Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • Author or Editor: Dóra Tamás x
  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Summary

Conceptual equivalence in economic dictionaries. This study aims at giving an overview of the bi- and multilingual economic dictionaries published in Hungary in printed and electronic forms; striving to fulfil this aim, it also endeavours to demonstrate, through specific examples, the presence or absence of conceptual equivalence and the difficulties created by them. The research of equivalence constitutes an important and controversial field both in linguistic sciences and in the linguistic theory of translation. There are several schools of thought concerning equivalence; different approaches have evolved according to the different fields and levels (e.g. semantic, text-level, semiotic, pragmatic approaches). Since the subject of our research is constituted by the above-mentioned language tools and technical terminology, we have decided to base our research on conceptual equivalence, i.e. the analysis of ‘conceptual equivalence’ of Arntz and Picht (1991). The latter is comparable with the concept-based research of technical terms.

Restricted access

Az olaszországi Bolzano autonóm megyében élő kisebbségek jogainak védelméről és a bistro terminológiai projekt létrejöttének hátteréről

On the protection of rights of the minority communities living in the autonomous county of Bolzano, and the bistro terminology project

Magyar Terminológia
Author:
Dóra Tamás

Absztrakt

Bolzano megyében a német ajkú kisebbség olyan összefüggő területi egységen él, amely elősegítette számára kisebbségi jogok kivívását és az autonómia kérdésének rendezését. A lakosság jelenlegi jóléte és a megye autonómiája azonban nem egyik pillanatról a másikra alakult ki, hanem évtizedek fejlődésének eredménye. Ez a fejlődés még napjainkban sem tekinthető lezártnak, sőt az európai integráció hatására folyamatosan változik. Érdemes megvizsgálni, hogyan alakult ki a jelenlegi állapot, és milyen jogi háttér biztosítja Olaszország e területén a német és a ladin nyelvi kisebbség önállóságát. Ebben fontos szerepet játszik a nyelvi kérdés is, amelyet a jogi terminológia tudatos kezelésével is igyekeznek támogatni. E vizsgálatok eredményei mintául szolgálhatnak a külföldön élő magyar kisebbség számára is.

Restricted access

Absztrakt

A tanulmány célja a szakfordítók számára készült TERMit adatbázis szerkezeti és tartalmi vizsgálata és részletes elemzése. Mai felgyorsult világunk számos területen változásokat hoz, és változnak a szakfordítói segédeszközök is. A hagyományos eszközök mellett egyre nagyobb tért hódítanak a modern terminológiai számítógépes adatbázisok, amelyek a korábbiakhoz képest számos többletinformációt nyújtanak a szakfordítók számára. Ezen a konkrét példán, és további vizsgálatokon keresztül lehetőség nyílik különböző adatbázisok közös és eltérő jegyeinek a kimutatására. A vizsgálat eredménye hozzájárulhat a magyar és a nemzetközi szemlélet egymáshoz történő közelítéséhez.

Restricted access
Magyar Terminológia
Authors:
Dóra Tamás
,
Ágota Fóris
, and
Barnabás Novák
Restricted access

A tanulmány tárgyát képező svájci jogi-közigazgatási terminológiai adatbank alapjait még 1987-ben fektették le, jelentős múlttal rendelkező projektről van tehát szó. Az adatbankot mind a mai napig frissítik és használják, sőt, nemrég számottevő, felhasználóbarát újításokat is végrehajtottak rajta. A TermDat létrejöttének körülményeit, típusát, felépítésének adatmezőit ismertetjük a tanulmányban, mivel ezek az információk számos tanulsággal szolgálhatnak akár hazai terminológiai adatbázisok létrehozására. Sőt, az alaposabb megismerés elősegítésére az olvasó még a háttérben folyó terminológiai munkába is betekintést nyerhet.

Restricted access
Magyar Terminológia
Authors:
Dóra Tamás
,
Eszter B. Papp
, and
Ágota Fóris
Restricted access
Magyar Terminológia
Authors:
Eszter B. Papp
,
Ágota Fóris
,
Eszter Sermann
,
Emese Szladek
, and
Dóra Tamás
Restricted access
Magyar Terminológia
Authors:
Dóra Tamás
,
Márta Ruttai
,
Réka Sólyom
,
Olívia Seidl-Péch
,
László Laki
, and
György Orosz
Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors:
Dóra Kovács
,
Vivien Szőnyi
,
Beáta Gatti
,
Petra Horváth-Bálint
,
Judit Czövek
,
Katalin Fenyves
,
Tamás Ildikó
,
Sándor Varga
, and
Gábor Vargyas
Restricted access