Search Results

You are looking at 1 - 10 of 27 items for

  • Author or Editor: Balázs Horváth x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Abstract

A detailed petrographic and mineral-chemical study on metapelites from the Meliatic accretionary wedge complex (Bôrka Nappe, Western Carpathians, Slovak Republic) reveals the HP character of the samples using quantitative phase diagrams contoured with mineral composition, H2O mode isopleths and garnet-phengite thermometry. The presented PT pseudosections prove that small-scale differences in bulk rock composition are responsible for the variations in the mineral assemblages formed at the same PT conditions. The peak conditions indicate blueschist facies metamorphism (520–620 °C, 11–14 kbar) and are correlated with the 150–165 Ma subduction of the Mesozoic Meliata Oceanic branch of the Neotethys. Continuous decrease of P and T from peak conditions enabled the metapelitic rocks to preserve their HP assemblages. The presented HP conditions and retrograde PT path with decreasing P and T are characteristic of subduction zone tectonic settings which are in agreement with most of the geodynamic and tectonic reconstructions for the area.

Restricted access

Az utóbbi 10 évben ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a kilégzett levegő és ezen keresztül a légúti gyulladás vizsgálata iránt a különböző tüdőbetegségekben. A gyulladás monitorozása segíthet e kórképek differenciáldiagnózisában, súlyosságuk megítélésében és a megfelelő terápia beállításában. Az új, noninvazív vizsgálómódszerek közül legismertebb a kilégzett levegő nitrogén-monoxid-koncentrációjának mérése, amely napjainkban nemzetközileg elfogadott ajánlások alapján a kereskedelmi forgalomban is kapható mérőműszerek segítségével történik. Az asztmás betegekben a kilégzett nitrogén-monoxid-koncentráció jelentősen emelkedett, és szoros összefüggést mutat a légutak eozinofilsejtes gyulladásával, a légúti hiperreaktivitás mértékével és a beteg panaszaival. E betegekben a kilégzett nitrogén-monoxid mérésén alapuló gyógyszeres beállítás a klasszikus kezelési stratégiákhoz képest jobb asztmakontrollt eredményezhet. Más tüdőbetegségekben, így például a krónikus obstruktív pulmonalis megbetegedésben a kilégzett nitrogén-monoxid mérése a szteroidra való válaszkészség megjósolásában segítheti a klinikust, míg tüdőtranszplantált betegekben rejtett infekciók vagy kilökődési reakciók indikátora lehet.

Restricted access

This study is intended to introduce a pioneering project called Missalia that should serve to enable the analysis and comparison of the Mass proper as a whole, including not only the chanted parts in the strict sense, but also the so-called euchological material, and the corpus of lessons. Given that they belong to the same system, their analysis is indispensable for the interpretation of musical sources, because the layer of the Gradual in its entirety is far less variable than that of the Sacramentary or the Lectionary. Some new principles and methods are proposed in order to describe and classify the Mass proper of medieval liturgical uses, pre-eminently the necessity of a Europe-wide sampling and the importance of early printed material. As a case study, a recent discovery is presented which demonstrates a close and exclusive link between the euchological layers of the late printed Missals of Regensburg and Zagreb. This relationship can be traced back to, and becomes even more obvious in the early 13th century, and a conclusion can be drawn that it originated in the first decades of the 11th century. In this period, and in this period only, is it feasible to suppose that Regensburg exerted a strong influence on the composition of the early Hungarian Sacramentary.

Restricted access

Abstract

The integration of Autonomous Vehicles (AVs) into our modern society hinges on gaining widespread acceptance from potential road users. To indicate the preparedness of these road users and elucidate their perspectives regarding the use of AVs in future, it is imperative to conduct surveys gauging public acceptance and satisfaction with this emerging mode of transportation. This paper reports the results of a comprehensive questionnaire study involving 1,000 individuals in Gyor City. The survey's primary objective was to assess participants' attitudes and willingness to embrace autonomous vehicles within the city's road networks. The study delved into various socio-demographic factors, such as age, gender, and employment status, while also exploring participants' prior knowledge and opinions regarding the advantages and limitations of AVs. The findings reveal a generally favorable disposition among the public toward the inclusion of AVs in urban traffic, paving the way for the acceptance of mixed traffic patterns. Notably, respondents in younger age groups exhibit greater enthusiasm for incorporating AVs into their daily transportation, whereas individuals aged 65 and above express more reservations, displaying a conservative outlook. Furthermore, participants with prior knowledge and a deeper understanding of AVs exhibit a markedly more positive inclination toward this emerging technology compared to those lacking such familiarity.

Open access

Abstract

Four paleosol layers indicating wet and moderate periods and five loess layers indicating dry and cold climate were separated by different methods. The following climate cycle model, based on the development of the sediment sequence created by the influence of climatic, geologic and geomorphologic phenomena, was established by detailed paleomagnetic studies (e.g. anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), isothermal remanent magnetization (IRM), frequency dependence of magnetic susceptibility (κFD), etc.):

  1. A well-foliated magnetic fabric predominantly built up by multi-domain ferromagnetic minerals (magnetite, maghemite) was developed during the semi-arid (350–400 mm/y) and cold loessification period of the Pleistocene. The magnetic fabric can reflect the direction of dust deposition and/or the paleoslope.
  2. The accumulation period of dust was followed by the more humid (650 mm/y) pedogenic period indicated by the enrichment of superparamagnetic minerals and by the disturbed or inverse magnetic fabric developed during pedogenesis by different processes (e.g. leaching and/or bioturbation).
  3. The third period following the pedogenic period is the humid erosional phase indicated by the finely layered reworked loess. The magnetic fabric built up by multi-domain ferro- and superparamagnetic minerals is characterized by better-aligned directions of principal susceptibilities than in the wind blown material. Sheet wash and other waterlogged surface processes appeared in the fabric of these layers. This process is possibly connected to sudden, rare yet significant events with high precipitation and absence of vegetation.
  4. The cycle was closed by the beginning of the next dust accumulation period.
Restricted access

A kilélegzett levegő kondenzálása és a kondenzátum (EBC: Exhaled Breath Condensate) vizsgálata napjainkra egyre szélesebb körben terjed el pulmonológiai kutatásokban. Az eljárás során nem invazív úton nyerhetünk mintát a légutakból úgy, hogy a kilélegzett gázkeveréket egy hűtött kamrán áramoltatjuk át, és a kamra falára lecsapódó párát vizsgáljuk. A minta számos különböző mediátort, biomarkert tartalmaz. Kiemelt jelentőségű a különböző, eddig vizsgált biomarkerek közül a pH. Mérése egyszerű, olcsó és az optimális mérési tartományon belül van. Problémát a pH-érték instabilitása jelent, amit főként a minta CO 2 -koncentrációjának változása okoz. Számos publikáció jelent meg, amelyekben különböző légúti megbetegedésekben vizsgálták a kondenzátum pH-ját. Asthma bronchialéban (különösen akut exacerbatióban), valamint krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) savasabbnak találták a kondenzátumot. Szteroidkezelés hatására mindkét betegségben emelkedik a pH. Bronchiectasiában, cisztikus fibrosisban, valamint krónikus köhögésben (asthma bronchiale, gastrooesophagealis reflux, rhinitis chronica, ismeretlen eredet) is savasabbnak találták az EBC-mintákat. A légutak savasodása a különböző kórállapotokban fontos szerepet játszhat a betegségek patomechanizmusában, és az ezt jelző EBC-pH szerepet kaphat a légúti megbetegedések követésében.

Restricted access

A szerzők 2000-ben új módszert vezettek be osztályukon a felkar proximalis végének műtéti ellátására. A vállízület anatómiai adottságai olyanok, hogy különös hangsúlyt kap az ízületet burkoló lágy részek védelme, a minimálisan invazív műtéti technika. Ugyanakkor az időskorban jelentkező osteoporosis megnehezíti a csontegyesítő műtétet, a szövődmények aránya a leggondosabb ellátás mellett is magas. Hat év anyagát összegyűjtve a szerzők visszarendelték operált betegeiket, fizikális és röntgenvizsgálat végzése után eredményeiket Constant-score alapján értékelték. Külön értékelték szövődményeiket a tekintetben, hogy azok milyen mértékben befolyásolhatók a műtéti módszerrel, vagy függetlenek attól. Az egyik leggyakoribb szövődmény a rögzítő fémanyagok elvándorlása, a törés ismételt elmozdulása. Ennek megakadályozására – a külföldön kifejlesztett módszereket a szerzők a hazai gyakorlat számára túlságosan költségesnek találva – a hazai gyártású Kurucz-féle menetes tűződrótot alkalmazták. Következtetéseikben megállapítják, hogy az alkalmazott implantátum a célnak megfelel, a szövetkímélő műtéti eljárástól elvárt eredményeket hozza. Mindemellett nem tekinthetjük a súlyosan poroticus vállízületi töréseket megoldottnak. A felkarfejnekrózisok magas aránya a módszertől független szövődmény. Azok kezelésére a vállízületi endoprotetika szélesebb körű alkalmazása szükséges.

Restricted access

Hazai népesedési folyamatok az elmúlt évtizedben

Population trends in Hungary in the last decade with an outlook

Scientia et Securitas
Authors:
Zsolt Spéder
,
Lajos Bálint
,
Veronika Horváth
,
Balázs Kapitány
, and
Csilla Obádovics

Összefoglalás.

Elemzésünk célja, hogy bemutassuk azokat a népesedési folyamatokat, amelyek az elmúlt évtizedben a népesség jelentős fogyását okozzák, és aminek eredményeként a jövőbeli népesedési folyamatok alakulnak. Vizsgálatainkat és értelmezéseinket a három népesedési komponens, a termékenység, halandóság, illetve a nemzetközi vándorlás mentén végezzük. Az elemzésből kiderül, hogy évszázadunk második évtizedében a népességfogyás legfőbb tényezője a halálozási veszteség volt, de a népességfogyást a nemzetközi vándorlás negatív egyenlege is érdemben növelte. A születések és a halálozások száma közötti különbség 1981 óta fennáll; a természetes fogyás előbb a születésszám csökkenése, majd az évtized végén a Covid–19 járvány miatt nőtt. A negatív vándorlási egyenleget főképpen a német és az osztrák munkaerőpiaci nyitás növelte meg. A jelenlegi korszerkezetet figyelembe véve az előreszámítások a népesség további csökkenését vetítik előre.

Summary.

The aim of our analysis is to present the population trends that have caused the significant population decline in the last decade in Hungary and that will determine the future Hungarian population in terms of numbers and composition. Our analyses and interpretations are carried out along the three population components: fertility, mortality, emigration and immigration. The analysis reveals that in the second decade of our century, the main factor of population decline was mortality loss, but that the negative balance of international migration also contributed significantly to population decline.

Natural reproduction (births minus deaths) has been negative in Hungary since 1981. In the period following the change of regime, natural increase increased from -1.9 per thousand births in 1990 to -4.1 per thousand in 2003, due to a decline in the birth rate. In the decade between 2010 and 2020, it ranged between -3.5 and -4.1, reaching -6.4 per thousand in the second year of the Covid-19 (2022).

The number of birth, which although fluctuated somewhat between 2010 and 2020, but was essentially stagnating, is the result of two opposite processes. On the one hand, the propensity to have children, measured by the total fertility rate, has been steadily increasing. On the other hand, the number of women of childbearing age, including women aged 20-39 who are of prime childbearing age, has been steadily declining.

An important feature of the pre-pandemic period was the slowdown in mortality improvement. The negative trend was observed in both EU countries and in our country, affecting both men and women. The age-specific look highlighted slowdown among middle-aged (30-59 years) man and women, and the improvement in mortality has declined also among younger elderly people (60-79 years). The stagnation in the number of deaths in Hungary was both a consequence of an ageing age structure and a reduction in the improvement in life expectancy. This stagnation was replaced by a rapid increase in mortality with the emergence of the Covid-19 epidemic. Our analysis revealed that during the pandemic the mortality risk for men was higher than that for women, and surprisingly the slope of the age-specific mortality risks were very similar to age-specific mortality risks before the epidemic.

Hungary’s net migration was positive for a long time after the regime change, then turned negative shortly before the decade under review, with the number of people leaving the country exceeding the number of people arriving. The main reason that after the opening of the Austrian and German labour markets in 2011, outmigration, especially labour emigration rapidly increase among Hungarians according to ‘mirror statistics’. Noteworthy, Hungarian outmigration is among the lowest compared to the new EU states. A new development is that significant “return migration” trends can be observed at the end of the decade.

At the end, as a summary, three population scenarios are presented, the most likely baseline scenario, the high fertility scenario and the zero net migration scenario. The baseline scenario shows that by 2050 the population size will fall to 8.5 million, which corresponds to a 13% decline over roughly three decades. The age structure will also change radically; while in 2019 the share of people aged 65 and over is 14.5%, in 2050 it will be 27.5%, i.e. more than a quarter of the population will be aged 65 and over.

Open access

Abstract

Ethiopia's government proposes paving existing roads or building modern intersections in cities to reduce maintenance costs. An unimproved signalized intersection at 6° 51′ 47.9″ N and 37° 45′ 50.1″ E is selected for this research. Cost-benefit analysis is used to evaluate the proposed innovative approach to designing and implementing an intersection and to compare whether the new road projects will have an adequate return. This research suggests converting the current intersection into a signalized roundabout to calm traffic. Signalized roundabouts have a higher net present value and a modified internal rate of return than improved signalized crossing intersections. Considering the country's high inflation rate, three scenarios recommend using a signalized roundabout.

Open access