Search Results

You are looking at 61 - 70 of 223 items for

  • Author or Editor: Orvosi Hetilap Szerkesztősége x
Clear All Modify Search

Absztrakt

A tanulmány elsődleges célja az informed consent fogalmának rövid bemutatása a hazai jogi és gyakorlati környezet alapján az adatvédelmi biztos, a Legfelsőbb Bíróság és az Alkotmánybíróság döntései alapján. A szerző a hazai jogszabályi alapok bemutatásával indít, majd rátér az “informed consent”, mint angolszász jogintézmény dogmatikai hátterének bevezetésébe.

Restricted access