Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Károly Polcz x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Jorge Díaz Cintas and Aline Remael: Audiovisual translation: Subtitling

(Manchester: St. Jerome Publishing, 2007, 272 pp. ISBN: 978-1-900650-95-3)

Across Languages and Cultures
Author:
Károly Polcz
Restricted access

Az egységes terminushasználat rendkívüli jelentősséggel bír a szakmai nyelvhasználatban, mivel megkönnyíti a szakemberek közötti kommunikációt. Tapasztalatunk szerint a szaknyelvoktatásban és a szakfordító képzésben a terminológiai problémák egyik fő oka, hogy az oktatók, illetve a hallgatók ugyanarra a fogalomra eltérő terminusokat használnak. Ez különösen igaz a marketing szaknyelvre. Tanulmányunk célja, hogy ismertessük a consumer goods (fogyasztási cikkek) és hiponimáinak használatáról végzett vizsgálat eredményeit. Hipotézisünk szerint ezen terminusok használata mindmáig nem egységes az angolról magyarra fordított marketing tankönyvekben, valamint az angol–magyar szakszótárakban. Elemzésünket autentikus angol és magyar nyelvű szakkönyvek, fordítások, illetve szakszótárak alapján végeztük el. A tanulmányban rámutatunk arra, hogy míg az angol nyelvű terminológia egységes, addig a magyar fordítók és szerzők számos esetben ad hoc jelleggel használják a terminusokat, ami terminológiai problémákhoz vezethet mind a szaknyelvoktatásban, mind pedig a fordítóképzésben.

Restricted access
Magyar Terminológia
Authors:
Károly Polcz
and
Péter Gaál
Restricted access