Search Results

You are looking at 1 - 10 of 55 items for :

  • Author or Editor: Attila Nemes x
  • Medical and Health Sciences x
Clear All Modify Search

Absztrakt

A jobb pitvar echokardiográfiás vizsgálata a jelen gyakorlatban nagy kihívás és csak korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésünkre. Az utóbbi évtizedekben végbement technikai fejlesztések lehetővé teszik a komplex jobb pitvari szívciklusos mozgások volumetrikus és funkcionális analízisét. Ennek az összefoglaló közleménynek a célja a jelenleg elérhető rutineljárások mellett a legkorszerűbbnek tekinthető háromdimenziós és/vagy speckle-tracking echokardiográfiás módszerek bemutatása a jobb pitvar vizsgálatában. Orv. Hetil., 2016, 157(43), 1698–1707.

Restricted access

Absztrakt

A bal kamrának alapvető szerepe van a szervezet vérkeringésének fenntartásában, ezért annak noninvazív vizsgálata esszenciális fontosságú. A jelen összefoglaló közlemény célja a jelenleg elérhető, a bal kamra vizsgálatában használatos echokardiográfiás módszerek klinikai jelentőségének bemutatása, kiemelve a legkorszerűbbnek tartott háromdimenziós (és) speckle-tracking eljárások fontosságát. Orv. Hetil., 2015, 156(43), 1723–1740.

Restricted access

A bal pitvar nem egy passzív szívüreg, mivel a szívciklusnak megfelelően dinamikus mozgást végez és feszülésének megfelelően pitvari natriureticus peptideket is elválaszt. Bizonyos invazív beavatkozások során a bal pitvar mérete lényegesen változhat, így annak pontos mérése és funkciójának jellemzése esszenciális fontosságú. A jelen összefoglaló közlemény célja a bal pitvari méretek és funkcionális paraméterek mérésére jelenleg alkalmazott echokardiográfiás módszerek bemutatása. Orv. Hetil., 2014. 155(41), 1624–1631.

Restricted access

A hypertrophiás cardiomyopathia genetikailag öröklődő, nem túl ritka kardiológiai megbetegedés, amely legtöbbször az interventricularis septum hemodinamikai okokkal nem magyarázható aszimmetrikus megvastagodásával, hypertrophiájával jár együtt. Annak ellenére, hogy a hypertrophiás cardiomyopathiát a szívizomzat betegségének tartjuk, számos tanulmány igazolta a kórképpel együtt járó vascularis eltéréseket. Jelen összefoglaló tanulmány célja annak bemutatása, hogy milyen vascularis funkcionális eltérések ismertek hypertrophiás cardiomyopathia fennállása esetén. Orv. Hetil., 2013, 154(47), 1851–1857.

Restricted access

Manapság sok szó esik a pulmonalis hypertoniáról, köszönhetően a korszerű, ma már elérhető új terápiás lehetőségeknek. Az artériás hypertonia gyakran jár együtt az adott érszakasz merevedésével, artériás stiffness kialakulásával. A közlemény célja a pulmonalis artéria funkciójának, merevségének becslésére alkalmazható klinikai eljárások bemutatása. Orv. Hetil., 2013, 154(49), 1931–1933.

Restricted access

Az érrendszerben létrejövő funkcionális eltérések gyakran megelőzik a morfológiaiakat, így azok diagnosztizálása elméletileg javíthatja az érkárosodás korai felismerését. Az összefoglaló közlemény célja a jelenleg elérhető és a klinikumban már használható noninvazív módszerek bemutatása (vascularis érmerevségi vizsgálatok, coronariaáramlási rezerv vizsgálat, áramlás mediálta vasodilatatiós vizsgálat, myocardialis áramlási rezerv vizsgálat). Orv. Hetil., 2012, 153, 1887–1895.

Restricted access

A valvularis aortabillentyű szűkület (aortastenosis) kialakulásáért leggyakrabban a billentyűlemezek degeneratív elváltozása, atherosclerosisa, kalcifikálódása tehető felelőssé, de fontos prediszponáló tényező a congenitalis bicuspidalis aortabillentyű, illetve az anamnesztikus reumás láz. Az aortabillentyű szűkülete gyakran jár együtt különböző funkcionális vascularis eltérésekkel. A jelen összefoglaló közlemény célja ezeknek a noninvazív módon vizsgálható vascularis eltéréseknek és a mögöttük álló (pato)fiziológiai folyamatoknak a bemutatása. Orv. Hetil., 2011, 152, 993–999.

Restricted access

Absztrakt:

Munkánk az orvosmeteorológia tudománytörténeti bemutatása, amelynek célja az, hogy felhívjuk a figyelmet az orvosmeteorológia tudományterületére. Az orvosmeteorológia, sajnos, kevésbé alkalmazott szakterület az orvosok mindennapi gyakorlatában. Azonban a klímaváltozás századunk legnagyobb, új egészségügyi kihívása, amely több milliárd embert érint és tesz ki nagyobb morbiditási és mortalitási veszélynek. A meteorológiai faktorok rizikótényező hatásának ismerete új prevenciós stratégiák kialakítását teszi lehetővé, amelynek segítségével csökkenthető a globális klímaváltozás által okozott meteorológiai tényezők negatív egészségügyi hatása. A jövőben az orvosmeteorológia új horizontot tárhat fel a preventív medicina területén. A globális klímaváltozás negatív hatásai ellen való harcban az egészségügyi szakembereknek kell élen járniuk. Ahhoz, hogy az orvosmeteorológia valóban a preventív medicina elfogadott részévé váljon, nemcsak a „tanokat, hanem a tanok történetét is ismernünk kell”. Orv. Hetil., 2017, 158(5), 187–191.

Open access