Search Results

You are looking at 21 - 30 of 174 items for

  • Author or Editor: Gábor István x
Clear All Modify Search
Authors: István Pócsi, Gábor Király and Gáspár Bánfalvi

Fungal toxins are secondary metabolites, in which many of them were mycotoxins, affecting eukaryotic cells with a broad range of structural and functional variety contributing to the multitude of their classification. This refers to the harmful genotoxic (mutagenic, teratogenic, and carcinogenic) effects of mycotoxins on the one hand, and their cytocidic and antineoplastic properties on the other hand. This “double edged sword” effect could be utilized against the spread of tumors in older patients when the survival is much more important than the mutagenic side effects. To decide which fungal toxins could be used as combined cytotoxic and antimetastatic agents, mycotoxins were divided into three categories: (a) highly genotoxic (mutagenic, teratogenic, and carcinogenic), (b) adversely toxic, and (c) antitumorigenic agents. Highly cytotoxic mycotoxins with tolerable side effects, combined with an antineoplastic character, could be potential candidates against metastasis. From the structure–function relationship of antimetastatic mycotoxins, only general conclusions have been drawn. The presence of ring structures containing heteroatoms, functional groups, and the cumulative presence of oxygen atoms contributed to the oxidative stress and cytotoxicity of mycotoxins. The preselection of mycotoxins excluded category (a), and only the categories (b) and (c) were considered to be potential agents against the metastatic spread of abdominal tumors in rodent metastatic tumor experiments.

Restricted access
Authors: Attila Keresztes, Gábor Kovács and István Fekete

DavidS. Gorfein, C__

Restricted access
Authors: István Sejben, Zoltán Som and Gábor Cserni

Absztrakt:

Az ismeretlen eredetű, szisztémás granulomákkal járó Boeck-sarcoidosis 90%-ban bilateralis hilaris lymphadenomegaliával és tüdőérintettséggel jár. Cardialis manifesztáció klinikailag az esetek 5%-ában igazolható, bár a boncolt esetek 25%-ában mutatható ki a szív megbetegedése. A cardialis elváltozás gyakran okoz atrioventricularis blokkot. A szerzők egy 44 éves férfi esetét ismertetik, aki bradycardia miatt került kivizsgálásra. Előbb másodfokú, Mobitz II-es típusú, később harmadfokú atrioventricularis blokk alakult ki. A koronarográfia ép viszonyokat jelzett. Biotronik Entovis DR típusú pacemakerbeültetés után 2,5 évvel hirtelen halál következett be. A patológiai vizsgálat cardialis, pulmonalis, lép-, vese- és nyirokcsomó-érintettséggel járó sarcoidosist talált. Fiatal és középkorú betegeknél atrioventricularis blokk megjelenése esetén célszerű egyéb ok keresése, ha a leggyakoribb coronariaeredet kizárható. Orv Hetil. 2017; 158(27): 1067–1070.

Restricted access

Absztrakt

A microcirculatio vizsgálata régóta foglalkoztatja a kutatókat, hiszen számos kórfolyamat legelső, legfinomabb jelei már ezen a szinten megfigyelhetők, még mielőtt szervműködészavart okoznának. Az urológiai szervek mikrokeringéséről korábban szegényes információink voltak. A legmodernebb vizsgálómódszerek elterjedésének, könnyebb elérhetőségének, illetve a szegedi munkacsoportunk által kidolgozott új vizsgálóeljárásoknak és nemzetközi munkakapcsolatoknak köszönhetően sok új információval lettünk gazdagabbak az elmúlt évtizedben erről az izgalmas területről is.

Restricted access

Abstract

A szájfenéki tumorok radikális műtéti megoldása után visszamaradó defektusok egyik jól ismert rekonstrukciós alternatívája a fibula osteocutan lebenyének szabad átültetése mikrosebészeti technikával. E lebeny ellátó erének anatómiája jól ismert, azonban igen ritkán ugyan, de előfordulhat nem várt variáció is. Esetünkben egy T4 stádiumú gingivatumor miatt végzett centrolateralis mandibularesectio utáni rekonstrukcióról számolunk be. Az eset érdekessége, hogy a felhasznált fibula és a hozzá tartozó bőrsziget külön érnyélről kapta vérellátását az arteria tibialis posteriorból. Kettős szabadlebeny-átültetés történt a szabad fibula esetében autológ peronealis arteria és vena graft pótlással. Az esetet irodalmi raritása és a műtéttechnikai megoldás miatt tartjuk közlésre érdemesnek.

Restricted access
Authors: Gábor Szántó, István Kádas, Tamás Kárpáti and László Hegedűs

Abstract  

Various (±)-trans-2-arylnitrocyclohexane derivatives were hydrogenated to the corresponding amines over a Pd/C catalyst in methanol at 25–60 °C and 1–12 bar. These (±)-trans-2-arylcyclohexylamines are important and valuable key intermediates for the stereoselective synthesis of phenantridine-based Amaryllidaceae alkaloid analogues having cytostatic activity.

Restricted access
Authors: Klára Czimre, Gábor Kozma, Károly Teperics, György Szabó and István Fazekas

The growing significance of renewable energy resources has been one of the most important processes in the field of energy management for the past two decades. This is due to phenomena related to environmental protection, security of supply, economic and rural development, as well as to the abundance of financial incentives (EU grants, constructive national off-take regime). As a consequence of this, the paper concentrates on the general and territorial characteristics of the EU financial instruments for Hungary in the 2007–2013 budgetary period with the objective to enhance the dissemination of renewable energy resources. As an outcome of our research, three very important conclusions were drawn. First of all, less developed regions were more active in submitting proposals though the more developed regions reached higher success rates. Secondly, it was noticed that the “identity” of the successful tenderers influenced the average volume of proposals to a considerable extent. Thirdly, in the case of the successful proposals, the development level and size (of settlements) of the territorial units (districts) had a direct impact on the identity of the applicants and on the average size of proposals.

Open access

The auditory two-tone streaming paradigm has been used extensively to study the mechanisms that underlie the decomposition of the auditory input into coherent sound sequences. Using longer tone sequences than usual in the literature, we show that listeners hold their first percept of the sound sequence for a relatively long period, after which perception switches between two or more alternative sound organizations, each held on average for a much shorter duration. The first percept also differs from subsequent ones in that stimulus parameters influence its quality and duration to a far greater degree than the subsequent ones. We propose an account of auditory streaming in terms of rivalry between competing temporal associations based on two sets of processes. The formation of associations (discovery of alternative interpretations) mainly affects the first percept by determining which sound group is discovered first and how long it takes for alternative groups to be established. In contrast, subsequent percepts arise from stochastic switching between the alternatives, the dynamics of which are determined by competitive interactions between the set of coexisting interpretations.

Restricted access
Authors: Mihály Kocsis, Judit Berényi Üveges, Gábor Várszegi and István Sisák

Tanulmányunkban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) egyik jogelődje, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Központ (MÉM NAK) által készített genetikus talajtérkép digitális állományát mutatjuk be. Az 1983-ban elkészült MÉM NAK talajtérkép az egyetlen olyan országos (1:200.000 méretarányú) kartográfiai munka, amely a jelenleg érvényes talajosztályozási rendszerünkből mind a 9 talaj főtípust, a 40 talajtípusból 36-ot, és a 86 altípusból 70-et jelenít meg, továbbá információval szolgál 28 különféle talajképző kőzetről és 9 fizikai féleségéről is.

A vektoros térinformatikai állomány első verziója a 2000-es évek végén, a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat koordinálásával készült el. A Genetikus talajtérkép javításával jött létre a dolgozatban bemutatott állomány, amelyet kiválasztott területeken a földrajzi tájbeosztás középtájai és az SRTM modell magasság adatai segítségével értékeltünk és az Agrotopográfiai (AGROTOPO) Adatbázis vektoros állományának talajinformációival hasonlítottuk össze. A genetikus talajtérkép az országos talajtérképek evolúciójának fontos állomása. STEFANOVITS és SZŰCS térképét tekinthetjük a jelenkori talajosztályozás szerinti talajtérképezés első kartográfiai összegzésének, az AGROTOPO ezt adat tartalmában és a rajzolat részletességében továbbfejlesztette, majd a MÉM NAK talajtérkép a talajosztályozási egységek ábrázolása tekintetében jelentett előrelépést. A MÉM NAK genetikus talajtérkép alapot nyújthat koncepcionális talajtérképek elkészítéséhez és minden olyan munkához, amelyben a talajosztályozási kategóriákat érintő tematikus részletessége előnyt jelent.

Restricted access
Authors: Zoltán Somogyi, Gábor Bakonyi, Imre Kádár, Péter Nagy and István Kiss

Krónikus toxicitási vizsgálatokat végeztünk laboratóriumban a közönséges televényféreg (Enchytraeus albidus) faj segítségével egy 1991 tavaszán beállított mikroelem-terhelési szabadföldi tartamkísérlet szántott rétegébol származó talajokon. Hét elem - a Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn és a Se - hosszú távú hatásait teszteltük a faj mortalitásán és reprodukciós képességén. A kísérletben alkalmazott elemeknek (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn, Se) a talajba kerülésüket követoen 7 évvel is van kimutatható hatása a toxicitási tesztekben vizsgált paraméterekre. Megállapítottuk, hogy a szelén növekvo koncentrációi a mortalitást és a reprodukciós képességet is szignifikánsan csökkentik. A vizsgált talajtípuson a LOEC érték 2 mg/kg NH4-acetát + EDTA-oldható Se volt. A legmagasabb koncentrációban (810 kg/ha) kijuttatott hat nehézfém (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) hét évvel a kezelés után a közönséges televényféreg mortalitására nincs statisztikailag igazolható hatással, ugyanakkor a reprodukciós képességet szignifikánsan csökkentik. Alacsonyabb koncentrációban (270 kg/ha) statisztikailag kimutatható hatása már csak a cinknek van, amely a reprodukciós képességet csökkenti.

Restricted access