Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Gulyás Bence x
  • All content x
Clear All Modify Search

Bóna István a szegvár-sápoldali 1. sírt az avarság első generációjához sorolta. Ennek megfelelően a temetkezési szokások és a mellékletek keleti párhuzamait keleten, főleg Közép- és Belső-Ázsiában kereste. Ugyanakkor az új eredmények fényében a sápoldali halott kulturális gyökerei Kelet- Európában, a Sivašovka-típusú temetkezések előzményei között keresendők. A sírban talált tárgyak kapcsolatai nem ázsiai, sokkal inkább közép-kelet-európai kontextusban értelmezhetők.

Restricted access