Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: K. Kulcsár x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány áttekinti a keletközépeurópai régió és benne Magyarország modernizációját, annak akadályait és torzító tényezőit, valamint a XX. században a régiót ért, meghatározó külső hatásokat. A áttekintés háttérül szolgál a magyarországi jogfejl ő dés bemutatásához, amelyen belül a szokásjog és a törvények viszonya különösen figyelemre méltó szerepet játszik és egyúttal a jognak a modernizáción belül bizonyos autonómiát biztosít. A szokásjog megmutatkozik abban is, hogy a korábbi jogfelfogás érvényesül a bírói gyakorlatban, a jogalkalmazásban. Az 1948-as és az 1988 utáni rendszerváltás sok tekintetben hasonló feladatokat állított a jogrendszer átalakítása elé, még akkor is, ha azok társadalmi tartalma jelent ő sen különbözött egymástól. A jog mint modernizációs eszköz alkalmazásának korlátaira egy, az 1950-es évek legelején lefolytatott magyarországi jogtudományi vita következtetései világítanak rá. Sem az évszázados jogfejlődés sajátosságai nem hagyhatók figyelmen kívül, sem pedig a gazdasági, társadalmi, kulturális sajátosságokat nem lehetséges átlépni. A jogalkotás nem minden probléma, feladat megoldására alkalmas eszköz, viszont mindig az adott társadalomra jellemző és annak hosszú távú pályáját jöveti. I.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Margit Kulcsár, Gabriella Dankó, H. G. I. Magdy, J. Reiczigel, T. Forgach, Angella Proháczik, Carole Delavaud, K. Magyar, Y. Chilliard, L. Solti, and Gy. Huszenicza

Maternal plasma leptin is elevated in ewes during pregnancy. The authors studied whether there was any relation between maternal plasma leptin and insulin concentrations, the number of fetuses and the circulating and faecal levels of gestagens. At the end of the breeding season in January the ovarian activity of Prolific Merino ewes was induced/synchronised with gestagen + eCG treatment. Ewes were inseminated artificially (AI) by laparoscopy. Blood and faecal samples were collected before AI (day 0) and again 41, 81 and 101 days later. The plasma levels of leptin (pL), insulin and progesterone (pP4), and the faecal P4 metabolite (P4-met) content were determined. The day 0 level of pL was significantly higher in pregnant (n = 24) than in non-pregnant ewes (n = 32). By day 41 the pL of pregnant animals had doubled, it showed a further moderate increase on day 81, and decreased slightly thereafter. During pregnancy pP4 and faecal P4-met rose continuously and were positively correlated at all stages. The mean levels of pL and pP4 and the faecal content of P4-met were lower in ewes bearing single (n = 12) than in those with 2 (n = 6) or 3-5 fetuses (n = 6). Analysis of variance demonstrated significant differences according to the number of fetuses in the pL and pP4, but not in P4-met (p = 0.042, 0.044, and 0.051, respectively). Leptin showed positive correlation with insulin before the AI but not during pregnancy. On days 41 and 81 pL showed a slight positive correlation with P4 and P4-met, which decreased slightly by day 101. This study shows that although leptinaemia is affected by the number of fetuses and the level of P4, pregnancy stage is a more important regulator than these additional factors.

Restricted access