Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Ildikó Laki x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A magyarországi ösztöndíjak jellege az elmúlt közel húsz évben jelentősen megváltozott. Előtérbe kerültek a hazai kezdeményezések mellett a külföldi, tengerentúli ösztöndíjak is, melyekre egyre nagyobb és határozottabb igény lépett fel. A kezdeményezések kiválóak, de mindez akkor töltené be maradéktalanul a szerepét, ha a társadalmi hasznosultság elve is érvényesülne. A hazai oktatási rendszer szükségessé teszi a külföldi tapasztalatok megszerzését, a különböző szakmai kompetenciák elsajátítását, hiszen a rendszer újragondolásában, értékelésében az európai és Európán kívüli tendenciák elengedhetetlen ismérvek.

Restricted access

A III. évezred küszöbén számos térségi kezdeményezés indult el országszerte, mely az egyes térségek régi és új szereplőinek megismerésére, erőforrásaik feltárására, valamint a kihasználásukra irányuló programok értékelésére irányul. A régiók, a térségek, a települések és a települési szereplők egyaránt arra törekednek, hogy a mindenkori változásokhoz igazodva sajátos karaktereket alakítsanak ki, s ezáltal helyet biztosítsanak a különféle iparágaknak, tevékenységeknek. A Térségi szereplők és térségi sajátosságok a Pilis-Dunakanyar (Szentendrei) kistérségben című jelen összefoglaló a kreatív iparágak körét kívánja bemutatni egy Budapesthez közeli, kiváló pozícióban lévő kistérség helyzetén keresztül. A kistérség kedvező helyzetét nemcsak települései és azok lakói, hanem a természeti és épített környezete, továbbá az egyes települések történeti múltja biztosítja. E témával összefüggésben a jelen munkában két területre kívánok összpontosítani: egyfelől a települések és a bennük rejlő potenciákra, a helyi ún. kreatív iparágak megjelenésére, illetve azok formáira, másfelől a térség természeti és társadalmi leírására, a térségben élők kapcsolati tőkéjére, illetve kapcsolódási pontjaira. Alapvető megállapításom, hogy a térségben kiváló erőforrások állnak rendelkezésre a helyben élők számára (természeti és tárgyi kincsek), amelyek sem az ipar, sem a társadalom oldaláról nem hasznosulnak kellőképpen. A hiányosságot minden esetben az egyéni és csoportos kezdeményezésekben, a társadalmi kapcsolatok szakadozottságában, az erőforrások nem megfelelő összpontosításában, valamint a helyi iparágak és szereplők bizonytalan helyzetében érhetjük tetten. A térségi potenciák azonban mindebben kötőelemet jelenthetnek, amennyiben sikerül a fenti csoportokat belső és külső együttműködésre késztetni.

Restricted access

A jelen összefoglalás a fogyatékossággal élők helyzetét s az ezzel összefüggő értelmezéseket kívánja bemutatni. A fogyatékosság a mai magyar társadalomban kiemelt társ__

Restricted access