Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: István Sajtos x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Új anyagtörvény kerül bemutatásra, mely fenomenológiai módon írja le műszaki textíliák feszültség-megnyúlás viselkedését. Az anyagmodell figyelembe veszi a műszaki textíliák két szálirányának kölcsönhatását.

Restricted access

A mai mérnöki gyakorlatban a falazatok alakváltozási jellemzőit kísérleteken alapuló, fenomenológiai összefüggések segítségével határozzák meg. A cikkben arra a kérdésre keressük a választ, hogy meg lehet-e határozni a falazatot alkotó összetevők – a falazóelem, illetve a habarcs – alakváltozási jellemzőinek, geometriájának és a kötési módnak az ismeretében a falazat rugalmassági és nyírási modulusát. A cikk röviden ismerteti az alakváltozási jellemzők meghatározásának elméleti módjait, és új homogenizációs modelleket mutat be kitöltetlen állóhézagú falazat alakváltozási jellemzőinek meghatározására. A bemutatott és az általunk alkotott modellek használhatóságát végeselem-módszerrel igazoltuk.

Restricted access

A formakeresés az alkotói folyamat jellemző része. Legyen szó építészeti vagy szerkezeti formáról, ez a tervezés egyik legalapvetőbb és egyben legösszetettebb feladata. Elsődleges eszközei a rajz és a fizikai (vagy virtuális) modell. Sok esetben a szerkezeti rendszer kialakítása csak az építészeti forma által meghatározott geometriai korlátok között lehetséges. A dolgozat célja, hogy olyan ismert, az alkotót segítő módszereket tekintsen át, melyek már az alapvető geometria meghatározásakor figyelembe veszik az adott építőanyag szerkezeti viselkedését, ami döntően meghatározza az építészeti formát is. A formakeresés iteratív folyamat, melyben kulcsfontosságú, hogy az egyes paraméterek (terhelés, geometria) változtatásának hatásáról a tervező közvetlen visszajelzést kapjon. Ennek előfeltétele, hogy a szerkezet működése megfelelően leegyszerűsíthető legyen, grafikai vagy fizikai modell esetében egyaránt. Erre a tisztán nyomásra vagy húzásra igénybe vett szerkezetek különösen alkalmasak, ahol a folyamatos felületek viselkedése önsúly hatása alatt viszonylag jól közelíthető diszkrét rúdlánccal/rúdhálóval. Antoni Gaudi és Frei Otto kötélmodelljei is ezen az elven alapultak. Ugyancsak az interaktivitás, a szerkezeti működés láthatóvá, érzékelhetővé tételének igénye inspirálta Karl Culmannt, amikor a grafostatika elveit lefektette. Mind a modellezés, mind a grafikai módszerek legfőbb korlátját az jelentette, hogy a léptékváltásból eredően az esetleges kezdeti pontatlanságok, illetve az ún. mérethatás révén a szerkezet működése a modellen tapasztaltaktól jelentősen eltérhet, így a szerkezettervezés egyre inkább a numerikus módszerek irányába tolódott el. Boltozatok és bizonyos héjszerkezetek esetében azonban az alábbiak szerint a keresztmetszetek jelentős tartalékai miatt ezek a hatások kevésbé jelentősek. A számítógépes modellezés fejlődése nyomán a fenti módszerek reneszánszukat élik: számítógépes környezetben a korábbi problémák (pontatlanság, méretvétel) egyszerűen áthidalhatóak. A témában folyó jelenlegi kutatások ígéretes alkalmazásokat mutatnak egyrészt történeti (jellemzően boltozott) szerkezetek elemzése, másrészt „szabadon formált”, összetett (boltozott) héjak tervezése terén.

Restricted access

A gömbhéjak horpadási alakját a kutatók jelentős része forgásszimmetrikusnak feltételezi. A megváltozott alak a gömbfelület egy részének egy sík által való lemetszésével, és a lemetszett résznek a síkra való tükrözésével nyerhető. Általában az a feltételezés, hogy az eredeti gömb és a tükrözött gömbrész csatlakozási vonala, a horpadási él kör alakú. Kevesen foglalkoznak az ettől eltérő, de a kísérletek során sokszor tapasztalt poligonális horpadási alakkal, melynél a horpadási él valamely szabályos sokszöghöz hasonlít. Az irodalomkutatás alapján az erre az esetre vonatkozó megállapításuk egységesen az, hogy a kérdés nem megoldott, a téma további vizsgálatot igényel. Kutatásunk célja a gömbhéj valódi horpadási alakjának meghatározása, továbbá a horpadást leíró teher-elmozdulás összefüggés meghatározása. Ehhez olyan kvalitatív modellt dolgoztunk ki, mely visszaadja a kísérletek során tapasztalható viselkedést. Bemutatjuk ezen kívül azt is, hogy a horpadási él poligonális alakja a rugalmasan ágyazott síkbeli nyomott gyűrű kihajlásával is összefüggésbe hozható. A cikkben az elméleti eredményeket kísérleti eredmények támasztják alá.

Restricted access

The paper considers the buckling of complete spherical shells. The main purpose could be, as a basis for real design, to find the lower critical load. Three scientists developed the idea that the buckled shape of the shell is the isometrically transformed shape of the original shell surface. Applying this idea using rotationally symmetric buckled shape the lower critical load can be calculated fairly easily for spherical shells. In reality the buckled shape has rather discrete rotation symmetry. Considering this kind of buckled shape is the main task of our research. Some preliminary results related to this buckling form will be presented here.

Restricted access

The economy of the exotic

The relation of shell architecture and industrialization in Hungary between 1949–1970

Építés - Építészettudomány
Authors:
Orsolya Gáspár
and
István Sajtos

The history of shell architecture is closely linked to the rapid industrialization of the first half of the 20th century. The large spans required for industrial buildings were most suitable for the developing structural systems based on reinforced concrete shells. Present paper studies the unique features of the development of shell architecture in Hungary, in comparison to other former socialist states and the West. The significance of individual engineering qualities as opposed to the international trends is studied via the evolution of the shell roofing designed for the KÖFÉM Factory. The different social-political context and the relative isolation of the Soviet Sphere of interest during the second half of the 20th century generated a mild western interest toward the ‘exotic’, the architectural developments of the eastern block. As the former socialist countries are recently coming to terms with their socialist architectural heritage, this interest is awakened. The short analysis of the western recognition of Hungarian industrial architecture in general and shell architecture in particular helps to understand its global and local relevance freed from the self-affirming interpretation of the contemporary socialist press.

Restricted access

Vályogfalazat teherbírását határoztuk meg külpontos nyomásra. A teherbírást, a kísérleteknek megfelelő, csak nyomásnak ellenálló, alakváltozásra fellágyuló anyagmodellel számítottuk. A javasolt anyagmodell paramétereinek változtatásával a mérnöki gyakorlatban használt anyagmodellek mindegyike előállítható. A falazat teherbírását nem lehet előírt tönkremeneteli állapotokat kiválasztva meghatározni. A tönkremenetelt jelentő igénybevételt a keresztmetszet nyomaték-görbület függvényének maximuma szolgáltatja. Megállapítottuk, hogy a tönkremenetelt jelentő állapotot nem feltétlenül jelzi előre repedés. Ugyanakkor a falazat viselkedése is változik, a duktilistól a ridegig, az igénybevételek változásával. Azt is megállapítottuk, hogy a falazat magsávja, ami a repedésmentes állapothoz tartozó külpontos erők tartománya, függ a javasolt anyagtörvény paramétereitől és a működő nyomóerő nagyságától is. Javaslatot tettünk egy egyszerűbb, de elfogadható pontosságú, a javasolt anyagtörvényt helyettesítő, anyagtörvényre is.

Restricted access