Search Results

You are looking at 71 - 80 of 174 items for

  • Author or Editor: Gábor István x
Clear All Modify Search
Authors: Márta Patyi, István Sejben, Gábor Cserni, Beáta Sántha, Zoltán Gaál, Júlia Pongrácz and Ferenc Oberna

In polymorbid or anaemic patients who receive preoperative radiotherapy or undergo long duration surgery involving potentially infectious sites, perioperative antibiotic prophylaxis (PAP) that is effective against normal oral bacterial flora is mandatory and plays an important role in preventing postoperative infection. In a four-year retrospective analysis, the incidence, outcome, and the efficacy of PAP were evaluated in patients treated at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery and Otorhinolaryngology at Kecskemét Hospital. The results were compared with data from the literature to determine if the use of PAP was adequate at the Department.During the study period (between 01/09/2007 and 31/01/2011) 108 patients were evaluated. The mean duration of prophylactic antibiotic treatment was 8.3 ± 5.2 days, with cefotaxime+metronidazole being the most commonly used combination. Surgical site infection occurred in 8 patients (7.5%) in the clean-contaminated category.Our results showed that the perioperative antibiotic prophylaxis administered at our Department was efficient and effective against the oral bacterial flora of patients. Its use is recommended in head and neck microsurgery. To avoid development of antibiotic resistance and to reduce costs, it seems that the duration of antibiotic regimen for primary surgery can be reduced from 8.3 ± 5.2 days to 3 days.

Restricted access
Authors: István Farkas, Zsuzsanna Besenyi, Anikó Maráz, Zoltán Bajory, András Palkó, Gábor Sipka and László Pávics

Absztrakt:

Bevezetés: A prosztataspecifikus membránantigén (PSMA) egy transzmembránfehérje, amely a prosztatarákos sejtek felszínén fokozott mértékben van jelen. Az utóbbi években számos PSMA-specifikus ligandot fejlesztettek ki, melyek az eddigi adatok alapján eredményesen használhatók mind a primer prosztatarák, mind a recidívák és metasztázisok kimutatására. Célkitűzés: Munkánk célja egy, a rutindiagnosztikában alkalmazható 99mtechnéciummal jelölt radiofarmakon klinikai gyakorlatban történő alkalmazásának vizsgálata volt. Módszer: 15 férfi beteget vizsgáltunk, akiknél szövettanilag prosztataadenocarcinomát igazoltak, és a klinikai adatok alapján a betegség progressziójának vagy recidívájának gyanúja vetődött fel. Egy héten belül egésztest-PSMA-SPECT/CT-t, valamint a prosztata- és kismedence-régióról multiparametrikus MR-leképezést végeztünk. A SPECT-vizsgálatokhoz 99mTc-mas3-y-nal-k(Sub-KuE) radiofarmakont használtunk. A képeket egymástól függetlenül vizuálisan értékeltük. Az eredményeket a betegek követése során készült csontszcintigráfiás képekkel is összevetettük. Eredmények: Összesen 22 PSMA-pozitív laesiót találtunk. Ezek közül 9 az MR látóterén kívül, 13 azon belül volt. Az MR látómezejébe eső 13 laesióból 7 esetben egyezett az MR és a SPECT/CT eredménye, 5 esetben az MR-vizsgálaton nem volt kóros eltérés a PSMA-dúsulásnak megfelelően. Egy esetben az MR felvetette a metasztázis gyanúját, de azon a helyen nem volt kimutatható kóros radiofarmakonhalmozás. Két betegnél egyik vizsgálat során sem találtunk prosztataeredetű malignitásra utaló jelet. Négy betegnél mutattunk ki PSMA-pozitív csontmetasztázist. Közülük egy esetben egyezett a PSMA-SPECT és a csontszcintigráfia eredménye, egy esetben a negatív csontszcintigráfia ellenére a PSMA-SPECT/CT vizsgálat áttétet mutatott. Következtetés: Az általunk vizsgált radiofarmakon a prosztatarákok vizsgálatában jól használható ígéretes diagnosztikum, amely a csontmetasztázisok specifikus ábrázolása mellett a lokális recidívák és visceralis áttétek megjelenítésére is alkalmas. Orv Hetil. 2018; 159(35): 1433–1440.

Restricted access
Authors: Tibor Novák, Márta Radnai, Zoltán Kozinszky, Nándor Práger, László Hodoniczki, István Gorzó and Gábor Németh

Absztrakt:

Bevezetés: A terhesség alatti fogágybetegségek és az azok szülészeti következményei közötti összefüggések elemzése egyre szélesebb körben kutatott és bővülő témakör. A páciensek megfelelő szájhigiénia iránti motivációja és szükséges esetben a biztonságosan és hatékonyan kivitelezhető professzionális szájhigiénés kezelések kiemelt pontjai kell, hogy legyenek a várandósgondozásnak. Célkitűzés: A jelen tanulmányban a terhesség alatt elvégzett professzionális szájhigiénés kezelés hatásait elemeztük, szülészeti szempontokból. Módszer: A szerzők a fenyegető koraszülés miatt megfigyelt terhesek esetében prospektív randomizált tanulmányban vetették össze a csak fogászati szűrésen (n = 71), illetve ezzel egy időben fogászati kezelésen is (n = 79) átesett várandósok szülészeti mutatóit. Statisztikai analízis: A kezelt és nem kezelt csoportok egyszerű összehasonlítását kategorikus változók esetében khi-négyzet-, míg folytonos változók esetében t-próbával végeztük. A perinatológiai kimenetel kategorikus faktorainak elemzése esetén a változók egybevetésekor kapott kockázati esélyhányadosok összehasonlítása a gingivitises és krónikus fogágybetegségben szenvedő terheseknél Mantel–Haenszel-próbával történt. A kezelés hatékonyságát befolyásoló tényezők összehasonlításában többváltozós logisztikus regressziót alkalmaztunk. A statisztikai szignifikancia határát 5%-ban határoztuk meg. Eredmények: A krónikus fogágybetegségben szenvedő terheseknél, a kezelésen átesett csoportban az újszülöttek súlya szignifikánsan magasabb volt, mint a nem kezelteknél (2990 ± 582,3 g vs 2568,1 ± 699,1 g, p = 0,005). A szülésnél észlelt terhességi kor a fogágybetegségben szenvedőknél kezelés hatására szignifikánsan magasabb volt, mint a nem kezelt csoportban (37,3 ± 1,9 vs 36 ± 2,9 hét, p = 0,027). A kezelés hatására a terhességi kor prolongálását észleltük mindkét csoportban, kifejezettebb szignifikanciaértékkel a gingivitisszel rendelkezők esetében, mint a krónikus fogágybetegségben szenvedőknél (p = 0,02 vs p = 0,043). Következtetés: A terhesség alatt elvégzett fogászati kezeléseknek jótékony hatásuk volt a terhesség prolongálására, és ilyen módon a koraszülés okozta perinatalis szövődmények csökkentésére. Orv Hetil. 2018; 159(24): 978–984.

Restricted access
Authors: István Láng, Zsuzsanna Kahán, Erika Hitre, Magdolna Dank, Gábor Rubovszky, Zsolt Horváth and Miklós Kásler

Az emlőrákos halálozás elleni küzdelemben az egészséges életmód és a népességszintű mammográfiás szűrővizsgálat mellett kiemelkedően fontos a szakosodott emlőrákközpontokban végzett korszerű belgyógyászati-onkológiai gyógyszeres terápia. Egy-egy beteg konkrét kezelési tervére a multidiszciplináris onkoteam tegyen javaslatot, még a definitív terápia megkezdése előtt. Az emlőrák gyógyszeres kezelésének stratégiáját alapvetően a daganat biológiai tulajdonságai és kiterjedtsége, stádiuma határozzák meg. A biológiai tulajdonságok közül nagyon fontos a tumor endokrin érzékenysége, humán epidermális növekedési faktor-2 receptor státusa és proliferációs képessége. Az összefoglaló közlemény az emlőrák belgyógyászati-onkológiai gyógyszeres kezelésének (kemoterápia, endokrin terápia, célzott biológiai terápia) stratégiáját a receptorstátus és a proliferációs készség alapján mutatja be a betegség különböző stádiumaiban. Orv. Hetil., 2012, 153, 56–65.

Open access
Authors: Katalin Gőcze, Katalin Gombos, Gábor Pajkos, Ingrid Magda, Ágoston Ember, Krisztina Juhász, Balázs Patczai and István Ember

A rövid, nem kódoló RNS-szakaszokhoz kapcsolódó és RNS-interferencián (RNSi) alapuló daganatkutatás területén az elmúlt évtizedben robbanásszerű fejlődés tapasztalható. A mikro-RNS-ek molekuláris technológiai alkalmazhatósága egyre szélesebb spektrumot ölel fel a tumorpredikció, -diagnosztika, -utánkövetés és prevenció vonatkozásaiban. A szöveti miRNS-ek és a szérumban keringő szabad miRNS-ek poszttranszkripciós és transzlációs szabályozásban betöltött szerepe az egyik legaktívabban kutatott tudományterület, amely kapcsán számos, a daganatsejtek viselkedésével kapcsolatos eddigi nézeteinket teljesen átformáló eredmény született. Az irodalmi áttekintést munkánkban, elsősorban molekuláris epidemiológiai vonatkozásban a primer prevenció szempontjait szem előtt tartva összegezzük. Orv. Hetil., 2011, 152, 633–641.

Restricted access

Absztrakt

Célkitűzés: A sacralis dermoid cysta (SDC) kezelése sebészi kihívás. Etiológiája és megfelelő műtéttechnikai megoldása a mai napig vitatott. Többféle műtéti megoldás mellett is magas a recidívaarány. A már többször sikertelenül operált, sokadjára is kiújuló SDC definitív ellátására biztos megoldás az arteria glutealis inferior (AGI) első perforátorerére nyelezett transzpozíciós lebeny alkalmazása. Anyag és módszer: Cadaverek AGI ágrendszerének preparálása után többszörösen recidivált sacralis dermoid műtéti ellátását végeztük. Eredmény: Az AGI első superficialis ágára nyelezett, annak perforátorát/perforátorait felhasználó transzpozíciós lebeny biztos megoldást kínál a többszörösen recidiváló SDC definitív ellátására.

Restricted access
Authors: Janina Kulka, Ildikó Szirtes, A. Marcell Szász, Péter Kupcsulik, István Kenessey, Gábor Lotz and József Tímár

A gyomorrák célzott, HER2-ellenes terápiájának bevezetése a klinikai gyakorlatba nagy előrelépést jelent a kezelés és a betegség prognózisa szempontjából. A célzott terápia azonban csak úgy válhat igazán sikeressé, ha a HER2-meghatározás módszertana megfelelően validált, szigorú kritériumok alapján történik. Különösen fontos ezt szem előtt tartani azért is, mert a gyomorrákok egy részében kizárólag biopsziákból történik a diagnosztika, amelyek esetében a HER2-meghatározást különösen tapasztalt patológusoknak, és gyakorlott, standardizált módszereket alkalmazó laboratóriumoknak szabad csak végeznie. Mint diagnosztikus értékű és terápiás döntést befolyásoló vizsgálat, alapvető fontosságú a minden tekintetben megfelelő minőség, amelynek biztosítéka a rendszeres külső technikai és interpretációs minőségellenőrzés. A hazai patológusok a Roche Magyarország Kft. segítségével szinte a célzott kezelés hazai bevezetésével egyidőben lebonyolítottak egy minőségellenőrző körvizsgálatot, amelyben a résztvevő laboratóriumok döntő többségének alkalmassága bizonyosodott be. Magyar Onkológia 54: 343–350, 2010

Restricted access
Authors: Zoltán Papp, László Szalai, Gábor Molnár, Tamás Czakó, Abebe Assefa and István Petri

Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki, hogy közleményükben megvizsgálják az elektív vastagbél-anastomosisok gyógyulását, illetve összehasonlítják a kézzel és géppel varrt bélösszeköttetések szövődményeit és a mortalitást. Rövid történeti áttekintést is adnak a vastagbélsebészet történetéből. Módszer: 1979. január 1. és 2004. december 31. között, tehát 25 év alatt készített 710 elektív vastagbél-anastomosisok hasonlítanak össze. Eredmények: Gyakorlatilag standard személyi és tárgyi feltételek mellett az elmúlt 25 évben 710 elektív vastagbél-anastomosisok készítettek, 2/3-ukat kézzel, l/3-ukat géppel. Saját eredményeik alapján a két technika egyenértékű, szignifikáns eltérés sem a szövődmények, sem a mortalitás tekintetében nem volt a két csoport között. Következtetés: A gépi technika drágább, de rectosigmodealis resectióknál, különösen mély rectumresectióknál ma már nem nélkülözhető.

Restricted access
Authors: Tímea Milisits-Németh, Orsolya Gabriella Balogh, István Egerszegi, László Kern, R. Garth Sasser and György Gábor

The early detection of pregnancy and the determination of fetal numbers have economic benefits in sheep production because of the seasonal breeding patterns where missing a breeding opportunity means the loss of one productive year. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of the B6-HRP ELISA for ovine pregnancy-specific protein B (oPSPB) measurement in the detection of pregnancy and estimation of fetal numbers in different sheep breeds. BioPRYN® ELISA assay kit was used for the detection of pregnancy in the experimental animals. Ninety-three ewes of three breeds (British Milksheep – BM, Lacaune – L and Transylvanian Racka – TR), each from three farms in Hungary, were included in the study. BM and L ewes were artificially inseminated (AI). Thirty-five days after AI, all ewes were examined by transabdominal ultrasound. The TR flock was mated naturally over a six-week period. At the end of the mating period, the ewes were similarly examined by ultrasound. Blood samples were taken from all pregnant ewes twice (35 and 65 days after AI), and serum samples were assayed by the BioPRYN test. It can be concluded that the detection of serum PSPB by ELISA is a much easier, safer, less expensive and highly accurate method for the detection of ovine pregnancy. Although some breed-related differences were detectable at 35 and 65 days post breeding, no differences in oPSPB levels were found in pregnant ewes carrying different numbers of fetuses.

Restricted access
Authors: István Anton, Balázs Húth, Imre Füller, György Gábor, Gabriella Holló and Attila Zsolnai

The objective of this study was to estimate the effect of single-nucleotide polymorphisms (SNPs) on the breeding value of fertility (BVF) and the breeding value of beef (BVB) in Hungarian Simmental cattle. Genotypes were determined on a high-density Illumina Bovine DNA Chip. Data screening and data identification were performed by multi-locus mixed-model. Statistical analyses were carried out to find associations between individual genotypes and the investigated quality values. Three loci showed considerable association with BVF (–log10 P = 9.5, 9.9 and 14.5, respectively) on chromosomes 9, 28 and 29, respectively. The frequencies of their minor alleles (MAF) were 0.375, 0.355 and 0.354, respectively. Two loci showed association with BVB (–log10 P = 25.3 and 22.7) on chromosomes 2 and 11, respectively (their MAF were 0.438 and 0.229). The abovementioned loci provide a straightforward possibility to assist selection by molecular tools.

Restricted access