Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • Author or Editor: Judit Fekete x
  • Social Sciences and Law x
Clear All Modify Search

A tanulmány korunk egyik legégetőbb problémájával foglalkozik: a hatékony társadalomirányítás és az emberi civilizáció jövőjével. Égető problémákkal szembesít. Taglalja, hogy mivel kell szakítanunk. És mutat egy lehetséges alternatívát is, hogy perspektívánk legyen a holnaphoz.

Restricted access

Adalékok a politika szociológiájához

Kríziskezelés a központi gazdaságirányítás és a főhatoságok részéről (Tegnapunk jelene)

Author: Judit Fekete

Az egyes gazdasági krízishelyzetekre adott számos központi politikai válasz kudarcba fulladt a legkülömbözőbb kultúrával rendelkező országokban, a külömböző politikai berendezkedésű társadalmakban, polgári demokráciában, volt és jelenlegi szocializmusokban egyaránt –nemzeti és nemzetközi szinten is. Az egyes központi gazdaságirÄ

Restricted access

Nemzetközi szinten a pólusok dinamikus szegmensét jelentik az új gazdaságnak. Fejlesztési stratégiájuk ötvözi az innováció ösztönzését és a fenntarthatóság előmozdítását. A póluskoncepció ideájában és gyakorlatában rendhagyó törekvéseket és megoldásokat fedezhetünk fel a fejlesztéspolitikában és a különböző szereplők együttműködésében. Eddigi sikereik reményt ébreszthetnek aziránt, hogy sikerülhet válaszolni a XXI. század komplex kihívásaira és szé__

Restricted access

A tanulmány olyan – a világ különböző térségeiben létező – új típusú, egyedi kezdeményezésekre hívja fel a figyelmet, amelyek közösek egyrészt abban, hogy az együttműködésre, az eltérő szempontok és érdekek kölcsönös figyelembevételére, az előrelátásra építenek. Másrészt abban, hogy a hagyományos szisztémáknál, a megszokott eszközöknél hatékonyabban kezelik az adott gazdasági, társadalmi, szociális és környezeti problémákat. Figyelmeztet arra is, hogy a kirobbant válság nem elodázza, hanem még sürgetőbbé teszi az ilyen típusú újítások alkalmazását.

Restricted access