Search Results

You are looking at 21 - 30 of 128 items for

  • Author or Editor: Gábor Kovács x
Clear All Modify Search

A vékonybél betegségeinek diagnosztikájához eddig is számos eszköz állt rendelkezésünkre, de endoszkóppal e bélszakasz jelentős része nem volt vizsgálható. A 2002-es világpremier óta széles körben terjedt el a kapszulás endoszkópia használata, mely egyelőre elsősorban éppen a vékonybél-nyálkahártya direkt vizualizálásában hozott jelentős áttörést. A vizsgálat egyik legfőbb indikációs területe a Crohn-betegség, használata mind a feltételezett, mind a korábban más vizsgálatokkal már igazolt, mind a műtéten átesett betegek esetében komoly diagnosztikus jelentőségű. Klinikai vizsgálatok sora bizonyítja a módszer előnyeit és hasznát a többi vizsgálati metódussal szemben. Bár kezdetben a fiatal életkor még a vizsgálat kontraindikációját jelentette, számos esetben igazolták a módszer biztonságosságát és előnyeit a gyermekkori Crohn-betegség diagnosztikájában is. A kapszulás endoszkópia szövődményei ritkák, és elsősorban a kapszula elakadását és a következményes vékonybélileust jelentik. A szövődmény megelőzhető a másfél nap után lebomló tesztkapszula előzetes lenyelésével és mozgásának követésével.

Restricted access

A lépruptura a mononucleosis infectiosa ritka szövődménye, a betegek 0,1–0,5%-ánál következik be. Ez a betegség leggyakoribb halálos komplikációja. A mononucleosisra jellemző egyéb tünetek nélkül kialakuló spontán lépruptura különösen ritka, váratlan bekövetkezése miatt a fatális kimenetel lehetőségével fenyeget. A szerzők egy 16 éves, spontán lépruptura miatt splenectomizált fiú esetét ismertetik, akinél a szerológiai vizsgálatok friss Epstein–Barr-vírusinfekciót igazoltak, a mononucleosis infectiosa egyéb tünetei, jelei nélkül. Áttekintik a mononucleosisban kialakuló lépruptura diagnosztikáját és kezelését.

Restricted access

Jelen tanulmányban két vizsgálatot ismertetünk, amelyeknek az volt a célja, hogy feltárja a bocsánatkérés és a jóvátétel megbocsátásra gyakorolt hatását. Az első vizsgálatunkban egy nem túl nagy volumenű sérelmet követően egy nem túl szoros kapcsolatban szcenáriós és laboratóriumi vizsgálatban ellenőriztük, hogyan segítheti a jóvátétel a megbocsátást. A második vizsgálatunk felidézéses jellegű volt, arra kértük a vizsgálati személyeket, hogy írjanak le egy nehezen megbocsátható sérelmet. Eredményeink szerint a jóvátétel segíthet egy sérelmet megbocsátani. A jóvátétel hatékonyságát befolyásolja, hogy a jóvátételről szóló döntést ki hozza meg: a jóvátételről intézményes keretek között született döntés hatásosabb, mint ha a jóvátételről maga az elkövető dönt, legalábbis kis volumenű sérelmek esetében, nem túl szoros kapcsolatban. A jóvátétel közeli kapcsolatban is segítheti a megbocsátást, de egy sérelmet követően a kapcsolat teljes helyreállításában a bocsánatkérést nem pótolja, mindkét viselkedésnek megvan a maga szerepe. A jóvátétel elsősorban a megbocsátást segíti a sérelem negatív következményeinek enyhítése révén, a bocsánatkérés pedig a kapcsolatok helyreállását közvetlenül segíti elő.

Restricted access

Absztrakt

A kölcsönösen eredményes együttműködések létrejöttét számos más tényezőn kívül bizonyosan meghatározza az is, hogy a potenciális partnerek mennyire ítélik egymás viselkedését együttműködőnek. A kutatás azt vizsgálja, hogy a nem érintett megítélők együttműködésről kialakított benyomásait hogyan befolyásolja a cselekvő partnere szempontjainak megismerésére irányuló figyelme és az együttműködés eredményessége. E hatásokon kívül a megítélő társas értékorientációjának a megítélést befolyásoló szerepe is tárgyalást nyer. A kérdőíves kutatásban a társas értékorientációs mérőeszközön kívül a vizsgálati személyek SD-skálákon fejezték ki benyomásukat a kapott szcenárióban megismert cselekvő viselkedéséről, személyéről. A leírásokban a fent nevezett változók (partner szempontjainak megismerésére irányuló figyelem, illetve az eredményesség) 2–2 értéke (van/nincs) szerepelt a különböző kombinációkban. Az eredmények szerint az együttműködési ítéletet mind az eredményesség, mind a másik szempontjainak megismerésére irányuló gesztus, mind a közös érdeket az egyéni elé helyező társas értékorientáció pozitívan befolyásolja. A másik szempontjainak megismerésére irányuló gesztus az egyéni érdeket a közös érdek elé helyező társas értékorientációjú személyek számára különösen fontos jelzés. A diszkusszió az eredmények megvitatásán túl elemzi a „közös–egyéni” szembeállítása gondolat helyét.

Restricted access
Authors: Gábor Máté, Dominika Kovács, Zoltán Gazdag, Miklós Pesti and Árpád Szántó

The present study investigated the linalool (Lol)-induced effects in acute toxicity tests in the human pathogen Candida albicans (C. albicans). Lol treatments induced reduced germ tube formation of the pathogen, which plays a crucial role in the virulence. In comparison with the untreated control, the exposure of 107 cells ml−1 to 0.7 mM or 1.4 mM Lol for one hour induced 20% and 30% decrements, respectively, in the colony-forming ability. At the same time, these treatments caused dose-dependent decrease in the levels of superoxide anion radical and total reactive oxygen species, while there was 1.5 and 1.8-fold increases in the concentrations of peroxides and lipid peroxides, respectively, indicating oxidative stress induction in the presence of Lol. Lol treatments resulted in different adaptive modifications of the antioxidant system. In 0.7 mM-treated cells, decreased specific activities of superoxide dismutase and catalase were detected, while exposure to 1.4 mM Lol resulted in the up-regulation of catalase, glutathione reductase and glutathione peroxidases.

Restricted access
Authors: Gábor Papp, Judit Kovács, József Pántya and Nóra Kiss

Az interperszonális elutasítás komoly következményekkel járó sérelem, erós negatív érzéseket válthat ki. A megbocsátás egy lehetséges módja annak, hogy ezektól a kellemetlen érzésektól megszabaduljunk, a sérelmet követó jóvátételi törekvések pedig elósegíthetik a megbocsátást. Tanulmányunkban az elutasítást követó jóvátétel megbocsátásra gyakorolt hatását annak függvényében vizsgáljuk, hogy a jóvátétel mennyire teljes körű, illetve kinek a döntése alapján érkezik vagy nem érkezik. A kutatásunk újszerűsége, hogy az intézményesen rendelt, illetve a sértó fél által hozott jóvátételi döntés hatását abban az esetben is vizsgálja, amikor a jóvátételi döntés nemleges.Kérdóíves kutatást végeztünk 323 fó részvételével. Az eredményeink azt mutatták, hogy a jóvátétel elósegíti a megbocsátást, de a teljes körű jóvátétel nem bizonyult hatékonyabbnak a részleges jóvátételnél. Továbbá az intézményesen rendelt jóvátétel inkább elósegítette a megbocsátást, mint az a jóvátétel, ami a sérelmet okozó féltól származott. A tanulmányunkban az eredmények gyakorlati alkalmazhatóságáról is beszámolunk.

Restricted access

We determined the effect of a school-based exercise training (ET) without dietary intervention, on body composition, fitness and cardiovascular risk in overweight/obese children. Subjects were 51 overweight/obese 6.5- to 12.5-year-old children (23 boys, 28 girls; BMI 25.6±4.3 kg/m 2 ), of whom 48 completed the program. Participants were enrolled in a 15-week aerobic training (three 60-minute sessions/week). Working heart rate was between 120–185 beats/minute. Participation rate was 87%. BMI, waist circumference, body composition (bioimpedance), aerobic capacity (treadmill), blood pressure, lipids and insulin sensitivity (HOMA) were assessed. Waist circumference (85.9±12.4 vs. 80.9±10.2 cm), muscle mass (32.4±6.2 vs. 33.7±6.1 kg), maximal oxygen consumption (37.0±3.9 vs. 42.6±11.2 ml/kg per minute), systolic blood pressure (113.3±11.2 vs. 106.7±11.6 mmHg) and LDL cholesterol (2.4±0.6 vs. 1.9±0.6 mM/l) improved significantly. Number of children with abdominal obesity (29 vs. 20), hypertension (10 vs. 5) and elevated triglyceride (18 vs. 14) also declined significantly over time. We concluded that as a result of high attendance and appropriate training program, cardiovascular fitness and abdominal obesity improved in overweight/obese children along with the improvement in metabolic risk factor profile.

Restricted access

The current methodology of forest site evaluation has some challenging weaknesses, which may greatly influence the efficiency of both forest planning and forest management practice. This fact keeps us searching for new methods to overcome the difficulties. The present paper gives a short overview of our research on GIS based digital soil mapping techniques and their possible application in forestry, offering a powerful tool for forest site evaluation. The paper focuses on four main issues. First, the main weakness in site evaluation, second, methods of digital soil mapping, third, the description of the study areas and mapping procedures, and finally, the possible outcomes and the major directions of further development.

Restricted access

This study evaluated the diet of 615 professional athletes (PA) (306 males and 309 females; 21.3±5.5 years) compared with 312 age-matched non-athletes (NA), who participated in the 3 rd Hungarian National Dietary Survey in 2003. Dietary intake was assessed based on 3-day food record. In males, daily energy intake was 3513±1143 kcal and 2965±551 kcal for PA and NA, respectively (P<0.001). In females, there were no significant differences between PA and NA concerning the intake of energy. Athletes reported insufficient energy intake in both genders. Similarly to NA, PA failed to meet the adequate rate for macronutrients. Energy intake from carbohydrates was lower (47.3±6.6% in male and 49.2±7.3% in female) and from lipids higher (36.8±6% in male and 35.2±6.7% in female) than recommended. Athletes reported higher intakes of vitamins C and E, potassium and calcium than NA. Sodium and cholesterol intake was highly above the RDA in every group. Surprisingly, sodium intake of NA was even higher than PA in females (5535±1282 mg/day vs. 5068±2028 mg/day; P<0.05). In addition, iron intake of women was less than two-third of RDA in both groups. In summary, the dietary habits of elite athletes showed many misconceptions and lack of proper nutrition in terms of quality. These findings point out the need for adequate education of athletes and trainers to provide optimal food choice and for continuous monitoring of dietary pattern to maximize exercise performance and improve recovery.

Restricted access

This paper examines the effect of breakfast skipping on weight status and abdominal obesity in urban school children. A cross-sectional survey was distributed to all primary schools (n=18) in Óbuda, Budapest. A total of 3714 students (1860 boys, 1854 girls; age range: 7–15 years) were involved. Height, weight and waist circumference (WC) were measured. Data about obesity-related dietary habits (breakfast skipping, fruit and vegetable intake, number of meals, soft drinks consumption) were collected via self-administered questionnaire. One-fifth (21.3%) of the participants were regularly skipping breakfast. Frequency of regular breakfast decreased with age. Breakfast skipping was predictive for higher body mass index (BMI) and WC in a model that was adjusted for age, gender and all studied nutritional factors. Confirming these results, both BMI (19.3±4.0 vs. 18.1±3.7 kg m −2 ; P<0.001) and WC (67.3±12.0 vs. 63.9±10.8 cm; P<0.001) were higher among breakfast skippers than in breakfast eaters. Odds ratios for breakfast skipping for being obese or abdominal obese were 1.59 (95%CI: 1.12–2.26) and 2.04 (95%CI: 1.57–2.65), respectively. Although prospective studies are needed to verify the causality between breakfast skipping and obesity, our findings support the importance of promoting regular breakfast consumption among school children.

Restricted access