Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Katalin Mohai x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány a sikertelen tanulási teljesítmények mögött meghúzódó pszichikus folyamatokat, és azok rendellenes működését mutatja be egy kisiskolás korú diszlexiás csoporton végzett vizsgálat alapján. A MAWGYI-R teszt és a Hiskey Tanulási alkalmasságot vizsgáló teszt eredményeinek kvantitatív és kvalitatív összehasonlításával megkíséreltük a diszlexiás tanulók intelligencia- és kognitív profilját megrajzolni, s a markánsan megragadható funkciózavarokat meghatározni. Vizsgálatunk célcsoportját 15 kisiskolás korú diszlexiás tanuló alkotta, akikkel mindkét teljesítménytesztet fölvettük. A kontrollcsoportot a MAWGYI-R standardizálása során összegyűjtött jegyzőkönyvek alapján válogattuk össze. A kognitív képességek elemzésekor először a diszlexiás és kontrollcsoport globális intelligenciaértékeit hasonlítottuk össze, majd külön a MAWGYI-R profiljait. A diszlexiás csoport kognitív mutatóit mind a MAWGYI-R, mind a Hiskey-szubtesztek alapján is elemeztük, és kísérletet tettünk a képességek együttjárásainak a meghatározására is. Az eredmények azt mutatták, hogy a diszlexiás tanulóknál a kognitív képességek hiányos szerveződése sajátos tanulási képességprofilt eredményez, amely együtt jár a nyelvi funkciók gyengeségével és a vizuá­lis percepció diszfunkciójával.

Restricted access

A diszlexia és a figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD) gyakran együttesen jelenik meg, nagyfokú komorbiditást mutatva, ugyanakkor a kutatások a két klinikai kép eltérő természetét igazolják.Vizsgálatainkban a hazai diagnosztikus munkában egyre inkább elterjedt WISC-IV gyermek-intelligenciatesztet alkalmaztuk. Mivel a teszttel kapcsolatosan csupán néhány éves tapasztalattal rendelkezünk, kutatásunk további célja a WISC-IV gyermek-intelligenciateszt alkalmazhatóságának és diagnosztikus érzékenységének feltárása ADHD és diszlexia esetében. Hosszú távon eredményeink hozzájárulhatnak a pontosabb differenciáldiagnosztikus kritériumok felállításához, mindezzel lehetővé téve a specifikusabb fejlesztési célok felállítását.Jelen tanulmányban az ADHD-s, diszlexiás gyermekek WISC-IV gyermek-intelligenciatesztben mutatott profilját elemezzük. A kutatásban 13 ADHD-s, 13 diszlexiás és 13 kontroll kisiskolás vett részt, akiket életkor, nem, illetve osztályfok szerint illesztettünk.

Restricted access