Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Author or Editor: Ferenc Mező x
  • Social Sciences and Law x
Clear All Modify Search

A Kaukázus –nemkülönben Közép-Ázsia –orosz fennhatóság alóli függetlenedése több szem-pontból a konfliktusok újjáéledését jelenti, egyrészt Törökország, Irán, Oroszország és az „új államalakulatok”, illetve maguk az új államalakulatok egymásközti viszonyában, másrészt az adott „politikai egysége_Ä

Restricted access

A ciprusi kérdés ismertetésének aktualitását az adja, hogy a koppenhágai alapelveknek megfelelő, csatlakozásra javasolt hat állam között szerepel Ciprus. Ez több problémát vet fel, melynek kifejtésére és megvilágítására vállalkozik e tanulmány._t

Restricted access

A legutóbbi amerikai elnökválasztáson a republikánusok és a demokraták többek között a latin, valamint az afroamerikai szavazatokért versenyeztek. George Bush nem véletlenül kért fel egy fekete nyugalmazott tábornokot külügyminiszternek a hatvankét éves Colin Powell személyében. Az elnöki beiktatás napjaiban nem csak bálokat, h_c

Restricted access