Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • Author or Editor: Gergely Horváth x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All Modify Search

A természetvédelem, az élőhelyek és az élővilág védelme, továbbá a környezetvédelem azonos alapokon nyugszanak, mind a négy védelmi rendszer „az élet természeti alapjait“ törekszik megóvni — nagyrészt éppen társadalomvédelmi céllal — az azokat károsító, túlhasználattal fenyegető emberi igénybevétellel szemben. A védelmi rendszer elengedhetetlen része, szervezeti-hatásköri aspektusa a jogalkalmazó, jogot kikényszerítő szervek köre (alanyi oldal). Végül az önmagában is komplex védelmi rendszernek tekinthető elem, az élet természeti alapjainak sajátos védelmi eszköze, a legjellemzőbb módon a természetvédelemhez és az élőhelyek védelméhez kapcsolódó védett területek zónarendszere kerül a vizsgálat középpontjába.

Restricted access

A fenntarthatóság addig nem érhető el, amíg az emberiség nem veszi tudomásul a természettől való örök függését. A gazdasági jólét alapja a természeti tőke, „az élet természeti alapjai”, amelyeket az ember büntetlenül nem szabhat át. Számolni kell a természeti környezet biofizikai feneketlenségébe vetett tévhit és a gazdasági növekedés feltétel nélküli erőltetésének okozataival. A hetedik környezetvédelmi cselekvési program a Jólét bolygónk felélése nélkül címet viseli, ami a „túllövés” (overshoot)1 állapotában ?nellentmondást rejt. A „növekedés” — tehetnek elé bármilyen jelzőt — biofizikai szempontból véges világban eleve nem lehet fenntartható. A „jólét” relatív szint, értékrendtől függően más-más tartalmat hordoz, válsághelyzetben pedig alaposan átértékelendő fogalom.

Restricted access

Environmental law is encroaching into the legal system, because it orders the following of the imperative principle of integration, according to which it is necessary to build environmental considerations and priorities into all norms, plans and activities using or affecting the environment.

The highest level of national environmental legislation is the Fundamental Law of Hungary (25 April 2011), which also has new environmentally relevant provisions, which are worth analysingas they serve to protect the natural foundations of life. This assured defence of the interest of future generations stems from the human right to a healthy environment, which is linked to the respect of human dignity and life. This human right belongs to the third generation, the solidarity or collective-developmental group of rights.

The Fundamental Law also comprises several subfields of environmental law by mentioning their protected subjects and emphasizing their importance.

Full access
Educatio
Authors: Aranka Varga, Kitti Vitéz, István Orsós, Bálint Fodor, and Gergely Horváth

Összefoglaló. Tanulmányunk hazai és nemzetközi írásokra támaszkodva tisztázza az inklúzió és a diverzitás fogalomkörét. Vizsgáljuk, hogy miként vált a felsőoktatás jellemzőjévé a diverzitás, valamint az inkluzivitás fókuszba kerülése mögött meghúzódó további okokat és következményeket. Kérdőíves kutatásunk arra irányult, hogy a Pécsi Tudományegyetem diverz hallgatói köre (N: 809) mennyire részese az egyetemi közösségi és tudományos életnek, mutatnak-e különbséget a társadalmi hátránnyal küzdők a bevonódásban. Az eredmények rámutattak, hogy a nagy egyetemi programokon a társadalmi hátrányban levők alulreprezentáltak, azonban a szakkollégiumok és egyéb mikroközösségek nagyobb mértékben képesek a személyes megszólításra, az inkluzív közeg biztosítására.

Summary. Our study clarifies the concepts of inclusion and diversity based on domestic and international studies. We examine how diversity has become a feature of higher education, and the additional causes and consequences behind the focus of inclusivity. Our questionnaire study explored the extent to which the diverse group of students of the University of Pecs (N: 809) is involved in the university social and academic life, and whether those with social disadvantages show a difference in involvement. The results revealed that socially disadvantaged students are underrepresented in large university programmes, however, student colleges and other micro-communities are more able to address these students in a personal way and to provide an inclusive environment.

Open access