Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • Author or Editor: Gábor Tóth x
  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All Modify Search

The Trivulziana Cod. N. 1458 is a variant of the dispatch, known as the “Landus report” in the Hungarian historiography. This report narrates the history of Hungary from the death of Louis the Great up to the peace between Matthias Corvinus and Frederick III in 1463. However, the codex of the Trivulziana Library also contains a new closing section, which narrates the events following the death of Matthias. In this paper, I examine two questions: (a) was this closing section written by the same person as the so-called Landus report?; (b) does this closing section provide us new pieces of information concerning the history of Hungary? In addition to this, I give a general account of the content of the dispatch and review its editions and its manuscript tradition. Moreover, I outline its reception in the Hungarian historiography. Finally, in the Appendix I give the transcription of the closing section of the manuscript as well as another unpublished part of the manuscript, although the examination of this will be the subject of further studies.

Restricted access

Jelen tanulmány a Bonyhádtól (Tolna megye) északra fekvő Szöcske-szántók dűlőben talált kora avar korra keltezhető, viszonylag gazdag melléklettel bíró sírnak és mellékleteinek a leírását tartalmazza. A temetkezés idejét a sírból előkerült leletek alapján a kora avar korra, a 6. század végére – 7. század elejére lehet tenni. A leletegyüttesben a tarsolyzáróként szolgáló egykori bizánci füstölőhöz tartozó elem és az ezüstcsésze a Balkán bizánci térségéből, egy kirabolt templom felszereléséből származhat és egy olyan személy leletegyütteséhez tartozhatott, aki maga is részt vett az avarok balkáni hadjárataiban, vagy ilyen személyekkel kapcsolatban állt.

Presented and discussed here is a burial with a relatively rich array of grave goods dating from the Early Avar period found in an area known as Szöcske-szántók lying north of Bonyhád (County Tolna). On the testimony of the finds recovered from the burial, the grave can be assigned to the Early Avar period, to the late 6th–early 7th century. An element taken from a Byzantine censer that was repurposed to serve as a purse clasp and the silver bowl obviously originated from a looted church in Byzantium’s Balkanic province and were the possessions of a person who had participated in the Avars’ Balkanic campaigns or who had contact with these individuals.

Open access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Anikó Báti, Tamás Régi, István Sántha, Katalin Tóth, Zoltán Nagy, Gábor Vargyas, and Gábor Vargyas
Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Benedek Láng,, Ildikó Tamás,, Vilmos Voigt,, Judit Kis-Halas,, Tóth G. Péter,, and Gábor Vargyas
Restricted access