Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Bartus Dávid x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Az aranyfejű hajtűk a római kori ékszerek különleges csoportját alkotják. Jelen tanulmány célja a Római Birodalom különböző területein található 28 lelőhelyről származó 91 darab hajtű vizsgálata tipológiai, kronológiai és funkcionális szempontok szerint, felhasználva a más nyersanyagokból készült párhuzamokat és a portrészobrászatban, illetve portréfestészetben ismert hajtűábrázolásokat.

Restricted access

Középtávú régészeti stratégia•

Vitaindító gondolatok a magyar régészet jelenéről és jövőjéről az ELTE BTK Régészettudományi Intézetéből

Archaeologiai Értesítő
Authors: Raczky Pál, Borhy László, Vida Tivadar, Kalla Gábor, V. Szabó Gábor, and Bartus Dávid

The Director of the EötvösLoránd Research Network, Miklós Maróthi initiated the preparation of a medium-term archaeological strategy that would ensure the identification, documentation, salvaging and safeguarding of the archaeological heritage as well as its successful assessment, careful preservation and efficient transmission. The proposal drawn up in the Institute of Archaeological Sciences of the Eötvös Loránd University covers the options and the priorities of Hungarian archaeological scholarship. During the past decades, the prospects of Hungarian archaeology have been determined by an often controversial and hasty legislation, while a constantly changing institutional background forced Hungarian archaeology to cope as best as it could amidst a deteriorating climate, leading to a serious loss of prestige. In order to provide a reliable narrative and reconstruction of the past, the study identifies and reviews the tasks involved in the management of the Hungarian archaeological heritage with a view to the current internationally accepted standards regarding documentation and assessment, safeguarding and presentation in museums, and its role in university training and in engaging the public. This study is intended as a keynote paper – we hope that our colleagues and educated compatriots who are apprehensive over the fate of the archaeological heritage will respond and offer their opinion.

Open access