers. This requires searching for, isolating and characterizing new serotypes, mutants or variants for new generation vectors. Human adenovirus 1 feline isolate (feline adenovirus) might fulfil these criteria.

Restricted access

Absztrakt:

Az IgA-nephropathia immunológiai eredetű krónikus glomerulonephritis, amelyet a klinikai kép és a kimenetel nagy változatossága jellemez. A betegség végstádiumú veseelégtelenségig progrediálhat a betegek 25%-ában. Ezért fontos, hogy a progresszióra hajlamos betegeket korán felismerjük. A legfontosabb progressziós rizikófaktorok a perzisztáló proteinuria, hypertonia, csökkent vesefunkció és bizonyos szövettani elváltozások. A jelenleg ajánlott kezelést a 2012-es KDIGO Clinical Practice Guideline foglalja össze. A meglevő rizikófaktorok alapján minden betegnek speciális vesevédő terápiát javasolnak (elsősorban renin-angiotenzin rendszert blokkolókat). A guideline-ban a szteroid/immunszuppresszív kezelés javaslata alacsony szintű evidenciákra alapozott. Újabban három vizsgálatot szerveztek a speciális vesevédő kezelésekkel együtt adott szteroid/immunszuppresszív kezelés előnyével és rizikójával kapcsolatban. A STOP-IgAN vizsgálatban a szisztémás szteroid/immunszuppresszív kezelés szignifikánsan csökkentette a proteinuriát, de nem állította meg az IgA-nephropathia progresszióját. A TESTING vizsgálatban a szisztémás szteroidterápia szignifikánsan csökkentette a proteinuriát és a progressziót is. Azonban a vizsgálatot idő előtt le kellett állítani a számos súlyos mellékhatás miatt. A budesonidkezelést a NEFIGAN vizsgálatban a bélnyálkahártya immunrendszerének az IgA-nephropathia patogenezisében felvetett szerepe sugallta. A budesonid elsősorban a distalis vékonybélben és a colonban felszabaduló szteroid, amely csökkentette a proteinurát, miközben a vesefunkció változatlan maradt. A számos mellékhatás miatt esetenként leállított kezelés a budesonid szisztémás hatását is felveti. További vizsgálatok szükségesek arra vonatkozóan, hogy mely betegeket kezeljünk szteroid/immunszuppresszív szerekkel a specifikus vesevédő kezelés után és mellett. Orv Hetil. 2017; 158(49): 1946–1952.

Restricted access

Absztrakt:

A Down-szindróma a leggyakrabban előforduló autoszomális kromoszóma-rendellenesség. A klasszikus értelmezés szerint a meiosis során létrejövő nondiszjunkció következménye. Előfordulása idősebb anyai életkorban gyakoribb. A genetikai rendellenesség kórélettana az intenzív kutatások ellenére sem teljesen tisztázott. Az újabb kutatások szerint egy másfajta mechanizmus állhat a 21-es triszómia hátterében, mint amilyet eddig gondoltunk. A petefészekmozaicizmus-modell alapján a 21-es triszómia (vagy bármely gyakori triszómia) a kromoszóma praemeioticus mitózisban bekövetkező szegregációs hibájára vezethető vissza. A meiosisba lépő örökítősejt tehát már egy eleve triszómiás petesejt lesz, melynek így a későbbiekben a szükségszerű (úgynevezett „szekunder”) nondiszjunkciója zajlik. A triszómiás petesejtek érésükben lemaradni látszanak a diszómiás (azaz normális) petesejtekhez képest. Az idő előrehaladtával a petefészekben relatíve felhalmozódnak: a triszómiás/diszómiás petesejtek aránya kedvezőtlenebb lesz előrehaladott anyai életkorban. Ha gátoljuk az ovulációt – bár az apoptózis miatt a petesejtek száma továbbra is csökkenni fog –, feltételezhető, hogy a triszómiás/diszómiás petesejtek aránya nem romlik, idősebb anyai életkorban is kedvezőbb marad. Összefoglaló közleményünkben – korábbi adataink bemutatásával és kiegészítésével – arra szeretnénk rámutatni, hogy a petefészekmozaicizmus-modell alapján idősebb anyai életkorban vállalt terhesség esetén előnyös lehet az anamnézisben szereplő hosszabb távú orális fogamzásgátlás. Orv Hetil. 2018; 159(28): 1146–1152.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Endre Balázs, Andrea Ruszwurm, Miklós Székely, István Wittmann and Judit Nagy

A vesék korfüggő morfológiai és funkcionális változásait nem lehet fiziológiásnak tekinteni. A korral csökken a glomerulusok száma, scleroticus glomerulusok és aglomerularis arteriolák jelennek meg. A tubulusok atrophiája mellett gyakori az interstitialis fibrosis, és az időskori érelváltozások is erősen érintik a veséket. Csökken a vesék keringése és a GFR, az utóbbit nem tükrözi a se-creatinin értéke. A tubularis transzportok zavara főként a só- és vízkiválasztást érinti, hyposthenuriát okoz. A korfüggő változások patogenezise komplex, és részleteiben még nem tisztázott. A változások mindenesetre rontják a kiválasztást, és befolyásolják a gyógyszerek farmakokinetikáját. Valódi krónikus veseelégtelenségben más funkciók (eritropoetin-képzés, D-vitamin, Ca- és P-anyagcsere) is károsodnak. Az időskorban gyakoribb szisztémás betegségek (diabétesz, hipertónia stb.) miatt a valódi krónikus veseelégtelenség is gyakoribb, de az akut veseelégtelenség különféle formái is könnyebben alakulnak ki.

Restricted access

Kutatásunkban a szülői bánásmód párválasztásra gyakorolt hatását vizsgáltuk. A Young-féle sémafókuszú elméletre alapozva a frusztrálódott fejlődési alapszükségletek oldaláról közelítettük meg a kérdést, így a pár tagjainak maladaptív sématartományai közötti specifikus illeszkedéseket kerestünk. Emellett összehasonlítottuk az ellentétes nemű szülő felől észlelt bánásmódot a partnertől tapasztalt bánásmóddal. Feltételezve, hogy az egyén, választásaiban a séma-kémia elvét követve, hajlamos olyan partnert választani, aki meglévő sémáit megerősíti, valószínűsítettük, hogy ezek jelentős hasonlóságot mutatnak.Vizsgálatunkban a Young-féle Séma Kérdőívet, a Young-féle Szülői Gondoskodás Kérdőívet, a Pár Kérdőívet és demográfiai kérdőívet használtuk, amelyet 35 pár, azaz 70 fő töltött ki.Eredményeink a maladaptív sématartományok jelentős illeszkedését nem erősítették meg, ugyanakkor figyelemre méltó együttjárásokat mutattak a szülő és a választott partner bánásmódja között. Férfiak esetében az anyai bánásmód hatása egyértelmű hasonlósági választásokban nyilvánulhat meg, míg nőknél az apa viszonyulása hasonlósági és komplementer választásokat egyaránt eredményezhet.

Restricted access

The aim of the paper is to investigate the hygrothermal properties of a newly developed ultra-lightweight polystyrene concrete, based on laboratory measurements. It describes the measuring process of thermal conductivities, and determines the declared thermal conductivity. The temperature and moisture conversion coefficients are determined, and new approximate functions are introduced. The paper describes the sorption and desorption isotherms, and gives polynomial approximate functions. The paper also investigates the temperature dependency of sorption curves. It determines the water absorption coefficient and the free water saturation. Furthermore, it describes the measuring process of the water vapor permeability. The water vapor resistance factor and water vapor diffusion-equivalent air layer thickness are calculated.

Restricted access

The aim of the paper is to investigate the hygrothermal properties of a newly developed building panel, made of ultra-lightweight concrete, encased cold-formed steel elements. It describes the hygrothermal simulations of the wall and roof panels, and based on results, the heat transfer coefficients and linear thermal transmittances are determined. The hygrothermal behavior of main structural joints (wall corner, wall-roof and wall-ground connections) is also simulated using real indoor and outdoor conditions. For validating the results, a model building was investigated.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: László Pusztai, Balázs Kocsi, István Budai and Lajos Nagy

Abstract:

A key role of production managers at manufacturing companies is to make economy-based decisions related to production scheduling. If the production is subject to uncertain factors, like human resource or lack of standardization, production planning becomes difficult and calls for advanced models that are tailored to the manufacturing process. This research investigates a real furniture manufacturing system from both managerial and materialflow points of view. Statistical simulation was run on the manufacturing process, where the possible production structures were given. ANOVA analysis was calculated in order to identify those activities that have the most significant influence on the profit.

Open access