Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Ferenc Magyari x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Beszámoló az Amerikai Hematológus Társaság (ASH) 2021-es kongresszusáról: Köpenysejtes lymphoma

Report on the American Society of Hematology (ASH) 2021 Annual Meeting and Exposition: Mantle cell lymphoma

Hematológia–Transzfuziológia
Author:
Ferenc Magyari
Restricted access

11th International Symposium on Hodgkin Lymphoma – beszámoló Kölnből

Report on ISHL 11 – Cologne, 27–29 October 2018

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Ádám Jóna
,
László Pinczés
,
Ferenc Magyari
, and
Zsófia Miltényi
Restricted access

Diffúz nagy B-sejtes limfóma autológ transzplantációt követő relapszusának sikeres kezelése rituximab-bendamustinvenetoclax kombinációs kezeléssel

Successful treatment of relapsed diffuse large B-cell lymphoma after autologous transplantation with rituximab-bendamustine-venetoclax combination therapy

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Réka Ráhel Bicskó
,
Ferenc Magyari
,
Árpád Illés
, and
Lajos Gergely

Összefoglaló. Az autológ őssejt-transzplantáció után visszaeső diffúz nagy B-sejtes limfómás betegek kezelése nagy kihívást jelent. Az újabban alkalmazott kismolekulák, illetve a CAR-T-sejtes terápia ígéretes kezelési lehetőségek, de ezekkel még nincs megfelelő tapasztalat, illetve csak bizonyos betegcsoportban alkalmazhatók. A munkában egy autológ hemopoetikus őssejt-transzplantáció után visszaeső diffúz nagy B-sejtes limfómás beteg sikeres kezelését mutatják be a szerzők rituximab-bendamustin-venetoclax kombinációs indukciós terápiával, amit 1 éves fenntartó venetoclaxkezelés követett. A beteg a kezelést végig jól tolerálta, tartós remisszió alakult ki. Az eset jól példázza, hogy az új kismolekulák alkalmazása nemcsak az indukcióban, hanem fenntartó kezelésként is szóba jöhet egyes betegekben.

Summary. Treatment of patients with relapse of diffuse large B-cell lymphoma after autologous stem cell transplantation is a major challenge. Recently used small molecules and CAR-T-cell therapy are promising treatment options, but are not always available, and can only be used in certain groups of patients. In this paper the authors demonstrate the successful treatment of a relapsed diffuse large B-cell lymphoma patient after autologous hematopoietic stem cell transplantation with rituximab-bendamustine-venetoclax induction therapy for 6 cycles, followed by 12 months venetoclax maintenance therapy. The patient tolerated the induction and maintenance well, a sustained complete remission was achieved. The case highlights the possible implication of the novel small molecules not only in induction but maintenance treatment as well.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Ferenc Magyari
,
Judit Bedekovics
,
Judit Décsy
,
Péter Ilonczai
,
Árpád Illés
, and
Zsófia Simon

Absztrakt:

Mérsékelt thrombocytosis számos kórképhez társulhat (vérzés, gyulladás, vashiány, autoimmun betegségek stb.), de tartós, 450 G/l fölötti vérlemezkeszám esetén a beteg hematológiai kivizsgálása javasolt, ha a thrombocytosist egyéb, gyakoribb ok nem magyarázza. Egy 47 éves nő anamnézisében hypertonia, asthma bronchiale, endometriosis szerepel. Kivizsgálása 2015 márciusában fogyás, étvágytalanság miatt indult. Laboratóriumi vizsgálatai közül kiemelhető az emelkedett thrombocytaszám (617 G/l), vashiánya nem volt. 2015. április 7-én jelentkezett bal bordaív alatti akut fájdalom miatt, amelynek hátterében egyszerű képalkotó vizsgálatok eltérést nem mutattak. A hasi CT-vizsgálat az aorta abdominalis szakaszán 4,5 cm-es thrombust írt le, amely beterjedt a bal arteria renalisba, és elzárta azt. Az APTI-hez (aktivált parciális thromboplastinidő) igazított folyamatos nátrium-heparin kezelést indítottunk. A később megérkezett JAK2V617F-mutáció-analízis pozitív lett, majd a csontvelővizsgálat korai/praefibroticus myelofibrosist igazolt, így hidroxiureakezelést is kezdtünk. Az alkalmazott kezelések hatására a beteg panaszai megszűntek, thrombocytaszáma fokozatosan normalizálódott. Bár a mérsékelt thrombocytosis gyakran másodlagos jelenség, ha tartósan fennáll, és főként ha thromboemboliás események is kísérik, vérképző rendszeri betegség, elsősorban Philadelphia-kromoszóma-negatív krónikus myeloproliferativ kórkép lehetőségére is gondolni kell. Klinikailag az essentialis thrombocythaemia és a primer myelofibrosis korai, praefibroticus fázisa nagyon hasonló lehet, így a differenciáldiagnózis csak a csontvelő szövettani vizsgálatával lehetséges, mely az eltérő prognózis és kezelési lehetőségek miatt elengedhetetlenül szükséges. Orv Hetil. 2018; 159(15): 603–609.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Árpád Illés
,
Zsófia Simon
,
Miklós Udvardy
,
Ferenc Magyari
,
Ádám Jóna
, and
Zsófia Miltényi

Absztrakt:

Az elsődleges kezelés után a Hodgkin-lymphomás betegek 10–30%-a relabál vagy refrakter. Jelenleg elsőként autológ haemopoeticus őssejt-transzplantáció javasolt ezekben az esetekben, bár ezt követően csak a betegek fele gyógyul meg, a medián teljes túlélés is mindössze 2–2,5 év. Számos prognosztikai tényező határozza meg az autológ haemopoeticus őssejt-transzplantáció sikerességét, amelyek figyelembevételével, szükség esetén konszolidációs kezelés alkalmazásával az eredmények javíthatók. Az autológ őssejt-transzplantáció után relabáló betegeknek még kedvezőtlenebb a túlélése, és ennek a betegcsoportnak a kezelése jelenti a legnagyobb kihívást a Hodgkin-lymphoma terápiája során. Szerencsére az utóbbi években számos új kezelési mód vált elérhetővé, így a brentuximab vedotin és az immuncheckpoint-gátlók, amelyektől a túlélési és gyógyulási eredmények javulását reméljük. Az allogén transzplantáció eredményei is javulhatnak a haploidentikus transzplantáció alkalmazásával. Összefoglalónkban ezeket az új lehetőségeket mutatjuk be. Orv Hetil. 2017; 158(34): 1338–1345.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zsófia Simon
,
Árpád Illés
,
Zsófia Miltényi
,
Ferenc Magyari
,
László Váróczy
,
Nikolett Péter
, and
Lajos Gergely

Bevezetés: A rituximabkezelés hatására elhúzódó B-sejt-depléció alakulhat ki, amely fokozott fertőzési kockázattal járhat. Célkitűzés: A fehérvérsejtszám, a CD19+ B- és a CD4+ T-lymphocyták számának, valamint az immunglobulin G-, A-, M-szintek változásának vizsgálata rituximabtartalmú kemoterápiában részesülő betegeknél, valamint a fertőzéses szövődmények felmérése és a vonatkozó irodalom áttekintése. Betegek és módszerek: Összesen 35 diffúz nagy B-sejtes lymphomás beteget vizsgáltak rituximab-cyclophosphamid-vincristin-doxorubicin-prednisolon (R-CHOP) terápia mellett. A perifériás vérben a B- és T-sejt-populációkat áramlási citometriával, az immunglobulin-szinteket szérum nefelometriával mérték. Eredmények: A kezelés hatására a CD19+ B-lymphocyták nem voltak kimutathatók a perifériás vérből, számuk a kezelést követő 12. hónaptól növekedett. Infekció a vizsgált betegcsoportban nem fordult elő. Következtetések: A rituximab hatására kialakuló B-sejt-depléció ebben a betegcsoportban is igazolható volt, súlyos vagy nem várt fertőzést nem tapasztaltak. Fokozott fertőzési kockázattal elsősorban (hosszabb) fenntartó rituximabkezelés mellett kell számolni. Orv. Hetil., 2012, 153, 1658–1666.

Restricted access

Ritka lokalizációjú plasmocytoma autológ hemopoetikus őssejtátültetést követően

Rare localized plasmacytoma after autologous haemopoietic stem cell transplantation

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
István Virga
,
Edit Páyer
,
Sándor Barna
,
Judit Bedekovics
,
László Váróczy
,
Bálint Virga
,
Zsolt Nagy
,
Árpád Illés
, and
Ferenc Magyari

Bevezetés

A plasmasejtes myeloma érett B-sejtes neoplasia, amit klonális plasmasejt szaporulat jellemez. A diagnóziskor az esetek mindössze 4%-át teszi ki az extramedulláris plasmocytoma (EMP), mely a betegség előrehaladásával, relapsusok alkalmával gyakrabban, már 3–14%-ban mutatható ki.

Esetismertetés

50 éves nőnél 2019-ben indult kivizsgálás fogyás, gyengeség, fulladás miatt. A laborvizsgálatok során anaemia, hypercalcaemia, beszűkült vesefunkció volt kiemelhető. 2019 márciusában végzett perifériás vér- és csontvelővizsgálat alapján plasmasejtes leukemia volt igazolható, diffúz csontvelői érintettséggel, 1q21 amplifikációval, hyperdiploid kromoszóma állománnyal. A nagy rizikójú betegség miatt 4 ciklus VTD-PACE (bortezomib, thalidomid, dexamethason, cisplatin, doxorubicin, cyclophosphamid, etoposid) indukciós kezelés hatására MRD negatív komplett remisszió alakult ki. Sikeres őssejtgyűjtést követően további 2 ciklus VTD-kezelést kapott. Bendamustin-melphalan kondicionáló kezelést követően végeztük el az autológ őssejt-transzplantációt. A 100 napos posttranszplantációs vizsgálatok során MRD negatív komplett remisszió volt véleményezhető. 22 havi fenntartó lenalidomid kezelést követően mindkét alsó végtagon tapintható szövetszaporulat jelentkezett. A csontvelő áramlási citometriás vizsgálata negatív volt. 18FDG-PET/CT és kontrasztos MR-vizsgálatok az alapbetegség relapsusát valószínűsítették. Klinikánkon elvégzett core biopszia szövettani vizsgálata izom érintettséggel járó multiplex extramedulláris plasmocytomát igazolt. 2. vonalbeli kezelésként DRD (daratumumab, lenalidomid, dexamethason) terápia indult, azonban nem megfelelő terápiás válasz miatt KPD (carfilzomib, pomalidomid, dexamethason) protokollal folytattuk. KPD-kezelés mellett jó terápiás választ követően ismételt progresszió igazolódott. Emiatt lokális irradiáció történt, mely mellett kiterjedt, szisztémás relapsus jelent meg. EDAP (etoposid, cisplatin, citarabin, dexamethason) protokoll szerinti mentő kezelés indult venetoclax kiegészítésben. Mivel a beteg klinikailag jól reagált, allogén őssejt-transzplantáció elbírálására felterjesztés történt, melyet elfogadtak.

Megbeszélés

A plasmasejtes myelomában viszonylag gyakoriak a másodlagos, izommal határos szöveti beszűrődések, azonban a közvetlen izomszövetben megjelenő plasmocytomák igen ritkák. Esetünket a biopsziával és képalkotó vizsgálatokkal igazolt ritka EMP-lokalizáció miatt tartottuk bemutatásra alkalmasnak.

Restricted access

Multirezisztens kórokozók előfordulása hematológiai betegeinkben – a rezisztenciatrendek változása

Multidrug-resistant bacteria in hematology patients – changes in antibiotic-resistance trends

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Réka Ráhel Bicskó
,
Renáta Nyilas
,
Judit Szabó
,
Ádám Jóna
,
Ferenc Magyari
,
Mariann Szarvas
,
Árpád Illés
, and
Lajos Gergely

Absztrakt:

A multirezisztens kórokozók jelenléte világszerte egyre nagyobb gondot jelent a kórházakban. A túlzott és indokolatlan, vagy helytelenül megválasztott antibiotikum-kezelések hatására a rezisztens törzsek kiszelektálódnak, és súlyos infekciókat okoznak, ami az immunszuprimált betegekben sokkal kifejezettebb. E probléma megoldására indult 2013-ban a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Intézet B épület Hematológiai Osztályán az antibiotikumok diverzifikálása. A monoton gyógyszerválasztás tudatos elkerülésének eredményeként egyes multirezisztens törzsek, így a kiterjedt spektrumú béta-laktamáz termelő Escherichia coli (2012-ben 16, 2016-ban 4 eset) és Klebsiella pneumoniae (2012-ben 27, 2016-ban 3 eset) előfordulása csökkent. Ugyanakkor új gond a vancomycinrezisztens Enterococcus spp. megjelenése (2012-ben 1, 2016-ban 6 pozitív tenyésztés), aminek hátterében valószínűleg a Clostridium difficile-infekció miatt kezelt esetek számának növekedése áll (2011-ben 2, 2015-ben 11 eset). A helytelen antibiotikum-felhasználás növeli az ápolási költségeket és rontja a fertőzések kimenetelét, ezért nagyon fontos az antibiotikumok tudatos és ésszerű alkalmazása mind egyéni, mind osztályos szinten. Ahhoz, hogy a multirezisztens kórokozók által okozott fertőzésekkel fel tudjuk venni a harcot, nem csak új antibiotikumokra van szükség, hanem új szemléletre is az infekciók kezelésében.

Open access